Du er her
Hjem > Kommentar > Etterlyser trygge varslingsrutiner i Nesodden kommune

Etterlyser trygge varslingsrutiner i Nesodden kommune

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Nesoddposten har ved flere anledninger skrevet om varslingssaker. Her er ett av dem. Ni personer som har jobbet i Nesodden kommune, gikk i 2016 til det skritt å klage Nesodden kommune inn for Arbeidstilsynet. Denne saken er avsluttet, men viser med all tydelighet at så lenge de var ansatt i Nesodden kommune valgte de å ikke varsle.

Arbeidstilsynet beslutter å undersøke bekymringsmeldinger fra Nesodden

Et annet eksempel på at varslingssystemet i Nesodden kommune ikke har fungert tilfredsstillende har førskolelærer Lise Tjernshaugen synliggjort i intervjuer med Nesoddposten. På spørsmål om hvorfor hun først nå, i 2017, forteller om sine opplevelser ved en av de Nesoddskolene det gjelder, svarer hun: – «Først når den yngste av mine barn ikke lenger går på en av de skolene det her er snakk om, føler jeg det er riktig tidspunkt å la offentligheten få innsyn i det som har skjedd.»

Førskolelærer Lise Tjernshaugens modige stemme

Politikerens rolle
Det er viktig at kommunen har et varslingssystem som fungerer. For kutter politikerne i bevilgninger til viktige områder som helse, skole  og barnehage, får det konsekvenser for de som rammes. De ansatte på sykehjem og i hjemmesykepleien må løpe fortere og fortere, rekke mer på sine tildelte arbeidstimer. Feil kan da begås, som kan gå utover pasienten. De/den som da får skylden er de ansatte, ikke politikerne, som ikke har budsjettert med bevilgninger til et tilstrekkelig antall med ansatte.

Og i skole-og barnehage sektoren kan manglende bevilgninger føre til at  våre barn og unge får et lite tilfredstillende pedagogisk tilbud.

Politikerne setter her de kommunalt ansatte i en knipetangssituasjon. Hvis de varsler kan det bli vanskelig på jobben, hvis de ikke varsler kan det gå utover kvaliteten på de tjenestene de skal yte ovenfor brukerne.

I tillegg kommer at mange av de som jobber i Nesodden kommune, bor, og har familie her på halvøya. Så kan hende bør det vurderes om de skal sitte i varslingsutvalget ikke bør være fra bygda?

Dessverre er ikke de ansatte i Nesodden kommune alene om å oppleve at det ikke er trygt å varsle.  Viser i den forbindelse til Politiets Fellesforbund, som har styrker sin anbefaling til politifolk om ikke å varsle. »  Sigve Bolstad sier om Riksadvokatens avgjørelse i Schaefer-saken: – Varslingsreglene gjelder ikke for politifolk,» https://www.nrk.no/hordaland/politiets-fellesforbund-styrker-sin-anbefaling-til-politifolk-om-ikke-a-varsle-1.13404144. Også helsepersonell påvirkes, mener Unio-leder: – «Dette kan ramme både pasienter og borgere generelt.»

Uansett så er min konklusjon at Nesoddens politikere/adminstrasjonen må ta ansvar for å etablere et trygt varslingssystem for de ansatte. Noe som forhåpentligvis vil medføre at vi som bor her kan være trygge på at de tjenester våre barn, unge og eldre mottar er innenfor de lover og regler som kommunen er forpliktet til å overholde. Noe vedlagte dokumentasjon dessverre viser ikke har vært tilfelle for inneværende kommunestyreperiode:

Brudd på lov og rett i Nesodden kommune

Og så det er sagt: Å være folkevalgt er en tillitserklæring den enkelte kommunestyrerepresentant får fra velgerne. Noe som ikke betyr at velgerne mener at de kommunestyrerepresentantene de har stemt på, vet alt. Politikerne har her et stort forbedringspotensiale når det gjelder å invitere velgerne til å komme med sin kunnskap og innsikt i spørsmål som opptar dem.

Nesoddens regler for varsling og avvik

Manglende åpenhet i Nesodden kommune – En av landets mest lukkede kommuner

Varsling: En dokumentar som ligger ute på NRK Motvind

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: