Du er her
Hjem > Kommentar > Kommunestyret feiler som politisk arena. Vedtak fattes uten debatt og tilstrekkelig innsikt

Kommunestyret feiler som politisk arena. Vedtak fattes uten debatt og tilstrekkelig innsikt

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

I lokalpolitikken er en god politisk debatt svært viktig. Skal vi velgere kunne akseptere de vedtakene som blir fattet, må vi forstå hvordan politikerne har vurdert spørsmålene. Hvilke premisser, begrunnelser og prioriteringer som har vært viktigst. Men i kommunestyret er debatten borte. Ingen stiller de viktige spørsmålene. Ingen veier synspunktene opp mot hverandre.

Mangler innsikt
Sommeren 1978 ble det gjennomført en meningsmåling i Cincinatti, Ohio i USA. Spørsmålet var om velgerne var enige eller uenige i at Loven om å ivareta politiske interesser burde oppheves?

16 % av velgerne svarte at de var enige i at loven burde oppheves, 18 % var uenige.

Det var et litt overraskende svar, – for loven eksisterte ikke.

Slike undersøkelser utføres fra tid til annen innenfor politisk forskning. Og resultatene er temmelig like. Alle som blir spurt vil gjerne ha en mening om et politisk spørsmål:

«Ofte aner vi ikke hva det blir snakket om i den politiske debatt, men vi hater å måtte innrømme det», skriver den danske avisen Dagbladet Information.

Lite engasjement
Man kan ikke forvente at innbyggerne på Nesodden har tid til å sette seg inn i alle sakene som politikerne skal behandle i formannskapet og kommunestyret. Det ville være en krevende oppgave. For eksempel er det vanskelig å sette seg inn i det årlige budsjettet og forstå hva det vil bety for fattige og rike i kommunen.

I fjor møtte seksti personer frem til et av rådmannens informasjonsmøter om budsjettet for 2019. Lokalavisen mente det var et godt oppmøte. Men hvis man gjennomførte to-tre møter med samme fremmøte, klarte man allikevel ikke å engasjere mer enn 1 promille av Nesoddens stemmeberettigede innbyggere.

Skal vi være tilfreds med at så få engasjerer seg i lokalpolitikken?

Debatten er borte
Problemet er at den politiske debatten er blitt borte. Og vi kan ikke klage over mediene, for det er ikke avisenes ansvar å skape politisk debatt.

Det er politikerne som må holde liv i den politiske debatten.

Hvis du ser på tv-opptakene fra politikernes behandling av budsjettet i desember 2018, vil du se at det ikke er rare debatten som ble gjennomført. En representant for hvert parti legger frem partiets små endringer og satsningsforslag. Men med begrenset taletid blir det bare en oppramsing. Ingen begrunnelser. Ingen debatt. Ingen grunnleggende diskusjon om verdier, mål og virkemidler. Ingen syn på viktige prioriteringer i årene fremover.

Er du for eller imot budsjettet?
La oss stille samme spørsmål som i Cincinatti: Er du enig i eller uenig i budsjettforslaget?

Men vet vi nok til å kunne svare på det?

Det krever en del arbeid å sette seg inn i regnskapene for de siste par årene, vekstprognoser og demografi og ikke minst detaljene i budsjettene og økonomiplanene. Først når det er gjort, kan vi svare på de enkle, men viktige spørsmålene:

Er det nok penger til å levere gode tjenester innenfor helse- og omsorg?

  • Vil alle over 90 år kunne få plass på sykehjemmet hvis de ønsker det?
  • Kan alle de ansatte snakke godt norsk?
  • Vil det alltid være en pleier som kan våke over en døende pasient på sykehjemmet?

Er det nok penger til å levere gode tjenester i skolene?

  • Er det nok lærere i alle klassene?
  • Er det nok ressurser til å bekjempe mobbing?
  • Vil alle elever som har behov for det, få god tilrettelagt undervisning?
  • Er det nok ressurser til bygninger og utstyr?

Er det nok penger til både helse- og omsorg og skolene? Eller må det prioriteres?

Ingen av disse spørsmålene ble reist under budsjettdebatten. Vi vet ikke hvor godt representantene i kommunestyret kjente budsjettet, men noen debatt ble det ikke.

Er du for eller imot Kommuneplanen?
Før sommeren la rådmannen frem forslag til ny kommuneplan for de kommende 20 årene. Mange var ikke klar over at regionale, fylkeskommunale og statlige myndigheter hadde fastsatt prinsipper og regler som kommunen må følge. I fremtiden skal nesten all utbygging foregå på Tangenområdet og på Fagerstrand, hvis det blir godkjent.

Under debatten var det flere politikere som ga uttrykk for at dette reiste krevende spørsmål og at det var vanskelig å sette seg inn i planen. Allikevel var høringsfristen kort, og de store og viktige spørsmålene ble det ikke tid til å diskutere:

Hvordan kan man fortette på Tangenområdet og allikevel beholde områdets viktigste særpreg? Hvilke særpreg er det?

Hvilke prinsipper bør legges til grunn for sentrumsutvikling? Hvilke grenser bør gjelde for høyder og utnyttelse?

Hvordan kan man opprettholde god vekst i de andre kretsene i kommunene?

La oss stille samme spørsmål som i Cincinatti: Er du enig i eller uenig i forslaget til kommuneplan?

Vet du nok til å kunne svare på et slikt spørsmål? Husk også at planen skal gjelde i 20 år fremover.

Er du for eller imot forslaget om kontorbygg på brygga?
Som lyn fra klar himmel dukket det opp et forslag på et møte i formannskapet: Det er på tide å gjøre noe på Tangenbrygga! La oss bygge lokk over parkeringsplassen og reise et kontorbygg på to-tre etasjer! La oss se hva arkitektene kan finne på!

Saken ble tatt opp under Eventuelt, og ble fremmet uten tilhørende saksdokumenter.

Flertallet sluttet seg til forslaget, bare SV stemte imot.

Enkelte viktige spørsmål ble ikke reist:

Alle politikere liker å kalle Tangenbrygga Nesoddens indrefilet. Er det da et kontorbygg som er den optimale løsningen?

Hvilke mål, premisser og begrensninger bør fastsettes for utbygginger på brygga?

Bør utbyggingen være i kommunal eller privat regi?

Nok en gang stiller vi samme spørsmål som i Cincinatti: Er du enig i eller uenig i forslaget? Jeg innrømmer gjerne at jeg ikke vet nok om saken til å kunne svare på det.

Det skal bli spennende å se hva som skjer videre med dette forunderlige forslaget. La oss håpe at beslutningene blir fattet av politikere som har satt seg grundig inn i saken. Og at vedtaket fattes etter en god debatt om de viktigste spørsmålene.

 

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: