Du er her
Hjem > Aktuelt > 1. mai på Nesodden – Rødt går solo og partileder Moxnes kommer

1. mai på Nesodden – Rødt går solo og partileder Moxnes kommer

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Tradisjonell markering selv om politikken skiller. MDG markerer for miljø i andre kommuner. AP har frokost og SV er tilsynelatende fraværende

Oppdatert 28.04.2019

Hva skjer 1. mai
Laglederne for de lokale partilene AP, MDG, Rødt og SV fikk spørsmål om eventuelle arrangementer og paroler for 1. mai. En uke før arbeidernes dag har ingen partier publisert noe arrangement.

NP spør de lokale laglederne om hvordan markeringen skal gjøres og hvilke paroler eller politiske saker som er de viktigste. SV har ikke besvart forespørselen.

Spørsmål til partiene

NP:

Hvordan markeres 1. mai i år?

Hvilke paroler eller politiske saker er viktige for partiet på årets 1. mai?

AP ved lagleder Jan Balstad svarer:

«Vi har vår tradisjonelle 1.mai frokost fra 10.00 til 13.00, med taler og appeller, sang og underholdning.

«Parolen er «Sterkere felleskap».»

MDG ved lagleder Øyvind Solum svarer:

«- Vi prøvde å få til et bredt fellesarrangement i eller utenfor Tangenten, men det lot seg dessverre ikke gjøre i år. Dermed blir det nok mest sannsynlig å gå sammen med Oslo MDG og Grønn ungdom på Youngstorget og i hovedtoget i Oslo.»

«- Trolig blir det under parolen «Rettferdig omstilling – 100.000 nye klimajobber!»

Rødt ved lagleder Odd Edvardsen svarer:

«- Rødt Nesodden inviterer til 1.mai-arrangement på tradisjonelt vis på Tangenten fra klokka 15.00 til 17.00″

» … følgende hovedparoler:

· Ja til folkestyre og faglige rettigheter – Ut av EØS (Er også en av hovedparolene i Oslo i år)

· Boliger for alle – Bygg ikke-kommersielt – Fjern gjengs husleie (Er også en av hovedparolene i Oslo i år)

·Sovebyutvikling er miljøfiendtlig – stopp kommuneplanen

· Lytt til lærerne – mer ressurser til skolen».

 
Nesodden SV holder i år et frokostarrangement på Nesoddtangen gård fra kl. 9:00 til 10:45 på arbeidernes dag. Arrangementet er en åpen medlemsfrokost, som vil si at både medlemmer og andre interesserte kan delta.

I mange år har vi, som dere nevner, arrangert 1 mai med Rødt. Dette har vært store og vellykkede markeringer som våre to lokallag har lagt ned mye arbeid i. I år har vi imidlertid ønsket oss et annet arrangement. SV opplever høy medlemsvekst både lokalt og nasjonalt og har nye og yngre medlemmer som vi håper vil være med på å forme laget. Da er et mindre arrangement på Nesodden med mulighet til å gå i toget i Oslo etterpå en god løsning for oss i år.

Vår parole er: «Ungdom trenger en lokal og trygg skolehverdag. Ja til grendeskoler på Nesodden.

Innhold på 1. mai skiller på Nesodden
I Oslo enes deltakende organisasjoner og partier om et sett paroler som ikke alle nødvendigvis stiller seg bak. På Nesodden ønsket MDG et samlende arrangement uten egen politikk, AP har frokost og SV mener ingenting offentlig. Fagforeningene på Nesodden er umælende på arbeidernes dag.

– NP spør: «Hvorfor var det ikke mulig å få til et samarbeid om et fellesarrangement?»

– MDG ved Solum skriver bl.a. at:

» Rødt sto hardt på at opplegg og paroler skulle være slik de selv hadde bestemt. Både vi i MDG, SV og Ap ville gjerne skape noe felles med R på Tangenten, som også dermed kunne åpnet for større deltakelse for flere organisasjoner. Vi håpet dermed å få til et bredt, samlende rød-grønt 1. mai-arrangement med minst mulig partipolitisk markering.»

«-Dette kunne samtidig vært et lite skritt mot et mulig rød-grønt skifte etter kommunevalget. Områdene vi er uenige om kan vi fint debattere i andre sammenhenger, slik at selve arbeidernes dag kunne stå i sentrum, med størst mulig oppslutning.»

– Rødt ved Edvardsen skriver bl.a. at:

» Mitt inntrykk var at AP og SV (muligens MDG) ønsket et fellesarrangement uten noe politisk ramme/parolegrunnlag. Vedlagt følger vår henvendelse og svarene fra AP og SV som ikke gir noen begrunnelse. Vedlagt følger også mail fra MdG som ikke ikke ønsker å delta i noen arrangement når det ikke blei enighet om noe parolegrunnlag!»

NP har fått tilgang til e-poster fra Tone Frønes i AP som skriver at

«Nesodden Arbeiderparti ønsker ikke å delta på et fellesarrangement 1. mai som skissert.»

E-posten fra SV ved Claudia Behrens er om mulig enda kortere:

«Nesodden SV heller ikke.»

Leder for Rødt Bjørnar Moxnes er hovedtaler når partiet går solo med tradisjonsrik markering

Edvardsen forteller at Rødt ønsker å videreføre de tidligere 1.mai tradisjonene med et arrangement som viser fram de viktigste kampsakene på Nesodden og at innholdet blir som tidligere år med en kulturinnslag, appeller, utlodning, salg av kaker og leker for barn. Deles ut skal også den årlige «Ildsjelprisen».

Edvardsen og Solum ønsker samarbeid
Solum håper at et bredere arrangement er mulig på Nesodden til neste år og Edvardsen skriver at Rødt gjerne vil ha et fellesarrangement med klare politiske paroler.

1. mai 2019 Nesodden og Oslo
I år har AP sin årlige frokost på Grender’n på Fjellstrand, se: https://www.facebook.com/events/2240908652696576/

Rødt har sitt åpne arrangement på Tangenten

https://www.facebook.com/events/2199714383428777/

I Oslo starter program på Youngstorget kl. 11:20 og toget går kl. 12:45, paroler, se under.

1. mai på Nesodden gjennom årene
På Arbeidernes dag 1. mai, ble det, til og med 1995, arrangert tradisjonelt tog på Nesodden i et samarbeid mellom AP, RV og SV.

Arbeiderpartiet har lang tradisjon for 1. mai-frokost på Grender’n, grendehuset på Fjellstrand.

Fra 1996 avsluttet RV (Rødt fra 2007) og SV samarbeidet med AP av politiske grunner og arrangerte 1. mai med andre organisasjoner (attac, Norsk folkehjelp, Amnesty og fagforbund). De har arrangert politisk kulturdugnad hvert år. Det har vært sporadiske samarbeid om arrangementet i samarbeid med AP eller MDG.

LO i Oslos 1. mai-paroler 2019:

• Nei til økte forskjeller, budsjettkutt og velferdsprofitører – Stem rødgrønt

• Styrk tariffavtalene – Slå tilbake angrepene fra Spekter, Virke og NHO

• Rettferdig omstilling – 100.000 nye klimajobber

• Forby bemanningsbransjen – Start med byggeplassene rundt Oslofjorden

• Ja til folkestyre og faglige rettigheter – Ut av EØS

• Boliger for alle – Bygg ikke-kommersielt – Fjern gjengs husleie

• Ja til Ullevål sykehus – Stopp Gaustad – Bygg ut Aker for hele Groruddalen

• Stans ny kald krig – Forby atomvåpen

• Anerkjenn Palestina – Boikott Israel

• Bekjemp høyreekstremisme og hatefulle ytringer

• Gjenreis AFP, snu pensjonsreformen og styrk folketrygden

• Vi krever likelønn – Nei til forskjellsbehandling

6 thoughts on “1. mai på Nesodden – Rødt går solo og partileder Moxnes kommer

 1. Nesoddposten, Rødts partiavis?

  Jeg mener det er uredelig av Nesoddposten å gjengi mitt svar i en tråd av svar som en respons på svar fra andre partier på Rødts spørsmål om hvordan vi har tenkt å bruke utearealene ved Tangengen 1. mai, som Odd Edvarsen stilte per epost, som om det var svar til Nesoddposten. Rødt sendte spørsmålet til Tone Frønes, Øyvind Solums og meg . Om Nesoddposten er Rødts partiavis, og alle svar vi sender privat på Rødts henvendelser gjengis som svar på reaksjonelle spørsmål fra avisen, uten at de som siteres ikke en gang informeres om det, mener jeg det er en sak for PFU – i den grad Nesoddposten er en avis, og ikke partiavisen til Rødt.
  Til informasjon har Nesoddposten sendt spørsmål om saken til lokallagslederne, i SVs tilfelle Vanja Svendsen, men svaret vårt gitt av henne har ikke blitt gjengitt. Kun mitt private svar til Rødt. Her kommer epostutvekslingen, som dere siterte fra uten å melde i fra om:

  Nesodden SV heller ikke.

  Vennlig hilsen fra Claudia

  ——– Opprinnelig melding ——–
  Emne: Re: Om 1.mai-samarbeid
  Fra: Tone Frønes
  Til: odd edvardsen
  Kopi: claudia@claudia.no,osolum@online.no,Fagforbundet Nesodden ,Utdanningsforbundet

  Nesodden Arbeiderparti ønsker ikke å delta på et fellesarrangement 1. mai som skissert.
  Mva
  Tone Frønes

  Sendt fra min iPhone

  5. apr. 2019 kl. 10:10 skrev odd edvardsen :

  Viser til møter dere har hatt med Geir og ønske om tilbakemelding i løpet av uka

  1.mai er først og fremst er organisasjonene/ folket sin dag og at det derfor er naturlig at lærerne, fagforbundet, Beboeraksjonen og miljøorganisasjoner ol står for appeller. Partiappeller bør derfor om mulig unngås. Vi inviterer dere derfor til et felles 1.mai- arrangement med ønske om at følgende paroler kan danne utgangspunktet for arrangementet:

  – Ja til folkestyre og faglige rettigheter – Ut av EØS (Er også en av hovedparolene i Oslo i år)

  – Boliger for alle – Bygg ikke-kommersielt – Fjern gjengs husleie (Er også en av hovedparolene i Oslo i år)

  – Sovebyutvikling er miljøfiendtlig – stopp kommuneplanen

  – Lytt til lærerne – mer ressurser til skolen

  Dersom dere fortsatt ønsker å ha et arrangement med utgangspunkt i partiene og uten aktuelt politisk innhold må vi imidlertid bli enige om bruk av uteplassen, da administrasjonen har tildelt uteplassen ved Tangenten til begge arrangementer ved en feiltakelse. Som dere er kjent med, bestilte vi allerede lokalene innen og uteplassen allerede for mange måneder siden. Det beste (og mest redelige) ville vært om dere på denne bakgrunnen flyttet deres arrangement tidsmessig eller til et annet sted. Hvis ikke må vi møtes og bli enige om hvordan vi disponere uteplassen på best mulig måte uten at arrangementene i for stor grad forstyrrer hverandre.

  Hilsen Odd Edvardsen

  for Styret i Nesodden Rødt

 2. Dette var en ensidig framstilling av saken. SV, MDG og Ap var enige om et opplegg som R ikke ønsket å delta på.. Splittelsen medførte at Utdanningsforbundet og Fagforbundet ikke ønsket å delta. Rødt hadde leid lokalene inne i Tangenten og vi ønsket å stå under overbygget ute. Det ville ikke R la oss få lov til uten at de også skulle markere seg der med sine paroler. Vi tre partiene la da arrangementet på is for i år. Det er viktig å få fram at fellesarrangementet strandet på grunn Røds uvilje mot å delta på annet enn på sine egne premisser. AP har sitt frokostarrangement på Folkets hus som vi uansett skulle hatt.

  1. Her var det mye tull:
   For det første så inviterte Rødt i sin henvendelse til de tre partiene med ønske om et arrangement knytta til fire paroler. Vi stilte ikke dette som noe absolutt krav. Det var SV og AP som brøyt videre dialog med sine avvisende svar!
   For det andre har aldri Rødt nektet AP/SV å ha et arrangement utenfor Tangenten. Riktignok hadde Rødt bestilt lokaler inne og ute tidligere i år. Ved feiltakelse gå administrasjonen også AP/SV tillatelse til å bruke utearealene. Etter dette henvendte jeg meg til AP/SV for å bli enige om hvordan vi på en praktisk måte skulle dele uteplassen mellom oss. Dette fikk jeg aldri noe svar på. I en ny mail kom jeg med følgende konkret forslag: «Mitt forslag er etter som vi også skal ha arrangement innendørs, at vi har plassen for hovedinngangen, men deres arrangement bruker plassen til venstre overfor trappeavsatsene.» Dette fikk jeg heller aldri noe svar på! Tones framstilling av dette er derfor direkte feilaktig og det ser ut som om formålet er å framstille Rødt i et mest mulig negativt lys!

 3. Nesoddposten har nå, i etterkant og etter at jeg sendte kommentaren min, lagt inn svaret fra SV. Det hadde vært redelig om Nesoddposten opplyser at dette har blitt lagt inn i etterkant, noe som er vanlig å gjøre i seriøse media.

 4. Det opplegget AP,SV og MDG ønsket er ukjent for oss. Vi ble invitert til å lage 1. mai sammen med SV og AP. Vi ba om et møte for å diskutere hva kampdagen skulle brukes til å sloss for og la fram en del forslag til saker. Fra noen av de andre partiene hørte vi ikke et pip om hva dagen skulle handle om untatt at vi skulle unngå alt det var uenighet om. For oss er fagforeningenes og innbyggernes kampsaker viktig. På vårt andre forsøk med paroler – i stor grad hentet fra LO Oslo sine paroler i Oslo fikk vi bare Nei. Hva vil AP sloss for?

 5. Vi lager arrangement over akkurat samme lest som vi har gjort de siste 30? årene sammen med SV. Bruker samme område og samme regi. At AP ønsket et arrangement klint opp til dette må AP forklare.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: