Du er her
Hjem > Intervju > Arne Lendl – En person med rettferdighetssans og godt humør.

Arne Lendl – En person med rettferdighetssans og godt humør.

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

På Facebook la Arne Lendl ut følgende: «Jeg mener det er urimelig å forvente at den stuen du sitter og koser deg, i ditt eget hjem, skal gå med overskudd, kafeen på Nesoddtunet er faktisk stuen til pasientene og deres pårørende, som kommer på besøk.»

Et klart entydig budskap, tenkte denne skribenten og tok kontakt. Og der kommer han med raske skritt inn på Tangenten kafeen. Vi hilser, Arne er presis, har et fast håndtrykk, et godt smil og tilbyr seg å spandere kaffe på Nesoddpostens utsendte. Og intervjuet kan begynne.

-Jeg er 56 år, har alltid bodd på Nesodden, sier han. – Familien min tilhører urinnboerne her. Slekta går helt tilbake til mine besteforeldres tid.  Når det gjelder utdannelse så har jeg videregående og utdannelse ved Høgskolen i Telemark. Har jobbet mye med styreledelse og styrearbeid. Og har hatt mange typer jobber innen arrangør- arbeid, musikkfestivaler og restaurantbransjen. Har også vært ansvarlig for logistikkområdet i en liten divisjon i Siemens. Mao har jobbet med stort og smått innenfor forretningsvirksomhet. Og har stort sett trivdes godt med det. Noe Nesoddpostens utsendte kan forstå. For den direkte måten Arne svarer på og humøret hans gjør det lett å like og å prate med ham. 

-Da går vi over til ditt engasjement i kafeen på Nesoddtunet. Hvor fikk du vite at det var fattet vedtak om at den skulle nedlegges?

 -Via Facebook og i Amta. Jeg mener det er urimelig å forvente at den stuen du sitter og koser deg i, i eget hjem skal gå med overskudd, Og kafeen på Nesoddtunet er faktisk stuen til pasientene og deres pårørende som kommer på besøk. Jeg ble ergerlig, syntes ikke det virket som et gjennomtenkt vedtak. Så da jeg av en venn ble anbefalt å legge ut en invitasjon på Facebook til en siste kaffe i kaffeen på Nesoddtunet så gjorde jeg det. Og da skjedde det mye veldig raskt. Venner delte min innbydelse på Face. Spesielt vil jeg takke min venn, Morten Kristiansen, for hans engasjement. Responsen var voldsom. Arne tar seg litt kaffe før han fortsetter. Halve formannskapet, store deler av kommunestyret, en samlet lokalpresse, ledelsen av Nesoddtunet samt pårørende og pasienter kom og overvar seansen. Tilsammen ca. 60 personer. Et fremmøte langt over det jeg forventet etter så kort tid.

-Og så snudde samtlige partier i denne saken, sier Nesoddpostens utsendte. – Og vedtaket de nå har fattet i kommunestyret lyder slik: «Kommunestyret ønsker et kafétilbud på Nesoddtunet som gir de som bor der og deres pårørende mulighet til å treffes i en felles kafé. Tilbudet bør basere seg på en brukerundersøkelse blant beboere, ansatte, og pårørende. Tilbudet kan basere seg på frivillig eller annen innsats. Det bør vurderes hvordan Remonter eventuelt kan brukes inn i dette tilbudet. Det settes av 200.000 kroner til å drifte/støtte  tiltaket. Skulle det i arbeidet framkomme behov for noe mer enn kr 200.000 er kommunestyret positive til dette, og ber rådmannen innarbeide summen i sak om kafetilbudet, som legges fram for kommunestyret til behandling i mars 2019.»

-For å få svar på hva som skjer frem til kommunestyrets behandling i mars 2019, har Nesoddposten tatt kontakt med virksomhetsleder på Nesoddtunet, Per Kristian Larsen, og fått følgende svar: «Etter budsjettvedtaket i desember er vi i planleggingsfase. Vi jobber med en brukerundersøkelse som skal få frem behov og ønsker. Åpningstidene bør endres, og vi skal se på muligheten av å ha noe tilbud på helg. Frem til det vil vi legge opp til ulike frivillige tilbud støttet av noen fra Nesoddtunet.»

-Og hvilken løsning ønsker du deg Arne?

-En fast person, som er ansvarlig for driften av kafeen. Man kan ikke basere seg på frivillighet i denne jobben. 

-Da går over til hva det er som driver en aktiv person som deg?

 -Jeg har et lite alt mulighets- firma bestående av en person og det er meg. Gjør det meste. Ingen ting er for lite, mens mye er for stort. Intervjueren kan ikke annet enn le. Fortell meg, du skulle vel ikke være født i tvillingenes tegn? – Klart jeg er det, sier han. Og så må vi le og ta oss litt kaffe igjen. – I alt mulighets-firmaet mitt har jeg mange vaktmestertjenester og tre-fellings-oppgaver, fortsetter han. Har mange pensjonister og enslige som kunder. Møter mange hyggelige folk. 

Og så er jeg opptatt av lokalsamfunnet og de spørsmål som dukker opp der. Som et eksempel på det, har jeg, etter at Signalsaken kom opp i media, gitt meg selv følgende oppdrag: En gang i uken, på samme dag og tidspunkt tar jeg bilder av samme stedet på Signalen. For slik å kunne følge med og dokumentere hva som ikke skjer/skjer der.

Intervjueren kan ikke annet enn å le. Det blir en pause og litt kaffe før Arne fortsetter med å si: – Som styreleder av Nesoddtangen Vel er jeg også opptatt av at det skal bli lys langs veiene våre. Og at kommunen også skal brøyte og strø på de såkalte private veiene. Vi som bor langs disse veiene betaler da også skatt i likhet med de som bor langs kommunale veier. 

Vil også at de aller svakeste i samfunnet vårt skal få bedre kår. Det må bli slutt på at man tar med barnetrygden når sosialstønaden skal beregnes. Jeg vet også at en person som fikk en lottogevinst på kr. 938.- fikk den trukket fra på sosialstønaden.. 

-Er du politisk engasjert?

-Har sittet i kommunestyret for Ap i en periode og er fortsatt medlem, men er ikke aktiv lenger.

 -På Stortinget har det vært snakk om at Ap og KrF skulle inngå i samme regjering. Hva er dine synspunkter på det?

-Vil presisere at  jeg er glad for at det ikke ble noe av samarbeidet mellom Ap og Kr.f.  At V og KrF i valgkampen lovet å ikke gå i regjering med FrP og så gjør nettopp det, skaper politikerforakt.

-Hvilke saker er det som opptar deg i lokalpolitikken?

-Arne trekker frem en lapp fra jakken og leser opp: * Lys langs veiene våre og vedlikehold av så vel private som kommunale veier. *Kafeen på Nesoddtunet skal være betjent.* Signalen skal åpne med øl og god mat for vanlige folk. *Legevakt på Nesodden. * Ikke sommerstengte barnehager. * Hvor fyrverkeriene på Nesodden skal være, bør bestemmes av det enkelte vellet.. 

-Hva er bra med Nesodden? Hva savner du?

-Nesten alt er bra med Nesodden. Vi lever på Norges indrefilet. Beliggenheten er unik. Ufattelig mange hyggelige folk fra alle samfunnslag. 

-Hva betyr mest for deg?

-Familie, barn, hund betyr mest. Og å kunne stå opp om morgenen uten å ha for mange vondter.

-Tror du på True Love?

-Ja, jeg føler at jeg har gjort det. Å finne den riktige, en du harmoniserer med, er å trekke vinnerkortet i livet. For enkelte skjer det tidlig i livet, for andre senere og for noen aldri. 

Kommunens virksomhetsområder går i pluss med til sammen fire millioner kroner.

Og det ligger en gladmelding på kommunens hjemmesider: Kommunenes netto driftsresultat for 2018 ble på hele 44,7 millioner kroner. Det er nesten en dobling av resultatet i 2017. Hovedårsaken er økte skatteinntekter på 20 millioner kroner.

 

 

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: