Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Fremtidig skolestruktur på Nesodden

Fremtidig skolestruktur på Nesodden

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Kommunestyret på Nesodden har fått utarbeidet en «mulighetsstudie», der utvikling av ungdomsskolene våre består i å bygge en gigant-skole for 800 – 1080 elever på Tangen eller Skoklefall – eller eventuelt beholde Bakkeløkka som ungdomsskole, og bare legge ned Alværn.

Hvor ble det av muligheten for å bevare Alværn – en velfungerende skole som er nyere enn de fleste barneskolene, med svømmehall, nærhet til flerbrukshall, til skog og strand, og kjent for god kvalitet og godt miljø?
Et viktig poeng fremmes i mulighetsstudien, men følges ikke opp: «Skoler som bygges i dag har utviklet seg fra å være rene undervisningsbygg til samfunns- og kulturarenaer. Skolebygg har blitt essensielle fokuspunkter i nærmiljø rundt om i Norge og gjenspeiler mange av samfunnets kjerneverdier».  Men planene for sentralisering av skolene våre – uten hensyn til behovet i nærmiljøene, ivaretar jo ikke dette. Våre ungdomsskoler er i tillegg store nok til å ivareta et godt pedagogisk fagmiljø.
Forslaget er merkelig også sett ut fra miljøperspektiv. I Aftenposten 30/3 uttaler Harald Nicolaisen, adm.dir i Statsbygg:«Vi klarer aldri å bygge oss ut av miljøkrisen, og derfor blir det veldig viktig å se på hvordan vi håndterer de byggene vi har på en best mulig måte». Og hvor lurt er det i forhold til miljøtenkning å planlegge at altfor mange elever må busses langt hver dag?

Det legges videre opp til en (liten) svømmehall på Tangen/Skoklefall i forbindelse med den nye, store ungdomsskolen. Samtidig foreslås altså å legge ned både Alværn  og Myklerud, de eneste skolene på Nesodden som faktisk har basseng. En logikk som gir en opplevelse av at bygda utenfor Tangen er mindre viktig. Svømmeopplæringen blir heller ikke enklere med en slik løsning.

Arkitektfirmaet CommonGround, med visjonen «urbanisme, landskap og arkitektur», anser åpenbart også Fagerstrand som en egen liten by? Her skal «mulighetsvurderes for en ny barneskole med 2 paralleller ved siden av eksisterende Bakkeløkka ungdomsskole. Plassering i byen har mye å si for hvor lett og trygt der er for barn og unge å ferdes på egenhånd til og fra skoleanlegget.» Sant nok, men dette vitner om liten innsikt i forholdene på Nesodden.
De fleste skolene med over 500 elever befinner seg i landets 3 største byer. På Nesodden foreslås altså nå en skole med mellom 810 og 1080 elever!

Det er å håpe at våre politikere ser flere og andre muligheter for Nesoddens barn og unge enn disse svært kostbare og uheldige sentraliseringsforslagene.

Karin Bjørnstad,  Fjellstrand

Tidligere rektor, Fjellstrand skole,
Tidligere Virksomhetsleder «Barn, unge og familie «, Nesodden kommune

One thought on “Fremtidig skolestruktur på Nesodden

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: