Du er her
Hjem > Aktuelt > Sterkt kritisert: Nesodden kommune ønsker en «åpen og opplyst samtale»

Sterkt kritisert: Nesodden kommune ønsker en «åpen og opplyst samtale»

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Nesoddposten publiserte 22. februar Pressens Offentlighetsutvalgs (POU) konklusjoner i en undersøkelse om kommunenes manglende åpenhet. 340 kommuner er mer åpne enn Nesodden. Kommunikasjonssjef Stein Bjørnbekk forteller at både administrasjon og politikere i kommunen er opptatt av å legge til rette for en åpen og opplyst samtale. Kommunen gjør små forbedringer men har en vei å gå.

Åpenhetsindeks
«Åpenhetsindeksen» utført av POU) ga et dårlig resultat for Nesodden kommune. Undersøkelsen dreier seg om informasjon, åpenhet og kommunikasjon om politiske prosesser, vedtak og innsyn.

Offensiv kommunikasjonsstrategi
I november har kommunen ansatt egen kommunikasjonssjef, Stein Bjørnbekk, og han har kommentert NPs artikkel.

Bjørnbekk forteller at

«For å informere om politiske møter i kommunal regi har vi en offensiv kommunikasjonsstrategi der kommunens hjemmesider og Facebook brukes aktivt.»

Kommune-tv er toppsak
Bjørnbekk forteller videre at

«Man kan også følge alle kommunestyremøter og formannskapsmøter direkte eller i opptak på kommune-tv på kommunens hjemmesider. Disse tv-sendingene er toppsak på hjemmesidene de dagene det er møter, og møtene strømmes også via lenke på kommunens Facebook-sider.

Kommunestyremøtene varer i drøyt fire timer, og et tiltak for å senke terskelen for å følge dem, er at møteopptakene deles inn etter sak. Slik kan man gå inn og følge akkurat den eller de sakene man er interessert i.»

Kommune-tv finner du i en liten lenke under «Snarveier» nederst på siden på kommunens hjemmeside:

https://www.nesodden.kommune.no/Webpartside.aspx?MId1=4

Fire timer på to minutter
Bjørnbekk forteller videre at:
«
Kommunestyremøtene varer i drøyt fire timer, og et tiltak for å senke terskelen for å følge dem, er at møteopptakene deles inn etter sak. Slik kan man gå inn og følge akkurat den eller de sakene man er interessert i»

«Et initiativ som er nytt av året, er at det i etterkant av hvert kommunestyremøte legges ut en kort video på Facebook der ordfører og kommunikasjonssjef på to minutter oppsummerer de viktigste sakene.»

Innsyn
Alle kan søke om innsyn i kommunale saker. Se lenke under. Lovens krav til svarfrist på innsyn er tre dager. POU påpekeer at kommunen bryter loven med hensyn til innsyn og frister.

Bjørnbekk har kommentert Nesoddpostens artikkel og forteller at

« –Når det gjelder lovens krav om at innsyn skal besvares etter tre virkedager, arbeider kommunens dokumentsenter fortløpende med å besvare innsynsbestillinger, og regelen er at disse besvares innen tre virkedager. Unntak fra dette kan skje ved omfattende innsynsbestillinger.»

Innsyn i kommunale saker finner du her:

https://www.nesodden.kommune.no/selvbetjening/innsyn/

Postjournal
POUs undersøkelse forteller at kommunen svarer at det er mulig å bruke avansert søk med fritekst i postjournal.

Det lyktes fremdeles ikke Nesoddposten å få den funksjonen til å fungere.

Kommunene fjerner gamle postsendinger. Nesodden kommunes postsendinger går tilbake til slutten av mars 2018. POU kommer med sterk kritikk av dette og mener det er for dårlig. POU påpeker at det hindrer en del pressearbeid og lukker åpenhet om gamle saker.

Byggsak
Byggesakssystemet er på nett, men kun hvis du vet spesifikt hvilket dokument du søker etter. Kommunen forklarer på sine nettsider at man må ha saksnummer eller gårdsnummer / bruksnummer. Hvis NP er interessert i Skoklefaldstien, kommer det ikke opp resultater.

Saksdokumenter
Kommunene som legger ut saksdokumenter i full tekst får ros av POU. Nesodden har slik praksis. Sakene ligger i rekkefølge under hvert møte, se: https://www.nesodden.kommune.no/politikk-samfunn/politikk-og-demokrati/politiske-moter-og-sakspapirer/ 

Det er fremdeles kritikkverdig kontaktinformasjon over ansatte. Ved å trykke på linken «Søk etter ansatt» kommer man fremdeles til en side hvor det kreves innlogging via et ansattsystem.

Kommunen forbedrer seg
NP kommenterte POUs kritikk av kommunen for ikke å ha lenke til offentlghtslova på nett. NP konstaterer at dette nå har kommet på plass.

Etterslep på møtebøker (Det kalles møteprotokoll på Nesodden)

NP påpekte i sin artikkel at Protokoll fra Kultur- og Miljøutvalget ikke lå ute over en måned etter møtet. Dette er rettet opp men møtene i Plan- og Teknikkutvalget 12. mars og Helse- og Omsorgsutvalget for 13. mars ligger ikke ute 20. mars. Nesoddposten er kjent med at det omorganiseres for å forbedre tjenesten.

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: