Du er her
Hjem > Aktuelt > Setebelte i buss

Setebelte i buss

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Det finnes tre bussklasser i Norge og EU-området. Klasse 1-busser er best egnet for bytrafikk. Disse bussene har ikke setebelte og flere ståplasser enn sitteplasser. Klasse 3-busser har bare sitteplasser med setebelte og opererer oftest på lengre strekninger. Og så har vi klasse 2-bussene, kompromissbussene som både har sitteplasser med setebelte og lovlig ståplasser, slik som alle bussene på Nesodden.

Uten belte er boten 1500 kroner
Det er ikke lett å skjønne at de som sitter uten belte kan få en bot, mens de som står ikke blir bøtelagt. Det har selvsagt vært mye diskusjon rundt dette, men reglene er klare, på Nesoddbussene er du pålagt å bruke setebelte når du sitter. Hvis alle brukte setebelte, hvordan ville resultatet av det bli på Nesodden. Sikkerheten ville selvsagt bli bedre, men hva med avviklingen av kollektivtransporten? På mange områder er transportveien hos oss svært lik den i byen, med mange korte avstander mellom holdeplassene, så det er ganske klart at på- og avstigningen vil ta mye lengre tid enn det gjør i dag. Dette er ikke lett å løse, for vi er helt avhengig av en effektiv bussavvikling i forhold til båtene.

Finnes det alternativer?
Trygg trafikk mener at trafikkreglene må endres slik at ståplasser ikke tillates brukt ved kjøring over 50 km/t. De forstår at dette kan oppleves som upraktisk for trafikkavviklingen, men de setter trafikksikkerheten høyest. Andre mener at man ikke skal ha klasse 2-busser. Men dersom alle passasjerene skal sitteplass med setebelte, vil det gjøre kollektivsystemet både mye dyrere å drive og mindre effektivt. Og hva med plassen for flere busser på Tangen-brygge? Et effektivt kollektivsystem gir flere kollektivreisende og bidrar til å redusere tallet på biler på veien, noe som i seg selv er med på å øke trafikksikkerheten for alle. Noen har også kommet med forslag om at det ikke skal utstedes bøter på klasse 2-bussene. Men en skal være klar over at det er lov å kjøre klasse 2-busser på motorveier med både sitte og ståplasser.

Det er ingen tegn til at klasse 2-bussen vil forsvinne. Ifølge Vegdirektoratet er det et kompromiss mellom hensynet til trafikksikkerhet og effektiv avvikling av kollektivtransporten. Alle kan se at det er et paradoks at noen kan sitte trygt med belte, mens andre står usikret. Men direktoratet sier at alternativene er at ingen er sikret, noe som ikke er tryggere, eller at det ikke er lov med ståplasser.

Beltekontroll på Nesodden
Ingen kan huske at det har vært beltekontroll på Nesodden, men Statens vegvesen sier at en aldri vet om de vil dukke opp på Nesodden. I utgangspunktet er deres kontroller rettet mot klasse 3-bussene, de såkalte ekspressbussene. Kontrollene av disse bussene skjer vanligvis langs E6 og E18 i vårt område, og de er da avhengig av større kontrollområder, da de ikke får lov å utføre kontrollene på holdeplasser. For ikke lenge siden hadde de blant annet en storkontroll ved Svartskogtoppen på E18, og der ble mange klasse 2-busser fra Drøbak eller Vinterbro inn til Oslo kontrollert, og flere måtte ut med 1500 kroner.

Staten vegvesen sier at det heldigvis er få alvorlige ulykker med buss, men om noe skjer, kan beltet være forskjellen mellom liv og død. Og reglene er ganske enkle. Hvis du sitter i et sete med belte, er det påbudt å bruke det.

Arild Drolsum

2 thoughts on “Setebelte i buss

  1. Dette er vel ikke særlig konstruktivt etter min mening. Når jeg tar bussen fra Lysaker skal jeg bruke beltet i den grønne bussen, men slipper i den røde bussen
    Samme veg samme fart. På Nesodden og i landet for øvrig er det vel ikke mange som har omkommet grunn er manglende beltebruk i buss.. Om en virkelig vil til livs at over 100 dør over 1000 vis blir varig skadet….. Ja, så kan man innføre fartssperre på samtlige kjøretøy. 40 km/h…..🤔🤔🤔🚙🚛🚜

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: