Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Alt er bra i Nesoddskolen? Eller medfører billig drift svakheter?

Alt er bra i Nesoddskolen? Eller medfører billig drift svakheter?

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Hvordan rangeres Nesodden kommune når det gjelder netto skoleutgifter pr. elev?  Hvor ofte innstilles spesialundervisning fordi lærer må settes inn i klasserom? Det er blandt spørsmålene ordfører nekter å svare på. Å blånekte er metoden for å unngå debatt om ressursmangel i skolen.

Politisk ledelse reagerte voldsomt da Utdanningsforbundet før jul la fram rapporten fra UNICEF som plasserte Nesodden på syvende plass bakfra når det gjelder ressurser til skolene. Ordfører (AP) prøvde å latterliggjøre rapporten, og leder av skole- og oppvekstutvalget ba kommunalråd for skole svare. Han trår til å hevder at:  Påstanden fra Utdanningsforbundet om at Nesodden er en av de kommunene som bruker minst ressurser på grunnskolen ikke stemmer.

Skoleporten.no
Bortsett fra å fremstille UNICEF som litt useriøse fordi de tar vitenskapelige forbehold, så kommer han trekkende med en annen beregning – skoleporten.no, og fant kommuner i Akershus som lå på linje med Nesodden.   En rask gjennomgang av skoleporten.no viser at denne plasserer oss på 30 plass bakfra. Altså viser begge rapporter at Nesodd Skolen drives på sparebluss.   Når kommunalråden blir konfrontert med  dette nekter han å svare. Vi prøvde derfor med spørsmål til ordføreren i kommunestyremøtet i februar.

Statistisk sentralbyrå
Ordfører kommer så med en tredje utregning. Statistisk sentralbyrå sine tall fra kommunesektoren, kalt KOSTRA. Her legger han sammen skole og SFO og blånekter fortsatt på at Nesodden er blant de billigst drevne skolene.   KOSTRA sine bruttotall for skole og SFO, som han viser til, plasserer oss på 54 plass bakfra. Vi spurte ikke om SFO. SFO koster  mye fordi vi som pendlerkommune har usedvanlig mange barn i SFO.  (88,1% av nesodd elevene går i SFO – mot 60,9% på landsbasis)   Leser vi  KOSTRA tallene for netto skole utgifter pr barn havner vi på 6. plass bakfra, altså nesten identisk med UNICEF sin rangering.  (Se tabell) Nettoutgifter er penger til undervisning.

Når ordfører blir utfordret om dette, blånekter han på å svare ut og påstår det tar for mye ressurser å utrede dette.  Og på hans oppfordring vedtar flertallet i kommune at det ikke vil ha opplysninger om dette.

Hvorfor driver ordfører tall-lek  med obskure sammenligninger for å tildekke fakta?

Flertallet i kommunestyret har laget et voldsomt kjør for å redusere driftsutgiftene.  Det knipes maksimalt hele veien, noe som har gitt betydelige overskudd på budsjettet.  Det går ut over kvaliteten, særlig i forhold til elever med spesielle behov.  En oppmerksomhet rundt dette, samt innsyn for politikere og befolkning,  vil antakelig bety vansker med spareprogrammet.  Da er det viktig å avvise enhver kritikk og stå beinhardt på at alt er bra. Det ødelegger riktignok livskvaliteten til sårbare elever, men hva betyr det opp mot budsjettoverskudd?

Det ser ut til å være en ny form for forståelse av «omdømmebygging». Avvis all negativ kritikk  og framstill kritikerne som håpløse.

Torsdag d. 11.4 er det symposium om Nesoddskolen. Vil hovedutfordringen for Nesoddskolen, ressursmangel, bli tema? Å skjule denne utfordringen – gir det et godt utgangspunkt for å utvikle kvaliteten i Nesodd Skolene?

Statistikken kommunen ikke «har ressurser» til å legge fram.

Gå til  https://www.ssb.no/statbank/table/12283/

I kolonne 1 velger du netto driftsutgifter pr.  innbygger  6 til 15 år

I kolonne 2 velger du alle norske kommuner

I kolonne 3 velger du 202 Grunnskole

I kolonne 4 velger du 2018

Trykk utfør og du får oversikt over utgiftene pr. skoleelev for alle norske kommuner. Er dette for tidkrevende arbeid for kommunen? Eller ødelegger fakta for glansbildet?

Geir Christensen

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: