Du er her
Hjem > Aktuelt > Lærere og foreldre sier at skolen trenger flere ressurser

Lærere og foreldre sier at skolen trenger flere ressurser

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Utdanningsforbundet: Motbør fra administrativ og politisk ledelse, men medvind fra lærere og foreldre inviteres til aksjon

Utdanningsforbundets leserbrev ble ikke møtt med synlig interesse av politisk og administrativ ledelse i Nesodden kommune. Nesoddposten spør lærerne, de vet hvor skoen trykker. Foreldreaksjon er igangsatt.

Lærere støtter forbundet
Nesoddposten har fått noen lærere i tale vedrørende Utdanningsforbundets leserbrev i Amta og Nesoddposten 9. og 12 jannuar.

Utdanningsforbundets leserbrev ble ikke møtt med synlig interesse av politisk og administrativ ledelse

Lærere er alle utdannet. De ønsker å være anonyme men støtter Utdanningsforbundet.

Lærer 1 sier:

«Jeg savner å føle at jeg har en støttende skoleleder i ryggen»

Lærer 2 sier

«Det er jo såå bra at det (fakta i leserinnleget, journ. anm.) kommer fram»

Lærer 3 referer til Nordahl-rapporten som sier at det finnes færre spespedagoger. Det brukes assistenter som ikke er fagfolk. Mye har blitt dårligere enn det var før, men at variasjoenen på Nesoddskolen er stor fra skole til skole.

Lærer 4 sier:

«Jeg støtter dette veldig. Det er så viktig å få dette fram og snakket om. Skolene her trenger flere ressurser. For elevenes skyld.»

Foreldre har startet underskriftsaksjon
Kravene er at:

– Nesodden kommune må bruke minst 200.000 kr. per elev i skolepliktig alder (nasjonal gjennomsnitt er 128.000 kr/elev)

– Nesodden kommune må sørge for å oppfylle lærernormen

– Hver skole må ha en fast helsesykepleier som støtte til elever

– Hver skole må ha fast spesialpedagogisk personal med mastergradkompetanse for å sørge for evidensbasert tilpasset opplæring og spesialundervisning for barna med spesielle behov

– Nesodden kommune bør opprette en vikarpool med fast kvalifisert pedagogiske personal som kan dekke sykefravær for lærerne i skolene

– Nesodden kommune må sørge for at øvrig pedagogisk personal i skolene (assistenter og SFO medarbeidere) har felles arenaer for erfaringsutveksling og kompetanseheving

– Aktiver FUG på nytt for å sikre god dialog mellom foreldrene og kommunen

– Innføring av ukentlig fast tid for kompetanseheving for både pedagogisk og ikke-pedagogisk personal i skolene

– Innføring av leksehjelp med kvalifisert pedagogisk personal for alle barna i skolepliktig alder på Nesodden

Se hele underskriftsaksjonen her: Minsak.no

Flere innlegg av Utdanningsforbundet:
Utdanningsforbundet utfordret kommunepolitikerne til konstruktiv debatt – Kommunalsjef for skole, barnehage og oppvekst valgte å svare

Nesoddskolen balanserer på en knivsegg – risikoen bæres av barna

 

 

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

One thought on “Lærere og foreldre sier at skolen trenger flere ressurser

  1. Venstre vil ha eiendomsskatt spesifikt for å kunne øke budsjettene til skolen. Dette er en lettvint løsning, og dessuten både unødvendig og usosial, Alle, ikke minst kommuner, må lære seg å husholde med knappe ressurser. Skoleresultatene på Nesodden er jevnt over gode, selv om det brukes moderat med ressurser. Det burde kvalifisere for klapp på skulderen, ikke kritikk. Tendensiøse overskrifter som «Balansere på en knivsegg – risikoen bæres av barna» er villedende. Barna får jevnt over et godt tilbud; det viser resultatene.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: