Du er her
Hjem > Kommentar > Respekt for velgeres valg.

Respekt for velgeres valg.

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Ved siste kommunevalg i 2015 fordelte nesoddingenes stemmer seg slik:

5815 stemmer til de som nå har flertallsmakten på Nesodden

  • Arbeiderpartiet har 9 representanter med 2634 stemmer.
  • Høyre har 7 representanter med 1924 stemmer.
  • Miljøpartiet De Grønne har 4 representanter med 1257 stemmer.

4869 stemmer til mindretallspartiene

  • Sosialistisk Venstreparti har 4 representanter med 1236 stemmer.
  • Fremskrittspartiet har 2 representanter med 650 stemmer.
  • Rødt har 2 representanter med 676 stemmer.
  • Venstre har 2 representanter med 690 stemmer.
  • Kristelig Folkeparti hsr 1 representant med 360 stemmer.

http://valgresultat.no/akershus/nesodden?type=ko… /react-tex

De 4869 nesoddingene som har stemt på mindretalls partiene bør være representert med faste medlemmer i kommunens fem viktigste utvalg som er : Helse- og omsorg, Skole- og oppvekst, Plan- og teknikk, Kultur- og miljø og Kontrollutvalget. Det samme gjelder for ad.hoc komiteen. Den innsikten og forståelsen medlemmene får gjennom sakene som blir behandlet i disse utvalgene,  vil øke den innsikt/kunnskap alle våre folkevalgte bør ha om de saker som skal opp til behandling i kommunestyret. Eller sagt med andre ord: Det vil øke soliditeten i de beslutninger som senere blir fattet i kommunestyret. Og være med på å styrke den demokratisk tankegang som bør ligge i bunn for et kommunestyres  virksomhet.

Representasjonen i disse utvalgene er nå som følger:

I Skole-og oppvekstutvalget er ikke V representert med verken noe fast medlem eller vararepresentant. Rødt har fått en vararepresentant. Ellers er de andre partiene representert med faste medlemmer.

I Kultur- og miljøutvalget er verken V eller Kr.f representert. Ellers er alle partiene representert med faste medlemmer.

I Helse- og omsorgsutvalget er SV, H, R og Kr.f representert med faste medlemmer, mens Fr.p og Kr.f er repersentert med  hver sin vararepresentant.

I Kontrollutvalget er SV, H, MPG, Ap og Rødt medlemmer.

I Plan-og teknikkutvalget er SV, Fr.p og Rødt bare representert med vara-representanter. De andre partiene er  representert med faste medlemmer. Med utgangspunkt i de store utbygningsplanene og oppgavene som nå er i prosess på Nesodden ville det  vært betryggende om alle partiene var representer med faste representanter i dette utvalget. Minner her om: http://www.nesoddposten.no/varden-2-til-4-meter-vi-ikke-sa/

Til orientering: I § 37 i Kommuneloven fremgår det at forholdstallsvalg er det vanlige, men at det er fritt fram for kommunestyret å utforme andre løsninger, noe som  selvfølgelig krever enighet.

Det viktigste være å få til samarbeid og løsninger som vi alle er tjent med, ikke å kjøre en enøyd ideologisk maktkamp.

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: