Du er her
Hjem > Aktuelt > Blir det store endringer i skolestrukturen på Nesodden i fremtiden?

Blir det store endringer i skolestrukturen på Nesodden i fremtiden?

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Skolene på Nesodden er fulle, og med voksende folketall er det behov for flere elevplasser. Dessuten har noen av skolebygningene store behov for vedlikehold og modernisering. I midten av mars offentliggjøres en mulighetsstudie som skal gi grunnlag for beslutninger om hvor mange ungdomskoler kommunen skal ha i fremtiden og hva som skal skje med barneskolene.

Kommunestyret ba i desember 2018 administrasjonen lage en mulighetsstudie for utbyggingen av alle skolene i kommunen. I oppdraget heter det:

Det er forventet en vekst i antallet skoleelever på Nesodden i årene som kommer, og i samme periode vil en del av kommunens skolebygninger ha betydelige vedlikeholds- og moderniserings­behov. Det er derfor viktig å kartlegge hvordan disse utfordringene kan løses på en best mulig måte, og kommunens skolestruktur spiller her en viktig rolle.

Skolestrukturen er et hovedmoment i utviklingen av kommunen, dens grender og tettsteder, og fremtidig utbygging av boliger, næringsliv og tjenester. På kommunens hjemmesider står det hvilke temaer som skal belyses i studien:

En, to eller tre ungdomsskoler?

Det skal ses nærmere på om ungdomsskolene på Nesodden bør samles, og her vil to alternative sammenslåingsmodeller bli vurdert. Den ene modellen innebærer å slå sammen Alværn og Tangenåsen. Da beholdes Bakkeløkka som separat skole. I den andre modellen slås alle de tre skolene sammen slik at Nesodden får én ungdomsskole.

Ny barneskole på Tangen og Bakkeløkka?

Det vil også bli sett på muligheten for å bygge en ny barneskole for Tangen-området. I denne sammenheng vil det bli vurdert om Nesoddtangen skole bør flytte inn i lokalene til dagens ungdomsskole, Tangenåsen. På den måten vil Nesoddtangen skoles tomt kunne bidra betydelig til finansieringen av totalprosjektet dersom den utvikles for sentrumsformål.

Det skal også vurderes mulighetene for å utvide Myklerud skole, eller bygge ny barneskole i tilknytning til Bakkeløkka ungdomsskole. Hvis det siste alternativet skulle bli valgt er det også viktig å se på ny utnyttelse av den tomten Myklerud skole i dag ligger på.

Høring og informasjonsmøter
Kommunestyret eier prosjektet, og det styres av rådmannens ledergruppe. Mulighetsstudien og ledergruppens innstilling skal etter planen være ferdig 12. mars. Rapporten skal ha to deler:

  • Mulighetsstudien
  • Administrasjonens konsekvensanalyser

Rapporten skal legges ut på høring fra 18. mars til 15. april. I denne perioden vil det bli holdt informasjonsmøter på Fagerstrand og Tangen.

Kommunestyret skal behandle saken før sommerferien.

Nesodden trenger flere klasserom

 

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: