Du er her
Hjem > Kommentar > Veilyssaken: ”Hurra, det er snart valg!”

Veilyssaken: ”Hurra, det er snart valg!”

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Det er ikke lurt å irritere rundt 4.000 stemmeberettige velmedlemmer med ennå en uforståelig sak, rett før et kommunevalg. Det begynner politikerne nå å forstå.

I alt for lang tid har Nesodden Velforbund måttet kjempe for at drift og vedlikehold av veilys i private veier som er åpne for allmennheten, ikke skal overføres til veilagene. Styret i velforbundet har flere ganger forsøkt å få til at denne saken skal få en ny politisk behandling.

På et ekstraordinært årsmøte i velforbundet i januar fikk ikke styret fullmakt til å forhandle videre med kommunen på vegne av veilagene. De mente det var feil å pålegge beboere i private veier ennå en uforståelig kostnad, i tillegg til den de hadde fått ved snøbrøyting og strøing. Veilagene hadde fått nok.

Kampen om stemmene
Hvem kommer til å være det største partiet på Nesodden etter kommunevalget til høsten? Den kampen er allerede i gang. Rett før velforbundets ekstraordinære møte ble styret informert om at Arbeiderpartiet ville gå inn for at veilysene skal forbli på kommunens hender. Det kan en lese i deres valgprogram for 2019-2023. Høyre kom da raskt på banen, for rett etter møtet opplyste de at Høyre også nå var av samme mening. Så med støtte fra Venstre, SV og Rødt, som alle i sitt program for 2015-2019 har hatt med at kommunen skal ha ansvaret for veilys i private veie, ser det nå ut som det endelig blir en lykkelig slutt på denne saken.

Men en må kunne spørre seg hvorfor ikke politikerne kunne tatt grep mye tidligere, og spart velforbundet og administrasjonen for den tvekampen som har vart i mange år.

Lysere tider
Etter at kommunebudsjettet ble vedtatt i desember, har mange allerede merket at lyspærer, som har vært mørke i lange tider, nå har blitt skiftet ut. Forsømt arbeid skal fremover rettes opp. Det er nå budsjetter i årene fremover for å oppdatere veibelysningen i kommunen til en moderne og strømbesparende standard.

Snøbrøyting
Med den nye vendingen i veilyssaken, må det være naturlig at også saken om snøbrøyting og strøing av private veier som benyttes av allmennheten, kommer opp til en ny politisk diskusjon. Høyre skriver i sitt program for 2015-2019 at de ønsker å gjeninnføre brøyting og strøing i kommunal regi. Venstre, SV og Rødt synes alle å være av samme mening. Og da AP i sitt nye valgprogram skriver: ” På Nesodden har vi utfordringer med vannforsyning, snørydding, veibelysning og sikker framkomst for alle. AP vil intensivere samarbeidet med vellene, og sammen finne de beste løsningene på lokale problemer”, bør det ligge godt an for en ny politisk runde også for denne saken.

Kommunens visjon og verdier
Det er mange som med en løsning på veilyssaken og en endring for snøbrøytingen, vil si at nå har endelig politikerne tatt til fornuft. For de har aldri forstått at beboere i private veier, som bidrar like mye til kommunens fellesskap som dem som bor i kommunale veier, skal belastes med en ekstra utgift til snøbrøyting og strøing.

En av kommunens verdier, som skal bygge opp mot kommunens visjon ”Sammen skaper vi det gode liv”, er Likeverdig. Her sies det: ”Verdien likeverdig betyr at alle er like mye verdt, uavhengig av sosial status, økonomi, kjønn, seksuell legning, livssyn, etnisitet, funksjonsevne eller alder”. Her burde det kommet med ”…….. eller BOSTED”.

Det går mot et spennende valg.

Arild Drolsum

Foto Arild Drolsum

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: