Du er her
Hjem > Aktuelt > Kommunalsjef og politisk leder blottlegger manglende samarbeid mellom partene i nesoddskolen

Kommunalsjef og politisk leder blottlegger manglende samarbeid mellom partene i nesoddskolen

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Innholdet i debatten om ressurser er viktigst for en god prosess fram mot en bedre skole.

En debatt der man plukker fra hverandre eller fordreier andres meninger, fører debatten på blindspor og skaper motsetninger mellom partene, er sjelden nyttig. Debatten fram mot et symposium om nesoddskolen vil bli bedre hvis den dreier seg om innhold og funksjon i skolen.

Utdanningsforbundets utspill
Utdanningsforbundet skriver i et leserbrev i Amta at det mangler ressurser i skolen. Påstanden baserer seg på en UNICEF-rapport som sammenligner hvor mye som bevilges til skole i den enkelte kommune.

Utdanningsforbundet er en lærerorganisasjon som «skal ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns og arbeidsvilkår, og når det gjelder profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål.» Forbundet har derfor rett til å komme med utspill. Og utspillet burde vært møtt med interesse og nysgjerrighet av kommunens administrative og politiske ledelse. Men de sår i stedet tvil om Undervisningsforbundets troverdighet. Da skades debatten og et godt etablert samarbeid undergraves.

Leserne blir forvirret
Kommunalsjefen for skole- og oppvekst motarbeider Utdanningsforbundets utspill ved å henvise til andre statistikker og andre tallgrunnlag. Det forvirrer leserene. De vil spørre om hva som er riktig. Både Kommunalsjefen og Utdanningsforbundet vet vel hva de skriver om? I ettertid forteller kommunalsjefen i at han ønsker å «nyansere bildet» (Amta 16.01.2019). Men nyanseringen er neppe opplysende for innbyggerne.

Lederen av Skole- og oppvekstutvalget gjør en lignende manøver. I sitt leserinnlegg påstår hun at Utdanningsforbundet skriver at «lærerne bidrar lite». Da kan hun ikke ha fått med seg at Utdanningsforbundet:

  • er bekymret for at politikerne bevilger lite ressurser til skolen
  • ønsker at det settes inn flere vikarer slik at planlagt undervisning kan finne sted
  • at nesoddskolene tilbyr elevene færre timer pr elev pr år

Hva kan vi forvente av kommunale ledere? At en leder kan alt og overskuer alt er kanskje litt gammeldags. Men hva med samarbeid og utveksling av kunnskap? Dette er verdier man legger vekt på i skolen og som er viktige elementer i politikeres og ansattes opplæring.

Trepartssamarbeidet
Kommunenes Sentralforbund (KS) skolerer kommuneansatte og politikere. Om lederrollen vektlegger KS blant annet Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven.

Samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse er et mål for både arbeidstakerne, politikerne, lederne og organisasjonene.

Kan utøvelse av omsorgsrollen hos ledelse og ombudsrollen hos politikerne gjøre skoledebatten bedre? Kan samarbeid og medbestemmelse føre til bedre beslutningsgrunnlag og være mer effektivt? Sannsynligvis.

Det er det gjensidige samarbeidet – trepartsamarbeidet, som får mye av æren for den norske velferdsstaten. Det oppsto på tredvetallet og ble formalisert på sekstitallet. Det er en betegnelse på samarbeidet mellom organisasjoner som representerer arbeidsgiverne og arbeidstakere og staten.

Står trepartssamarbeidet for fall i kommunen?

Når kommunene får begrensede midler til tjenesteyting, og bevilgninger strykes i kommunebudsjettet, fører det til et begrenset handlingsrom for den enkelte part. Men da bør ikke samarbeidet være det første som ryker.

Det kan virke sånn når vi ser på debatten som har gått i presse, sosiale medier og politiske fora.

Fram mot kommende symposium om nesoddskolen forventer Nesoddposten en debatt med åpen holdning til alle parters utspill.

Åpenhet og samarbeid er gratis.

 

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: