Du er her
Hjem > Aktuelt > Insektene forsvinner. Det får dramatiske konsekvenser for både dyr og mennesker

Insektene forsvinner. Det får dramatiske konsekvenser for både dyr og mennesker

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Åtti prosent av dyreartene er innsekter. De finnes i utallige mengder over hele jorden. Men på et par tiår har det inntruffet en enorm katastrofe: Mange insektsarter og et enormt antall individer er blitt borte. Det medfører død for andre dyr og truer hele naturen.

Renere frontruter
Har du lagt merke til at det er færre insekter som knuses mot frontruten på bilen din? For 15–20 år siden måtte jeg bruke kraftige vaskemidler etter å ha kjørt ned fra hytta på fjellet. Tett i tett satt det store og små flekker etter de mange døde insektene. I de siste årene er det problemet blitt borte, frontruten har ofte bare noen gule klyser fra en veps eller to.

Hva har skjedd? Hvorfor er det så få som har merket insektsdøden og tatt endringene alvorlig?

Men nå går alarmen. På de siste syv–åtte årene har problemet fått økende oppmerksomhet. Forskere og naturelskere fra hele verden er kommet i gang med ulike prosjekter. Hvorfor dør insektene? Hvor stort er omfanget? Hvorfor har det gått så raskt; på bare noen få tiår?

Et ufattelig antall
Det er utrolig mange arter insekter. Det finnes for eksempel 12 000 arter maur, 20 000 arter bier, 400 000 arter biller, av leddyr kanskje opptil 30 millioner arter. Og hvis du spar opp en fem centimeter tykk jordklump som er litt større enn et vanlig papirark, kan du finne 200 arter midd som har ulike oppgaver. I tillegg finnes det mange millioner arter som er helt ukjente for vitenskapen.

LES OGSÅ EU vil la biene surre

Man har heller ikke kunnet beregne hvor mange individer det er av de ulike artene. Det er vanskelig å telle dem, og noen arter lever i bare noen få timer. Forskerne har derfor vært usikre på hvor stor insektsdøden egentlig er.

Enorme dødstall
Tallene som nå kommer på bordet viser at katastrofen er svært stor. I USA rapporteres det om at en sommerfuglart er redusert med 90 % på 20 år. Forskerne anslår at 900 millioner individer er forsvunnet. En humleart som levde i 28 stater er redusert med 87 %.

– Vi ser at de er borte, men vi vet ikke hvordan og hvorfor, sier en fortvilet forsker.

Maur spiser lus

I 2016 begynte en danske, Sune Boye Riis, å samle opp insekter i et stort sommerfuglnett han monterte på bilen sin. Han hadde lagt merke til at han fikk langt færre insekter i ansiktet og munnen når han kjørte motorsykkel. Derfor laget han nettet på bilen og begynte å samle insekter. I samarbeid med danske og amerikanske universiteter ble denne enkle samlemetoden tatt i bruk i flere land.

Året etter kom det en tysk rapport som skapte høylytte diskusjoner over hele verden. Tyskerne anslo, – med solide bevis, at vekten av de insektene som fløy i luften over Tyskland var redusert med 75 % på 27 år. På sommeren, når det var mest insekter, var tapet på hele 82 %. Det skapte store avisoverskrifter og rapporten ble den mest diskuterte i 2017. Noen brukte ord som apokalypse, dommedag eller verdens undergang. Andre mente menneskeheten sto foran armageddon, den siste store kampen mellom det gode og det onde.

Farlige sprøytemidler
I flere tusen år har menneskene brukt gift, pesticider, for å bekjempe ugress og skadedyr. Men i moderne tid, spesielt fra 1950-årene, ble sprøytingen svært omfattende i det industrielle jordbruket. DDT er et av de kraftigste og mest kjente midlene som ble brukt. Man forsto etter hvert at giften hadde skadelige virkninger, men det ble aldri forsket på hvordan giften virket inn på insektene i nærliggende naturområder.

I senere år har man vært opptatt av plantevernmidlenes skadevirkninger. I mange land er det innført forbud mot flere sprøytemidler og satt strenge krav til hvordan pesticidene skal brukes.

Men forskerne ser at sprøytemidlene har gått hardt utover insektene.

Det er også andre årsaker til insektsdøden: Klimaendringer, urbanisering, ødeleggelse av regnskog, skoghogst, industrielt jordbruk og utarmet jordsmonn.

Andre dyr sulter i hjel
Forskningen viser at insektsdøden har store følger. Årsaken er at insektene er maten til så mange andre dyrearter. Forsvinner insektene oppstår det en dominoeffekt oppover i dyrerekken. Flere arter fisk og fugl spiser insekter. Det er for eksempel funnet dramatiske reduksjoner i antallet individer av flere fuglearter i Frankrike. Rapporter viser at 80 % av rapphønsene er borte sammen med 80 % av skogsduene og 50 % av nattergalene.

Det kan være flere årsaker som medvirker til fugledøden. Men i Danmark er det konstatert at øyenstikkere og enkelte flygende biller nesten er blitt helt borte. Det har medført at fuglearter som beitet på disse store insektene, også har forsvunnet fra de danske skogene. Fuglene har sannsynligvis sultet i hjel.

Grizzlybjørn fanger laks

På gamle bilder fra laksefiske ser man at det ble fanget både flere fisk og større fisk tidligere. I USA er man nå redd for at grizzlybjørnen kan forsvinne. Hovedårsaken til det er jakt og reduserte leveområder. Men forskere spør seg nå om insektsdøden også kan være en årsak. Med færre insekter ble det både mindre og færre laks, – og laks er en viktig matkilde for bjørnen.

Blir pollineringen ødelagt?
Insektsdøden har medført frykt for at den naturlige pollineringen vil svikte. Pollineringen er nødvendig for at plantene skal kunne overleve. Biers og humlers hårete kropper kan samle opptil 15 000 pollenkorn. Og de besøker mange blomster etter hverandre. Det vil være umulig for mennesker å utføre all nødvendig pollinering manuelt.

Det er det mest alvorlige: Uten pollinering vil store deler av naturen dø.

Kilder: Nytimes.com
og Aftenposten

 

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

One thought on “Insektene forsvinner. Det får dramatiske konsekvenser for både dyr og mennesker

  1. Veldig bra innlegg i debatten om hvordan vi skal kunne overleve.
    Vil anbefale alle å lese «Insektenes Planet» av Anne Sverdrup Thygeson. Den vil få alle til å tenke seg om minst to ganger før en dreper innsekter. Det er en bok som gir ett innblikk i en verden veldig få kjenner. Veldig flott.
    Boken viser at alle skapninger på jorden er her for noe. Alle betyr noe i den store sammenhengen. Les å bli klok.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: