Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Kommuneplanen: Rødts alternativ

Kommuneplanen: Rødts alternativ

Fylkeskommunen har laget en plan for sterk vekst i Akershus. Den bygger på at all vesentlig vekst skal foregå nær knutepunkter på jernbanen. I Follo er det rundt Ski og Ås stasjon. Fylkesplanen lanseres som en miljøplan, men har som formål at folk skal bo slik at det skal gå an å pendle langt og hensynet til «et fleksibelt arbeidsmarked» er overordnet miljøhensyn. Med bosted i f.eks. Ski sentrum skal du kunne jobbe nesten hvor som helst på det sentrale Østlandet. Resultatet er en sterk miljøfiendtlig og menneskefiendtlig sentralisering hvor folk skal bo tett og dyrt og reise langt daglig.

Rødt lanserer alternativet: Det kortreise samfunnet. Som godt kan være lite, men med gangavstand til de viktigste daglige gjøremål – jobb, skole, barnehage, butikk osv. (Det er et tankekors at folk i Finnmark kjører mindre bil enn i Akershus. Det er i stor grad fordi lokalsamfunnene i Finnmark er kortreiste)

Fylkets plan, som for Nesodden kommune blir et pålegg, har betydning for oss på to måter:

  • Nesodden kan slippe unna et stort utbyggingspress fordi vi ikke ligger i et område som fylket har bestemt skal ha stor vekst.
  • Nesoddtangen er eneste punkt som er tiltenkt en viss vekst, noe som vil gi stort press på «transformasjon» til betong og asfalt her.

Vekst for enhver pris
Flertallet i kommunestyret har mislikt at Nesodden ikke er vekstområde. De legger, i kommuneplanen opp til sterk vekst, til utbyggeres store gled. Det gjør de ved å legge seg flat for Fylkets bestemmelser, men jobbe iherdig for at også Fagerstrand skal bli tegnet inn som vekstområde samt å legge til rette for formidabel og ensidig boligbygging. 150 boliger årlig er det formelle tallet, men i realiteten legges det til rette for langt mer.

Konsekvens: Fagerstrand eksploderer?
Siden det allerede foreligger planer for flere tusen nye boliger på Fagerstrand er det stor fare for at det blir en massiv utbygging her, uten at infrastruktur er i orden og lokalsamfunnet klarer å absorbere veksten på en god måte.

Rødt vil foreslå et alternativ:

  • Nesodden kommune aksepterer og legger til grunn at det ikke skal være noen sterk befolkningsøkning i kommunen og vil derfor planlegg med årlig boligvekst på ca 50 boliger årlig. Det lages rekkefølgebestemmelser hvor det framgår at det årlig gies maksimalt byggetillatelse til 70 boliger i et kalenderår. Unntak herfra kan gjøres for prosjekter med sosial boligbygging til boliger utenfor markedet og utleieboliger i kommunal regi.
  • Ut fra vår topografi som halvøy og gode kollektivtrafikktilbud ber vi fylket om aksept for at vekstpunkt Nesoddtangen erstattes med at denne, svært beskjedne veksten, legges langs hovedveiene, riksvei 156 og 157. Det lages bestemmelser om at vekst skal være nær bussholdeplass, butikker og kommunale institusjoner.

Planen må samtidig inneholde en betydelig satsing på utvikling av næringsområder og legge hovedvekt på å få til nyetablering av arbeidsplasser.

Alle bygdene kan utvikles noe

Hensikten med et slikt forslag er at alle bygdene skal kunne utvikles noe, samtidig som vi kan ta vare på Nesodden sitt særpreg. Innen for disse rammen kan opprydding i hytteområder, tiltak for å styrke grendesentre osv få plass.

Helge Ragnvald Seeser Hoff

Geir Christensen

Rødt

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: