Du er her
Hjem > Aktuelt > Alle innspillene til kommuneplanen er besvart

Alle innspillene til kommuneplanen er besvart

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

6 innsigelser og 250 innspill ble til små endringer i de nye plandokumentene

Mange av innspillene fra innbyggerne dreide seg om at utbyggingstakten måtte reduseres og at ”Skogen” på vestsiden av Kløverveien måtte reddes. Når det gjelder ”Skogen” er store deler av arealet nå lagt inn som grøntområde, men boligveksten er fortsatt foreslått å være opptil 150 nye boliger per år.

Innspillene ble seks hoveddokumenter

Administrasjonen har hatt en stor jobb med å få besvart alle innspillene. Alle svarene kan en nå finne som vedlegg til saksdokumentene til kommunestyremøte som var 27. mars. Det har blitt mye lesestoff for politikerne, og det må være lov til å spørre seg om hvor mange som orker å gå igjennom alle vedleggene. Det store engasjementet i forbindelse med høringen har medført at merknadsbehandlingen er delt inn i seks hoveddokumenter:

  • Innsigelser og kommentarer fra offentlige myndigheter
  • Innspill fra offentlige instanser
  • Innspill fra velforeninger, foreninger og organisasjoner
  • Innspill fra privataktører/innbyggere
  • Innspill fra gjestebud
  • Arealinnspill

De 250 innspillene som kom inn inneholdt 948 punkter. For å besvare dette er det laget et skjema med tre kolonner: Merknadssammendrag. Rådmannens vurdering. Oppfølging i planmaterialet. Totalt omfatter disse seks vedleggene over 200 sider. Merknadsbehandlingen er gjort felles for arealdelen og samfunnsdelen. Som nevnt er det ikke gjort omfattende endringer i plandokumentene. Endringer som følge av innsigelser og innspill kan leses i sin helhet i vedlegget til kommunestyremøtet med overskrift: ”Endringer og kompletteringer i plandokumentene, herunder planbeskrivelser, planbestemmelser og plankart”.

Til slutt må det tas med at rådmannen takker for mange og gode innspill til kommuneplanarbeidet, og en særlig takk gis til de innbyggerne som har brukt tid og ressurser på å arrangere gjestebud.

Arild Drolsum

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: