Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Gjennomsnittet er bra!

Gjennomsnittet er bra!

Kjellaug Myhre  Gruppeleder, Rødt
Kjellaug Myhre Gruppeleder, Rødt

«Gjennomsnittet er bra,» som kjerringa sa, hu låg med hue i steikommen og beina i frysern.

Kjell Gudmundsen (H) (AMTA nett 25/1-19) forstår ikke hva vi gnåler om når Nesoddskolen drives ekstremt billig og vi likevel får gode resultater på nasjonale prøver.

Gudmundsen sammenligner skolen med en «bedrift, en organisasjon, en familie etc (…) vann- og avløpssektoren og eksempelvis renovasjon».

Men skolen skal IKKE være en bedrift, selv om den ligner mer og mer, efter mange års høyrevridd skolepolitikk. Og elevene hører IKKE til i vann- og avløpssektoren, ei heller i kommunens renovasjonssystem, Gudmundsen. De er det aller mest dyrebare et samfunn har. De er fremtiden vår.

Også høyresiden burde være meget lydhør overfor Utdanningsforbundet og de stadig flere foreldrene som har stått frem. Gudmundsen leser Utdanningsforbundets innspill som en viss mann leser Bibelen når han påstår at forbundet «nedsnakker» lærerne. Det er betimelig å minne Gudmundsen på at Utdanningsforbundet er lærernes egen organisasjon, og at det er lærernes meninger og kampsaker forbundet målbærer. Det er således ikke slik at forbundet står på den ene siden og lærerne på den andre, slik Gudmundsen forsøker å få Amtas lesere til å tro. Rødt har stått på lærernes side i deres arbeid for en bedre Nesoddskole i sak efter sak, år efter år – jevnlig i motsetning til høyresiden.

At Gudmundsen er «veldig enig i (med!) lederen i skole og oppvekstutvalget» er neppe egnet til å forundre noen. Det er jo storkoalisjonen H/Ap/(MdG)s skolepolitikk hun målbærer! At Gudmundsen tillegger Rødt meninger og holdninger vårt parti ikke har, er også som forventet. Det er en integrert del av høyresidens maktanvendelse.

Når den lovpålagte undervisningen for elever med spesielle behov blir avlyst fordi spesialpedagogen Når spesialundervisning blir avlyst fordi undervisningspersonell i steden brukes som vikar…..(Ikke alt er lovpålagt og det er ikke alltid spesialpedagoger som underviser) settes inn som vikar i ordinær klasseromsundervisning, er det vår rett og vår plikt å reagere. Det rammer få elever og slår lite ut på normerte prøver, men skaper flere skoletapere. Tilsvarende rammes annen tilrettelagt undervisning av lav lærertetthet og derav liten mulighet for å tilrettelegge for spesielle behov.

Er ikke dette reelle problemer kommunestyret bør diskutere og lete efter løsninger på, Gudmundsen? Så lenge vi er enige om at Nesoddskolen drives billig, burde det være mulig å føre en debatt med fokus på hvorvidt lavkostdriften har uheldige bivirkninger, og i så fall hvilke.

Arbeiderpartiet har så langt skjøvet kommunalsjef for skole foran seg med sin påstand om at det ikke er ressursmangel i Nesoddskolen, ei heller noen som helst andre problemer. At kommunalsjefen rett og slett gjør det posisjonspartiene har pålagt ham å gjøre, vet deres erfarne politikere utmerket godt. Selvsagt. Ei heller velgerne er så uopplyste at de går på limpinnen. Som om det ikke skulle være mer enn nok at en tidligere sentral Høyre-politiker forsøker å velte ansvaret for Høyres egen politikk over på administrasjonen, flåser Ap-ordføreren med UNISEFrapporten i sin spalte på kommunens hjemmesider. Dette er en form for «omdømmebygging» som brer om seg. All kritikk avvises, og kritikerne henges ut. Fakta om Nesoddskolen legges ikke frem. Dersom Rødts forsvar for Nesoddskolen, dens elever, lærere og foreldre, er å «ta noen» og å «finne syndebukker», kommer vi til å fortsette med det, Gudmundsen!

Fakta på bordet
I denne situasjonen er det Rødt krever av kommunalsjef for skole at han underbygger påstandene sine eller trekker dem tilbake. Og ber kommunestyret om rapport om:

1: Hvordan er ressurssituasjonen sammenlignet med øvrige kommuner i Norge​?
Hvor mye bruker vi per elev på Nesodden og på hver  enkelt skole​?​ Ligger vi blant de 10% ​av landets kommuner som bruker minst kroner pr. elev i Norge?  Vi  ber om statistisk underlag for kommunens synspunkter.

2: Vikarbruk
Hvor mange ganger er spesialundervisning droppet som følge av omdisponering ved fravær? I hvilke av disse tilfellene er tapte timer erstattet med ny ekstra undervisning? Hva betyr det at vikar bare brukes ved behov? Hvilken undervisning er det som faller bort?

3: Behandlingstiden ved søknad om spesialundervisning
Hva er gjennomsnittsalderen for barna når de får vedtak om spesialundervisning? Hvilket trinn har flest vedtak om spesialundervisning i skolen. Hvor lang er gjennomsnittlig og lengste saksbehandlingstid fra behov oppstår?

Som vanlig når Gudmundsen – eller andre Høyre-politikere for den del – er ute efter å «ta» Geir Christensen, avslutter han med å sparke til spilleren istedenfor ballen. Men nei, Gudmundsen, dine og dine kumpaners forsøk på å «ta» Christensen med påstander som at han «igjen (har) vist at hans eneste politiske agenda er «å ta noen» (…)» faller på stengrunn. Hverken Christensen eller vi i Rødt for øvrig er opptatt av å «finne syndebukker». Vi er opptatt av å påvise feil, mangler og utilfredsstillende forhold og finne tilfredsstillende løsninger på dem. Det burde Høyre også være. Efter årevis med neoliberalistisk Høyre-politikk og New Public Management er det mer enn nok å ta fatt i, Gudmundsen.

Kjellaug Myhre

Gruppeleder, Rødt

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: