Du er her
Hjem > Fokus > Valgfrihet kontra offentlig diktat

Valgfrihet kontra offentlig diktat

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Av Tor Fagerland, redaktør i Foreningsnytt

Et hjertesukk fra en sambygding dukket opp på skjermen i dag, forårsaket av et møte med Byggesaksveiledningen i vår egen kommune. Vedkommende hadde rådspurt seg i anledning å kunne dele en sentralt beliggende tomt med tanke på utbygging. Responsen var nedslående: «Nye direktiver fra sentrale myndigheter umuliggjør deling av tomt for bygging av nye småhus.» Forespørselen ble ikke avvist av veilederen, men det var ganske så tydelig at muligheten for i framtiden å kunne fradele tomter til småhusbebyggelse utenom Tangen- og Fagerstrandområdene, syntes ganske så illusoriske.

Svaret er med stor sannsynlighet tuftet på Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus vedtatt av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune i 2015. Det er forøvrig en kjent sak at Nesodden kommune har gått i mot den delen av planen som foreslår at 80 % av all framtidig bebyggelse skal foregå i Tangen-området. Resultatet av en slik idé er åpenbar – konsentrert blokkbebyggelse i høyden, med rasering av det landlige og åpne Nesodden i området. At kommunen har gått i mot en slik utvikling ved å foreslå en hoved-deling av utbyggingen mellom Tangen i nord (40%) og Fagerstrand i sør (40%), virker adskillig mer tilpasset en bevaring av Nesoddens tradisjonelle grendestruktur …At det resterende arealet er tilgodesett med kun 20 % såkalt vedlikeholdsvekst, er vel noe som bør utredes videre. Vi har jo attraktive, ubebygde boområder langs fylkesveiene både i øst og vest. Endelig politisk punktum er imidlertid ikke satt. Såvidt vi er kjent med skal Nesoddens utbyggingsskjebne besegles av våre folkevalgte i løpet av april.

Det er mange refleksjoner man kan gjøre seg når det gjelder framtidig bolig- og transportutvikling i vårt langstrakte land – og det tilsvarende, langstrakte Nesodden.

Har overordnet myndighet virkelig tatt innover seg at en notorisk sentralisering og fortetting rundt de såkalte knutepunktene etterhvert vil rasere store deler av både bygde-Norge og bygde-Nesodden? Vi forstår selvsagt at hensikten er å gjøre fedrelandet økologisk stuerent, men vi ser jo også at dette kan gå på bekostning av individuell valgfrihet og livskvalitet. En frihet som ikke minst er levende her på Nesodden.

Det økologiske aspektet angår oss alle; også de som ønsker å bosette seg utenfor konsentrert bebyggelse. Det virker betimelig å minne om at det i dag er fullt mulig for de som foretrekker å bo landlig, både å bygge svært så økologiske småhus, samt å skaffe seg både el-bil og el-sykkel. Og etterhvert kommer vel el-bussene også.

Vi nøler ikke med å formidle en viss spenning i tilknytning til den forestående, lokalpolitiske innstillingen. Ei heller nøler vi med å uttrykke stor bekymring over de framtidige konsekven-sene for nasjonens tradisjon og kultur.

Viktig melding til redaktør Tor Fagerland i Foreningsnytt:

Du stiller spørsmål om antall reisende med nesoddbåtene har gått ned, siden venterommet på Aker brygge har krympet.Svaret er at passasjerantallet ikke har gått ned.Tvert i mot, passasjertallet har økt betraktelig!

 

 

Statistikken
Årsaken til at venterommet på Aker brygge har krympet er at Norled måtte flytte fra Rådhusbrygge 4.Der har nesoddbåtene hatt sitt verksted, lager og sine kontorer i årevis.Nå skal Rådhusbrygge 4 bygges om for å huse transformator, strømboks og ladestasjon.Følgelig har det blitt litt trangere i Ruters gamle servicekontor, som nå er Norleds nye informa-sjonssenter, lager, verksted og kontor.

Fokus-artikkelen i uke 11 ironiserte litt over det faktum at vente-rommet til fergene er blitt forminsket, til tross for økende trafikk.Min kollega i Signalen, Tore Henning Larsen har funnet årsaken, som står å lese i faksimilen

Takk Tore Henning!

 

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: