Du er her
Hjem > Aktuelt > Brudd på lov og rett i Nesodden kommune 2015 -2018

Brudd på lov og rett i Nesodden kommune 2015 -2018

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Ap, H og Miljøpartiet De Grønne har hatt det politiske flertall i denne perioden

I kommunens årsberetning 2015 står det følgende under heddingen: «Tursti Skoklefald – Tangen, plan for fysisk aktivitet»
”Skoklefaldstien ble oppgradert med grusdekke, belysning og trebro over et ulendt og fuktig område. Den endelige utformingen ble gjort i samråd med Historielaget, slik at man tok bedre hensyn til den historiske isveien.” Lederen for historielaget, Åste Eggen, skriver følgende om administrasjonens forslag til årsberetning: Historielaget kan ikke slutte seg til denne formuleringen.» I tillegg kommer at Fylkesmannen har opphevet kommunestyrets vedtakUtbyggingen er således ulovlig.

Miljøpartiet De Grønne: Stemte i mot oppgraderingen på Skoklefallstien, i hvert fall i den form det fikk, og mener behandlingen av den saken var uheldig.

Kommunen har ikke svart innbyggerne og måtte svare for Sivil-ombudsmannen (2017)
Kommunen må nå svare for gjentagende brudd på fvl § 11, og uriktige svar til Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen følger opp med rapport. Sivil-ombudsmannen hadde møte med kommunen 7. november om kommunens lovbrudd og manglende svar til befolkningen. Nesoddposten spør Sivilombudsmannen om forvaltningsloven og om hva som kom ut av møtet. NP: «-Hvor alvorlig er brudd på fvl. § 11?» «-Det er vanskelig å si noe om hvor alvorlig brudd på forvaltningsloven § 11 er, relativt sett. I saken dreier det seg forøvrig også om brudd på lovfestede saksbehandlingsfrister i Plan- og bygningsloven,» sier Annette Dahl, kontorsjef for den avdelingen som behandler saken ved Sivilombudsmannen.

Miljøpartiet De Grønne: Når det gjelder saken om manglende kapasitet i plan- og bygningsavdelingen har vi gjentatte ganger foreslått og stemt for økt bemanning der. Det har jo også kommet, slik at det nå er noe bedre. Det er ikke rart at avdelingen har strevd med å svare når de har vært for få ansatte, og så har vel rådmannen ment at det også måtte spares her, siden det generelt er lite penger til ulike tjenester i kommunen. Så er det likevel uholdbart, og vi har fått inn noe mer ressurser.

Kommunen har ikke svart innbyggerne og måtte svare for Sivilombudsmannen (2017)
Klagenemnda for offentlige anskaffelser, KOFA, har konkludert med at «Nesodden kommune har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse». KOFA peker på at kontrakts-dokumentene for omsorgsboligene på Fjellstrand ble vesentlig endret etter at avtalen med Norsk Helsehus AS var inngått. Derved ble andre tilbydere hindret fra å delta i konkurransen om de 40 omsorgsboligene.

Miljøpartiet De Grønne: Når det gjelder omsorgsboligene på Fjellstrand gikk vi aller først inn for et det burde skje i kommunal regi. Senere i prosessen, og konkret når den anskaffelsen skjedde, stemte vi etter det som da var den primære juridiske anbefalingen. Siden reglene blant annet hos Skattemyndighetene ble endret underveis var kommunens jurister usikre på rett fremgangsmåte. De anbefalte det de mente hadde minst risiko, noe som muligens var riktig slik det så ut da.

Nesodden kommune felt i KOFA

Nesodden kommune får refs av Fylkesmannen. Nesodden kommune har ikke levert forsvarlige tjenester under avlastning av en pasient i en institusjon. (2018)

Nesodden kommune får refs av Fylkesmannen

Miljøpartiet De Grønne «Når det gjelder saken om en pasient, så kjenner jeg ikke til den, og kan ikke huske at jeg har vært med å behandle den på noe vis.»

De saker som i denne perioden har vekket sterk og langvarig kritikk. 

Signalsaken

Signal om manglende demokrati (2017)

Grunnstøter Signalen allerede? (2017)

Signalen: Tjersland og Nilsen fikk forlenget kontrakt (2018)

Vardenutbyggingen

Vardenutbyggingen som forunderlig nok ble 2-4 meter høyere enn planlagt (2016) 

 

 

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: