Du er her
Hjem > Kommunepolitikk > Tilfeldig informasjonspraksis gjør innsyn og medvirkning vanskelig

Tilfeldig informasjonspraksis gjør innsyn og medvirkning vanskelig

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Nesodden kommunes kommunikasjonsstrategi praktiseres lite. Informasjon til innbyggerne er tilfeldig, tildels vanskelig tilgjengelig og ufullstendig. Et lyspunkt er kommunetv.

Åpenhet, deltakelse og dialog
Nesodden kommune vedtok en egen kommunikasjonsstrategi i 2015. Her står blant annet:

«Åpenhet og dialog skal prege all kommunikasjon med omverdenen.

Nesodden kommunes informasjon og kommunikasjon skal bidra til å

gi innbyggerne innsikt i kommunens tilbud og tjenester

motivere til deltakelse i beslutningsprosesser»

Administrasjon og politikere sier med dette at innsyn, medvirkning og åpenhet, en forutsetning for et velfungerende demokrati, er ønsket.

Kommunikasjon
«Kommunikasjon» defineres i kommunens strategidokument som prosessen. «Informasjon» defineres som  produktet eller budskapet. «Informasjon er det som blir formidlet når vi kommuniserer,» som det står å lese.

Kommunestyret vedtok sin kommunikasjonsstrategi 10. desember 2015 og hensikten var å gi innbyggerne resultatinformasjon og legge tilrette for dialog og medvirkning gjennom blant annet:

  • «Informere om det kommunen faktisk gjør etter planer og vedtak.
  • Bruke lokalavisa Amta og andre media, høringer, møter, spørreundersøkelser.

  • Utvikle flere digitale kanaler for dialog med innbyggerne, bruke sosiale medier.»

Sluttet med pressemeldinger
Nesodddposten (NP) mottok inntil sist høst pressemeldinger fra Nesodden kommune. Plutselig var det stopp.

Redaktøren for NP ringte NK og spurte hvorfor NP ikke lenger mottar pressemeldinger. NP lurte på om det hadde skjedd en glipp eller om vi var blitt svartelistet.

Svaret fra servicesenteret var det litt oppsiktsvekkende at

«- Pressemeldinger? -Nei, det har vi sluttet med.»

Redaktøren spør deretter om å få snakke med kommunikasjonsansvarlig i kommunen, men servicesenteret visste ikke hvem det skulle være.

Servicesenteret sjekker saken og ringer redaktøren tilbake med beskjed om at det var bestemt at vi måtte benytte kommunens facebookside eller kommunens hjemmeside.

Lite systematisk informasjon
Både kommunens hjemmeside og kommunens facebookside gir noe informasjon om møter og planer. Informasjonen framstår lite systematisk. Det er heller ikke systematikk i informasjon om faktiske planer og vedtak, eller om hva kommunen gjør etter planer og vedtak.

Et eksempel er vesentlige vedtak fra siste kommunestyre som ikke har blitt kommunisert: Plan for helse og omsorg, overordnet sikkerhets- og sårbarhetsanalyse, Planprogram for kommunedelplan for kulturminner og regulering Ellingstadåsen.

Det er ikke informert om alkoholpolitisk handlingsplan som ble vedtatt å legge ut på høring. Protokoll er ikke tilgjengelig for innbyggerne ei uke i etterkant.

Feelgood-side ispedd seriøse meldinger
Hjemmesiden har en nyhetsoppdatering hvor noen avdelinger er flinke til å legge ut nyheter og informasjon til innbyggerne.

Både hjemmesida og facebook-sida er 6. februar preget av nasjonaldag, informasjon om tilbud og pingviner på skøyteisen. Slik sett framstår hjemmesida og facebooksida som feelgood-sider styrt av tilfeldigheter og ikke som kommunikasjonskanaler med målrettet og oversiktelig informasjonsflyt.

For innbyggere som har nedsatt orienteringsevne eller ikke er kløppere på nett, kan sidene virke delvis utilgjengelige.

God informasjon og søkbarhet på nett i politiske saker. Kommunal saksbehandling gjøres søkbar uten å måtte vite hvilket møtereferat du skal lete i.

Hvordan fungerer kommunens hjemmeside
Strategidokumentet heter det at det skal være
«- God informasjon og søkbarhet på nett i politiske saker. Kommunal saksbehandling gjøres søkbar uten å måtte vite hvilket møtereferat du skal lete i.»

Realiteten er at du må vite eksakt hva du søker etter. Hvis vi søker etter «kommunikasjonsplan eller kommunikasjonsreglement er resultatet: Null treff…….
Derimot blir det treff på kommuniksjonsstrategi.

Søk på «Klokketårnet» ga tre treff, men ikke på det NP søkte etter, nemlig fakta om Klokketårnet, avdukning og ferdigstillelse.

Søk på Skoklefaldstien ga et treff på en artikkel fra mars 2015 som forteller om framdrift i anleggsarbeidet.

NP søker etter ansatt med stillingsbenevnelse uten å vite ansattes navn. Bare stillingsbenevnelse gir ingen treff. Kommunikasjonssjef Stein Bjørnbekk dukker tilfeldig opp i nyhetslista under søkeordet «kommunikasjon» og han dukker også opp i et oppslag på facebook-sida som oppsummerer kommunestyremøtet 30. januar på to minutter. Det var nyhet.

Hvis du søker etter ansatt må du være innlogget med brukernavn og passord.

Kommunen har et forbedringspotensiale.

Kommunetv – et lyspunkt
Et lyspunkt i kommunikasjonen til innbyggerne er overføringer på kommunetv. Kristian Kvaksrud i politisk sekretariat ble i siste kommunestyre gjenstand for ros med hensyn til organisering og anskaffelse av kameraer. Kvaksrud sender oss en informativ redegjørelse for overføringen av politiske møter på nett.

Kvaksrud redegjør:

«- Nesodden kommune startet med direkteoverførte kommunestyremøter på nett i 2013. Siden den gang har vi utvidet tilbudet, og overfører i dag også formannskapsmøter og plan- og teknikkutvalgsmøter. Alle møtene vi overfører er åpent tilgjengelig på nett i ettertid. Vi legger inn bokmerker i opptakene, slik at man enkelt kan klikke seg rett inn på den saken man ønsker å se.»

Æres den som æres bør: Politisk sekretariats allestedsnærværende Kristian Kvaksrud (t.venstre) har æren for nye kameraer og bedre overføringer fra kommunens møter. Foto: Nesodden kommune

Populært TV
Kvaksrud forteller at kommunetv er populært blant Nesoddens innbyggere. Det var 74 visninger under direkteoverføringen av kommunestyremøtet 30. januar mens 60 seere har sett overføringen i etterkant.

Kvaksrud forteller at «- da TV-utstyret skulle oppgraderes i 2018 falt valget på en mobil kameraløsning. Den nye løsningen gir oss muligheten til å overføre enda mer av den politiske møtevirksomheten i kommunen, uavhengig av hvor møtene holdes. I tillegg overføres møtene nå i HD-kvalitet High Definition, journ.anm.). Planen er å utvide tilbudet til å omfatte flere av kommunens politiske utvalg i løpet av 2019.»

Både direktesendinger og opptak av møter finnes her:

www.nesodden.kommunetv.no

Kommunikasjonsstrategi vedtak og dokumenter:

https://innsyn.onacos.no/nesodden/mote/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=927&#2015032444

Kommunens facebookside

https://www.facebook.com/Nesoddenkommune/

Kommunens hjemmeside:

www.nesodden.kommune.no

Både direktesendinger og opptak av kommunale møter:

www.nesodden.kommunetv.no

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: