Du er her
Hjem > Aktuelt > Foreslår over 30 klima­tiltak for jordbruket

Foreslår over 30 klima­tiltak for jordbruket

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Norges Bondelag har foreslått over 30 forslag til klimaløsninger for jordbruket, som et ledd i forhandlingene om en frivillig klimaavtale for næringa.

Vi jobber for en avtale som vil gjøre norsk jordbruk enda mer klimavennlig enn i dag, og samtidig gi et godt grunnlag for matproduksjon i Akershus, sier leder i Akershus Bondelag Sigurd Enger.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler med regjeringa om en frivillig klimaavtale for jordbruket. I forhandlingsmøte mellom partene 6. februar overleverte bonde­organisasjonene et forhandlingsdokument som grunnlag for videre prosess. Jordbruket legger fram en liste på over 30 klimatiltak som må vurderes videre i arbeidet.

  • Vi vil utvikle et jordbruk som svarer på utfordringer om å redusere utslipp, og foreslår et bredt spekter av løsninger. Det er jeg fornøyd med. Skal forhandlingene med regjeringa være realistiske, er det viktig å nytte kunnskapen som foreligger i sektoren og de initiativene som er igangsatt. Vi skal være offensive på de tiltak vi vet har effekt, og målet må være å få på plass en avtale som gjør norsk jordbruk enda mer klimavennlig enn i dag, sier Sigurd Enger.

Klimaløsningene som jordbruksorganisasjonene peker på strekker seg fra utvikling av fôr, økt graskvalitet og bedre avlinger, via effekter av målretta avlsarbeid, kalking og redusert jordpakking og til utfasing av fossil energibruk. Flere av disse løsningene fanges i dag ikke opp i Norges offisielle utslippsregnskap.

  • Vi skal være ambisiøse på vegne av bonden. Når partene nå skal i gang med å diskutere klimamål for jordbruket, ber vi om aksept for at det er et bredt spekter av klimaløsninger som vil gi resultater. Det viktigste er å legge til rette for tiltak som faktisk fungerer, og ikke la oss begrense av en avtale uten rot i virkeligheten, sier Enger.

Hvilken klimaforpliktelse jordbruket kan gå inn for, avhenger også av om regjeringa er villige til å stille med tilstrekkelige virkemidler.

  • For å oppnå resultater må det stimuleres til klimaløsninger i jordbruket på samme måte som man har gjort i samarbeid med sektorer som transport og industri. Regjeringa må forplikte seg til økt innsats innen forskning og utvikling, økt stimuli til klimainvesteringer i jordbruket, aktiv bruk av ENOVA og målretta klimarådgiving for bonden, sier Sigurd Enger.

Sigurd Enger

Leder i Akershus Bondelag

For nærmere kontakt: 959 26 727

 

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: