Du er her
Hjem > Leserinnlegg > KOMMUNEPLANEN – HVA HØYRE OG AP STEMTE NED

KOMMUNEPLANEN – HVA HØYRE OG AP STEMTE NED

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Mange kjenner til nå til hva som blei resultatet av behandlinga av kommuneplanen. Med H og AP sitt flertall i kommunestyret blei dette realiteten av behandlinga:

• Massiv boligutbygging: Utbyggingstakten øker til 150 boliger årlig i en situasjon hvor det allerede finnes godkjente reguleringsplaner eller reguleringsplaner under arbeid for over 3000 boliger. Disse blir bygget når det passer utbygger. . I hovedsak skal dette skje på Tangen og Fagerstrand (80%).

Men like interessant er hva disse to partiene stemte i mot. Ved behandlinga av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel blei nærmere 50 endringsforslag fra R, SV, Krf, og MDG nedstemt av H og AP. Dette gjaldt bl.a. disse sakene:
• Flere forslag om tilbakesending av planen i påvente av kommunevalget. Øyvind Solum (MDG) fremmet f.eks. følgende forslag som blei nedstemt: « Kommuneplanen sendes tilbake og behandles når et nytt kommunestyre trer sammen til høsten, så velgerne gjennom stemmegivning kan ta stilling til om de vil sørge for et kommunestyre som ikke vedtar en utbyggingstakt større enn det store deler av høringssvarene har pekt på, nemlig maks 100 boliger i året. Det bør på det tidspunktet også presenteres en bedre plan for vannsikkerhet, slik at kommunestyret kan garantere tilstrekkelig vann til innbyggerne sine, også med den veksttakten som vedtas»
• Et fellesforslag fra R, SV, MDG: «Skoklefallsletta er dyrkbar mark og del av kulturlandskapet, og tas ut av fortettingsområdet og beholdes som LNF-område.»
• Ulike forslag om å verne nesoddmarka»
• At hele Vanntårnskogen, inkludert «skoletomta», tilbakeføres som LNF.

Hadde AP hatt den minste interesse å bevege seg mot venstre kunne disse viktige spørsmålene og enkeltsakene vært sikra for befolkningen på Nesodden.

Odd Edvardsen
Nesodden Rødt

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: