Du er her
Hjem > Aktuelt > Vindmøllepark på Nesodden?

Vindmøllepark på Nesodden?

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Mange gigantprosjekter har blitt lansert på Nesodden gjennom tidene, så hvem vet?

Heldigvis er det lite som tyder på det, men når kommunekassa kunne vært fullere, vil en eiendomsskatt på 1 million per år være fristende. Det vil Våler kommune kunne få, hvis man risikerer en rasering av verneverdige områder på Finnskogen. Det er i dag kun Buskerud, Telemark og Oslo av fylkene som ikke har konsesjonssøknader inne til behandling hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). I dag har Norge 33 vindkraftanlegg og 12 er under utbygging. Fra starten forelå det ingen nasjonal plan for bygging av disse anleggene, men da Stortinget behandlet energimeldingen i 2016, vedtok de at det skulle utarbeides en nasjonal ramme for vindkraft. Den skulle peke ut hvilke områder som var best egnet for vindkraft på land. NVE fikk dette oppdraget og skal leveresin rapport til Olje- og energidepartementet 1. april.

Byggelysten er stor
Både norske og utenlandske investorer venter utålmodig på å få bygge. I november 2018 hadde NVE 267 konsesjonssøknader av vindkraftanlegg til behandling. Foreløpig har NVE angitt 43 store områder som skal analyseres for vindkraftutbygging i Norge. Områdene strekker seg fra Kirkenes i nord til Mandal i sør. Deres foreløpige rapport har ligget åpent for innsyn siden starten, og reaksjonene har kommet raskt. I høst arrangerte for eksempel Bergen og Hordaland turlag en protestmarsj, da det ble kjent at Norsk Vind Energi planlegger Europas største vindkraftanlegg med 250 turbiner i Stølsheimen, som er et meget populært turområde. Over 500 møtte opp for å protestere. NVE opplyser at det ferdige forslaget kommer til å inneholde vesentlig færre områder enn de 43 i dag. Kanskje mellom 15 0g 20. Den ferdige rapporten kommer til å bli sendt ut på en åpen høringsrunde.

Opptil 220 meter høye
”Monstermastene” i Hardanger skapte mange protester. De er opptil 30 meter høye, så det er ikke rart at mange er bekymret når vindturbiner på opptil 220 meter og med turbinblad på over 70 meter skal plasseres i naturen. Ved foten av hver turbin kreves en oppstillingsplass på størrelse med en halv fotballbane, og det må bygges om lag 800 meter anleggsvei per vindturbin.

Mange steder i landet har naturinngrepene vært store ved utbygginger, men det kan virke som om myndighetene har hastverk. Statsminister Erna Solberg mener at klimaendringer kan bli en større trussel mot norsk natur enn utbygging av vindkraftverk. Om lag 4 % av kraftproduksjonen i Norge kommer fra vindkraft, og den er forventet å øke til 10 % inne få år. Da vil vi komme til å se store inngrep i utmark, som vil koste mye i naturverdier og som vi ikke har sett maken til tidligere.

20 ulike rapporter
I arbeidet med den nasjonale rammen skal det utarbeides 20 ulike rapporter om virkningen av vindkraft. Miljødirektoratet har sammen med Riksantikvaren fått oppgaven med å utarbeide de ni miljørelaterte rapportene, deriblant de om friluftsliv, landskap, villrein, dyre- og fugleliv. Disse rapportene blir viktige med tanke på å ta vare på våre mest verdifulle natur- og friluftsområder, for det handler om å ta vare på arven til våre barns barnebarn. Og den offentlige høringsrunden blir helt klart et nyttig supplement til disse miljørapportene.

Arild Drolsum

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: