Du er her
Hjem > Aktuelt > 12 spørsmål har Nesoddposten sendt ut til Nesoddens ni partier. Møt Rødts ordførerkandidat Olga Papalexiou.

12 spørsmål har Nesoddposten sendt ut til Nesoddens ni partier. Møt Rødts ordførerkandidat Olga Papalexiou.

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

1.Hva var det som gjorde at du valgte å bli medlem av partiet Rødt? En enkelt sak, familiebakgrunn eller…? Har du alltid stemt på samme parti? Stemt forskjellig ved kommune og stortingsvalg?

-Jeg har aldri vært medlem i et parti tidligere. Men min politiske farge har alltid vært rød, selv om jeg har stemt litt forskjellig i løpet av de 30 årene jeg har bodd i Norge. Jeg kommer opprinnelig fra Hellas. Venstresiden i Hellas har hatt en lang historie preget av undertrykkelse og forfølgelse frem til 1974. Jeg har vokst opp med å oppleve mange i min familiekrets og vennekrets kjempe for sosial rettferdighet og demokrati. Det ble mange demonstrasjoner for fred, mot amerikansk kontroll og mot NATOs aggresjon. Så mitt politiske engasjement begynte nok tidlig.

Og jeg blir 53 år snart, har hatt dansefaglig bakgrunn og karriere innen scenekunst i mer enn 30 år. Jeg har også en master i Russisk områdestudier, samt studier i ide- og kunsthistorie. Internasjonal politikk er min favoritt interesse, mens lokalpolitisk er jeg opptatt av menneskevennlige bymiljøer.

2.Klimautfordringene vi nå står ovenfor er store for å si det forsiktig. Hvilke tiltak ser du for deg på det lokale plan?

-Klimautfordringene må først og fremst bekjempes gjennom nasjonal lovgivning og internasjonale avtaler som regulerer produksjon og handel globalt. Lokalt gjelder det å lovfeste vern av Nesoddmarka. Støtte lokal matproduksjon og verne matjordsområder. Redusere klimautslippene fra transport ved at varer og tjenester finnes helst innenfor gang/sykkelavstand for de fleste innbyggerne på Nesodden. Rimeligere kollektivtrafikk, og el-busser og el-båter.

3.Private kontra kommunale barnehager?

-Både private og kommunale så lenge de anvender god pedagogikk for småbarn, har gode pedagoger, forsvarlig drift og ordentlige ansettelses forhold. Men kommersielle aktører som sikter til millionoverskudd fra en virksomhet som finansieres med felleskapets penger er derimot Rødt i mot.

4.Er du fornøyd med den måten Signal-saken har blitt håndtert på?  Det har tatt år siden denne saken dukket opp i Nesoddposten, Amta og på sosiale media.

-Den saken har blitt behandlet før min tid, men jeg har forstått at kommunestyret gjorde et forhastet og lite gjennomtenkt vedtak i sin tid, som ekskluderte mange andre kandidater for oppdraget.

5.Mange unge og enslige kommer ikke inn på boligmarkedet. Hvilke løsninger har ditt parti på det lokale/rikspolitiske plan?

-Boligmarkedet kan simpelthen ikke overlates til boligspekulanter. Kommunen må i sterkere grad styre boligpolitikken, og selv stå som utvikler av boliger med sosial profil. Et annet virkemiddel er å inngå avtaler med utbyggere som betingelse for å gi byggetillatelse. Kommunen må aktivt kjøpe strategisk eiendom til slike formål. På Nesodden ser vi dessverre det motsatte, nemlig at kommunen selger så fort de bare kan all strategisk og attraktiv eiendom for kortsiktig gevinst.

6.Vil du og ditt parti gå inn for at utbygging av barnehager og skoler bør ligge i det område der familiene bor? Definer hva du mener med store kontra små barnehager /skoler. Og vil du på det rikspolitiske plan nå gå inn for at skole- og barnehagesektoren får øremerkede tilskudd? 

-Rødt mener definitivt at barnehager og skoler bør ligge innenfor nærmiljøet. Dette betyr trygge og oversiktlige omgivelser, trafikksikkerhet, lettere adgang for foreldreengasjement og roligere hverdag for elevene. For barnehager er det en ubestridelig fordel å være små, i det barnehagen ideelt sett er ment å erstatte hjemmet i de små barneårene. Når det gjelder barne- og ungdomsskole mener Nesodden Rødt at to til tre parallell -klasser bør være maksimum størrelse. Landsmøtet til Rødt avholdes i mai, der vedtas spørsmål innenfor rikspolitikken.

7.Vil ditt parti gå inn for bygging av nytt sykehjem og på rikspolitiske plan gå inn for øremerkede tilskudd til drift og utbygging av sykehjem?

-Rødt mener at i tillegg til at Nesoddtunet må oppgraderes, bør det bygges nytt sykehjem på Fagerstrand. Nærhet til lokalmiljøet er viktig både i forhold til klima og miljø, men også for å ivareta brukerens sosiale relasjoner. Ang. øremerking, henviser igjen til landsmøtet.

8.Vil ditt parti gå inn for brøyting og vedlikehold av private veier?

-Å få utvikle og vedlikeholde gode veier bør være kommunens ansvar. Framkommelighet har med sikkerhet og gjøre og det må enhver kommune kunne sikre for alle sine innbyggere.

9.Mange har reagert på den kommuneplanen som nå er vedtatt. Nesoddposten spør i den forbindelse om hva ditt parti mener er Nesoddens egenart? Hva partiet i denne saken mener det innebærer å tenke nytt?

-Nesodden har en unik karakter i det den kombinerer nærhet til hovedstad med nærhet til natur og marka. Kommuneplanen legger opp til en urbanisering av Nesodden som de fleste nesoddinger ikke er begeistret for. Å tenke nytt innebærer noen ganger å gå mot strømmen. Mot sentralisering, rasjonalisering, urbanisering og markedsstyrt tenkning. Det betyr å tenke økologisk, støtte sosialt entreprenørskap, skape arkitektur som forebygger sosiale problemer som kriminalitet og utenforskap og åpne opp det offentlige rom for å skape møteplasser som inkluderer.

10.Ved kommunevalget i 2015 var ditt parti klar på at dere ville gå inn for å få tilbake Døgnlegevakten her på Nesodden. Hva mener du og ditt parti ved dette kommunevalget?

-Rødt står fast ved at døgnlegevakt er det mest forsvarlige og beste helsetilbudet til Nesoddens befolkning. Særlig når kommuneplanen legger opp til betydelig befolkningsvekst blir denne saken enda mer aktuell.

11.Hvilke enkelt tema har vært viktigst for ditt parti i inneværende periode og hvilke resultat er oppnådd?

-Rødt har sittet med bare to representanter i kommunestyret. Det vil si at forslag fremmet fra Rødt som ikke har hatt AP og Høyres tilslutning har blitt nedstemt. Men vi har spilt rollen som vaktbikkje for viktige saker som angår Nesoddens befolkning. Noen eksempler er budsjettforslag for et par år siden med kutt i skolebudsjettet, som lærerne og utdanningsforbundet gikk imot. Eller nedleggelsen av Nesoddtangen gård. Interessegruppene som engasjerte seg og kjempet for disse sakene fikk Rødt sin støtte i kommunestyret, som bidro til at vedtakene ble omgjort. Vi har reist legevaktsaken flere ganger, med en stor kampanje for flere år siden. Det har ført til at flere i kommunestyret nå har skjønt at dette er et folkelig krav de vanskelig kan neglisjere. Vi håper derfor å øke vår oppslutning og få flere representanter for neste periode, slik at vi kan få gjennomslag for flere av sakene våre.

12.Hvilken sak vil være den viktigste for Rødt i kommende periode?

-Kampen mot nedleggelse av de lokale ungdomsskolene og sammenslåing i en monsterskole. Og kampen mot kommuneplanen som legger opp til irreversible endringer i Nesoddens landskap og truer halvøyas særpreg.

 

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: