Du er her
Hjem > Aktuelt > Næring: Mer enn 100 profesjonelle kunst- og kunsthåndverkere uten fast salgssted på Nesodden

Næring: Mer enn 100 profesjonelle kunst- og kunsthåndverkere uten fast salgssted på Nesodden

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

Kunst- og kunsthåndverkere har dårlige kår i Kunstnerkommunen. Nesoddens eneste verkstedutsalg legges ned og 47 kunsthåndverkere mister sitt utsalgssted fra sommeren. Nesodden har ingen profesjonell …

Uvisst for Signaturnæringene i Kunstnerkommunen
I forbindelse med etablering av det kommunale eiendomsselskapet Tangenten A/S står spørsmålet om næringsutvikling og vilkår for allerede eksisterende kunst- og kunsthåndverkere på Nesodden ubesvart. Yrkesgruppa kunst og kunsthåndverkere representerer en stor del av signaturnæringen i kunstnerkommunen Nesodden.

Nesoddposten har stilt spørsmål om hva kunst og kunsthåndverkere trenger for å bevare og opprette kunst- og kunsthåndverksarbeidsplasser.

Nesoddhuset blir historie
Det tradisjonsrike Nesoddhuset legger ned til sommeren grunnet dårlig salg og høye strømregninger.

47 kunsthåndverkere mister sitt utsalgssted og utsalgets seks medlemmer mister sin arbeidsplass.

Nesodden mister tilgangen til kunst og kunsthåndverk, til veiledning og kunnskap, variert tilbud og en god prat over en kaffe. I tillegg mister vi månedsutstillingene, ca 220 av dem i løpet av 26 år.

108 kunstnere og kunsthåndverkere
Hva sier Liv Keller, krumtapp i Nesoddhuset?

NP: «- Hvor mange Kunsthåndverkere er det på Nesodden? Hvor mange av dem prøver å leve av kunsten sin?»

«- Dette vet jeg faktisk ikke, men kunstnerne og kunsthåndverkerne på Nesodden er nå organisert i et forbund som er ledet av kunsthåndverker Anne Line Sund. …. Ellers er jo den nye boka til Kathrine Geard veldig fin, god oversikt!»

På spørsmål kan Anne Line Sund fortelle at det er 108 kunstnere og kunsthåndverkere på Nesodden ifølge Katrine Geards bok og egne lister fra kunstnerorganisasjonene. Dette er de som regnes som profesjonelle, dvs at de er medlem i en av kunstnerorganisasjonene tilhørende «Kunstnernettverket».

Næringspolitisk ønske: Bruk kompetansen
NP: «- Hva ønsker kunsthåndverkere og kunstnere seg av næringspolitikk?»

Keller forteller at næringspolitikk ofte dreier seg om større arbeidsplasser og ikke enkelte næringsdrivende kunstnere og kunsthåndverkere som har flere arbeidsplasser.

«- Å kombinere med læreryrket er vanlig. I den forbindelse kunne det være spennende å tenke seg en tettere forbindelse mellom kunstner/kunsthåndverker og skolen, kanskje med satsing på verksted på skolen, hvor k/khv kunne benytte verkstedet gratis til spesielle prosjekt mot å holde «åpne dager» for elever/lærere.

Gi kunst og kunsthåndverkere et sted
NP: «- Kunstnerkommunen: Hva bør kunstnerkommunens politikere gjøre for å bevare kunstnerarbeidsplasser?»

Keller skriver at «- Det viktigste er nok den synergieffekten som sentre lager. Og der må vi kunstnere og kunsthåndverkere også få plass.»

«- Nesoddhuset har erfart at plasseringen er veldig viktig. Vi kan ikke ligge på hver vår tue, vi må ligge der det skjer noe, slik at publikum/kundene finner flere grunner til å oppsøke oss. Aller helst i tilknytning til et (kjøpe)senter. Men så lenge det er pengemakten som rår vil ikke kommunen kunne styre verken etablering eller husleie, og da blir vi lett skjøvet ut «i det ytterste mørke, hvor det er gråt og tenners gnidsel» (iallefall nå…).

Vi hadde et par gjesteopptredner på Tanger senter, og det var meget vellykket, så vellykket at mange mente senteret burde hatt et eget sted for kunstnerisk og kulturell aktivitet.»

Å bli sett og bli brukt
Keller ønsker seg aktive politikere og aktiv kommene og understreker viktigheten av framsnakking.

«- Det burde være en selvfølge at kommunen kjøper av oss, ikke nødvendigvis bare via innkjøpskomiteer, men også i det daglige; til tiltredelses- og avskjedsgaver, kommunen er en stor arbeidsplass.

-Og vår fagkunnskap skal vel også brukes i høringsinstanser; estetikk er kanskje ikke like konkret som økonomi, men det merkes når den mangler.

Fremsnakking av våre yrkesgrupper skal ikke bare skje i festtaler, det er vi veldig lei av, det følger ikke penger med.»

Keller etterlyser politikere som besøker, snakker om og handler fra, de utstillingene som til enhver tid vises.

Tangenten A/S
Politikerne planlegger eiendomsselskap for eiendommer som ikke er «formålsbygg», Tangenten A/S.

Formålsbygg er bygg som dekker formål i kommunal tjenesteyting, slike som skoler, administrasjon, renseanlegg, vannverk osv.

Andre bygg vil, så langt sakspapirene viser foreløpig, bli lagt til eiendomsselskapet Tangenten A/S hvis det ikke blir vedtatt noe annet. Konsulentselskapet Delouitte skriver i saksframlegget at det gjelder eiendommer som «er gjenstand for utvikling til bolig, næringsbygg, handel etc. Videre inngår eiendommer som leies ut til eksterne aktører i denne kategorien. Et kjennetegn ved de omtalte eiendommer er at tilsvarende eiendommer like gjerne kunne ha vært eiet og drevet av private aktører i et konkurranseutsatt marked.»

Verdiskapning og konkurranseutsatt marked.
Spørsmålet er hva politikerne vedtar lagt inn i eiendomsselskapet og om kunstnere, kunsthåndverkere, utøvende kunstnere og artister vil få et rom til å selge eller vise fram sin kunst til befolkningen.

Det bør legges fram vurderinger om det er hensiktsmessig å legge signaturnæringer inn i et konkurranseutsatt marked. Eller om om kommunen sjøl skal ta hånd om verdiskapningen i signaturnæringene.

Spørsmålet er foreløpig ikke diskutert eller avklart. Kunstarbeidere bør følge med.

Nesoddposten følger saken videre.

https://www.nesodden.kommune.no/kultur-fritid/kultur/

Inger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: