Du er her
Hjem > Aktuelt > Skolekonferansen holdes i april. Ståstedsanalyse skal legges til grunn

Skolekonferansen holdes i april. Ståstedsanalyse skal legges til grunn

Under budsjettforhandlingene for 2019 ble det avsatt 1 millioner kroner til et symposium for skolene på Nesodden. Konferansen skal holdes 11. april i Pinsekirken. Et viktig grunnlag for symposiet er resultatene fra Utdanningsdirektoratets ståstedsanalyse.

På møtet i Skole- og oppvekstutvalget 4. februar ble det opplyst at symposiet skal gjennomføres 11. april. Den dagen er det planleggingsdag for skolene. I formannskapet ble det opplyst at det hadde vært vanskelig å finne egnede lokaler til et så stort arrangement. Men nå var det inngått avtale med Pinsekirken på Fjellstrand. Konferansen legges til ettermiddagen, kl 15 til 21, og det vil bli servert mat.

Ståstedsanalyse
I utvalgsmøtet ble det pekt på at det skal vies tid til en ståstedsanalyse fra Utdanningsdirektoratet. Den vil være med å danne grunnlaget for symposiet. Målet for en ståstedsanalyse er:

å skape felles refleksjon over skolens praksis og hvilke områder skolen vil prioritere i utviklingsarbeidet sitt

Ståstedsanalysen har tre faser:

Fase 1: Innsamlet informasjon om skolen
Dette er en faktadel der data om skolens ressursgrunnlag, elevenes læringsmiljø og læringsresultater blir lastet opp fra Skoleporten.

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis
Her undersøkes det hvordan personalet tar stilling til påstander om skolens praksis. Deretter drøfter personalet det samlede materialet fra fase 1 og fase 2. Materialet skal danne grunnlag for den samlede vurderingen i fase 3.

Følgende tema drøftes:

  • Kompetanse og motivasjon
  • Tilpasset opplæring og vurdering
  • Læringsmiljø og rådgiving
  • Kultur for læring
  • Ledelse
  • Profesjonsutvikling og samarbeid

Fase 3: Samlet vurdering
Her skal personalet vurdere materialet fra fase 1 og 2 i sammenheng.

Direktoratet anbefaler bruk av SWOT-metoden, dvs. en metode for å analysere skolen sterke og svake sider og hvilke problemer og muligheter det er for utvikling.

Det øvrige programmet vil inneholde foredrag og diskusjoner, men detaljene er ennå ikke kjent.

Tormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: