Du er her
Hjem > Aktuelt > Taust maktmisbruk på arbeidsplassen

Taust maktmisbruk på arbeidsplassen

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Store deler av arbeidslivet er preget av angst for kritikk, misbruk av taushetspålegg og autoritær ledelse.

Å kunne ytre seg fritt og kritisk gir makt til dem som ellers har lite makt. For den som derimot har rikelig av andre typer makt, kan taushet ofte være mer verdifullt enn stemmebruk. Slik er det i samfunnet. Hvordan er det i arbeidslivet, som er den delen av samfunnet de fleste av oss deltar mest i? Her også hender det ikke sjelden at den med mest makt møter kritikk med taushet, både ved å gi seg selv rett til ikke å svare, og ved å pålegge den brysomme kritikeren plikt til å tie og forbud mot å snakke om saken med andre.

Friheten til å bruke stemmen og ytre seg er demokrati. Men hvor demokratisk kan det bli hvis de med mest makt får lov til å tie når de ikke samtykker? Hva er ytringsfrihet for folket uten ytringsplikt for makta? Og videre: Hva når maktas taushet stopper diskusjonen om det som ble tatt opp? Og enda litt videre: Hva når den med makt ikke bare er stum selv, men stopper andres kritikk med krav om taushet.

Personalsakkortet”
I arbeidslivet finnes det saker som må håndteres uten innsyn fra andre enn de personene det gjelder. Men det er også velkjent at ”personalsakkortet” iblant brukes for å stoppe kritikk, uenighet og diskusjoner som lederen ikke liker. Da individualiseres konflikten, og den holdes unna kollegiet og fagforeningen. Og kritiske røster skremmes til taushet.

I ei tid hvor ytringsfriheten forsvares heroisk av alle politiske leirer, er arbeidslivet ofte desto mer preget av angst for kritikk, misbruk av taushetspålegg og autoritær maktbrukt. Overfor autoritære ledere i arbeidslivet er det viktig at ansatte tør, ikke bare å organisere seg, men å snakke sammen, ytre seg kritisk og ikke uten videre bøye unna når lederen vil stoppe kritisk diskusjon ved å true med ”konsekvenser” for den som ikke tier.

Tid og krefter på arbeidsplassen
Hvis arbeidsplassen er det stedet vi ikke bare bruker det meste av vår tid, men også bidrar med våre krefter, kunnskap og kreativitet, bygger landet og holder samfunnet i gang, da må vel måten arbeidsplassen vår ledes på være like naturlig for oss både å diskutere og ytre oss fritt om, som alle sakene i ”politikken”. Hvis politikk handler om makt, ligger det minst like mye politikk i livet på en arbeidsplass som i enhver kommunestyresal. Derfor bør ytringsfrihet også kunne ses som like selvsagt del av livet på arbeidsplassen som ellers i samfunnet.

Kilde: Ingar Kaldal, professor i historie ved NTNU. Fagbladet nr. 1/2019. Forkortet versjon.

Arild Drolsum

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: