Du er her
Hjem > Aktuelt > 12 spørsmål har Nesoddposten sendt ut til Nesoddens ni partier. Møt Øyvind Solum, ordførerkandidat for Miljøpartiet De Grønne.  

12 spørsmål har Nesoddposten sendt ut til Nesoddens ni partier. Møt Øyvind Solum, ordførerkandidat for Miljøpartiet De Grønne.  

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

1.Hva var det som gjorde at du valgte å bli medlem av Miljøpartiet De Grønne? En enkelt sak, familiebakgrunn eller….? Har du alltid stemt på samme parti? Stemt forskjellig ved kommune og stortingsvalg? Alder? Utdannelse? Politisk engasjement?

– Jeg er 54 år og utdannet sosialantropolog, med støttefagene psykologi og religionshistorie, men er for tiden fulltidspolitiker på fylkestinget Akershus og med en del andre verv. Jeg meldte meg inn i MDG på 90-tallet, men hadde nok med å lede Alternativt Nettverk og være redaktør for Magasinet Visjon og en del annet, selv om jeg sto på valgliste bl.a. i Oslo. Så opplevde jeg for ni år siden at situasjonen i verden hadde forandret seg til å bli såpass alvorlig at jeg ville engasjere meg langt mer aktivt. Vi kan ha mange favoritteorier om verden, men om vi ikke skaper en politikk og et samfunn som tar utgangspunkt i at vi bare har én klode på deling, så er det uansett dømt til å gå galt. Med dagens livsstil bruker vi halvannen klode, og med Norges livsstil hadde vi trengt over tre.

2.Klimautfordringene vi nå står ovenfor er store, for å si det forsiktig. Hvilke tiltak ser du for deg på det lokale plan?

-Halvparten av verdens klimautslipp må kuttes på elleve år. Vi må også skape et mer robust samfunn så vi bedre takler de klimaendringene som uansett er på vei. Nesodden har alle forutsetninger for å bli en foregangskommune, og både kommune og innbyggere må med. Vi må sikre bedre lokal vannforsyning, og legge til rette for mer lokal dyrking. Vi ønsker også å få på plass en el-bygdesykkelordning.

3. Private kontra kommunale barnehager?

– Private barnehager er viktige for mangfoldets skyld og for å skape gode lokale tilbud. Vi er skeptiske til store kommersielle barnehage-kjeder, men glade for private med ideer og initiativ, som supplerer det kommunale tilbudet.

4.Er du fornøyd med den måten Signal-saken har blitt håndtert på?  Det har tatt år siden denne saken dukket opp i Nesoddposten, Amta og på sosiale media.

– Hadde vi visst hvordan saken ville utvikle seg så er det lett å slå fast at mye burde vært gjort annerledes. Nå får vi sette pris på at tilbudet snart åpner.

5.Mange unge og enslige kommer ikke inn på boligmarkedet. Hvilke løsninger har ditt parti på det lokale/rikspolitiske plan?

-Nesodden bør satse mer på sosial boligbygging og ordninger så flere kommer seg inn i boligmarkedet. Forhåpentligvis blir dette en sentral oppgave for det kommunale eiendomsselskapet. Uansett har vi bestilt en sak om det fra rådmannen. Skattefradrag for lån har bidradd til de høye boligprisene. Moderat eiendomsskatt kan motvirke noe av det, samtidig som den muliggjør flere sosiale tiltak.

6.Vil du og ditt parti gå inn for at utbygging av barnehager og skoler bør ligge i det område der familiene bor? Definer hva du mener med store kontra små barnehager /skoler. Og vil du på det rikspolitiske plan nå gå inn for at skole- og barnehagesektoren får øremerkede tilskudd?

-Flest mulig bør ha barnehager innen gangavstand, og slik at det er enklest mulig. Det er viktig å ta vare på grendeskolene vi har for grunntrinnet. Vi er mot en stor ungdomsskole for hele Nesodden, og vil minst ha en i nord og en i syd. Eventuelt kan det bli som en utvidelse av Tangenåsen, noe som kan bidra til enklere reisevei siden 2/3 av elevene kommer fra Jaer og Berger.

7.Vil ditt parti gå inn for bygging av nytt sykehjem, og på det rikspolitiske plan gå inn for øremerkede tilskudd til drift og utbygging av sykehjem?

– Vil fokusere på kommunepolitikken. Vi er sterkt positive til planene for nytt sykehjem, helst samlokalisert med legevakt, og mener det gir gode muligheter for et bedre tilbud. Satsningen bør bidra til å øke kvaliteten på andre måter.

8.Vil ditt parti gå inn for brøyting og vedlikehold av private veier?

– I hovedsak ja, så lenge de i praksis brukes som offentlig vei. Eventuelt bør kommunen oftere overta både eierskap og fullt ansvar.

9.Mange har reagert på den kommuneplan som nå er vedtatt. Nesoddposten spør i den forbindelse om hva ditt parti mener er Nesoddens egenart? Hva partiet i denne saken mener det innebærer å tenke nytt?

– Vi stemte mot kommuneplanen og mente at utbyggingstakten var for høy, ikke minst i lys av at det ikke er tilfredsstillende løsninger for vann og annen infrastruktur. Igjen er det vanningsrestriksjoner, og med dagens systemer er det ventet å være en årlig foreteelse, noe som gjør all hagebruk vanskelig. Likevel skal det altså bygges mer. Nesodden må holdes grønn og menneskevennlig.

10.Ved kommunevalget i 2015 var ditt parti klar på at dere ville gå inn for å få tilbake Døgnlegevakten her på Nesodden. Hva mener du og ditt parti ved dette kommunevalget?

– Vi håper at dette nå skal falle på plass så raskt som mulig. Ikke minst utbyggingen på Nesoddtunet skaper gode muligheter for samlokalisering og en styrking av hele helsetilbudet på Nesodden.

11.Hvilke enkelt tema har vært viktigst for ditt parti i inneværende periode og hvilke resultat er oppnådd?

– Nesodden har ligget etter når det gjelder klima- og miljøsatsning. Å få snudd dette har vært det viktigste. Skuffende nok måtte Nesodden gi opp et tidligere mål om klimakutt på 40% innen 2020. Vi har dermed jobbet hardt for å først få på plass én miljørådgiver, og nå en til. Vi håper at dette kan bidra til at ikke bare kommuneadministrasjonen går foran, men at det er mulig å jobbe mer utadrettet og få med næringsliv, frivillighet, borettslag og flest mulig innbyggere til å gjennomføre grønne tiltak til glede for hele Nesoddsamfunnet. Vi har arbeidet hardt for å få gjennomslag for klimaregnskap og klimabudsjett, nye miljømål, at bygging skal skje mer miljøvennlig og en rekke andre tiltak. Nå er vi endelig på vei, men ambisjonene for neste periode er betydelig større.

12.Hvilken sak vil være den viktigste i kommende periode.

-Nesodden skal videreutvikles som et klimasmart, trivelig, mangfoldig og mer robust og bærekraftig lokalsamfunn – for vi har bare én klode på deling.

Miljøpartiet De Grønne.

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

One thought on “12 spørsmål har Nesoddposten sendt ut til Nesoddens ni partier. Møt Øyvind Solum, ordførerkandidat for Miljøpartiet De Grønne.  

  1. Korfor spurde du han ikkje om MDG sine planar om husbygging i Nesoddmarka, på areal frå Veste Skoklefall som nå er del av Nesoddmarka, men som MDG vil ha til si husbygging? Kva med vern og freding a Nesoddmarka, medrekna Skoklefall?

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: