Du er her
Hjem > Aktuelt > 12 spørsmål har Nesoddposten sendt ut til Nesoddens ni partier. Møt Fremskrittspartiets ordførerkandidat John Brungot

12 spørsmål har Nesoddposten sendt ut til Nesoddens ni partier. Møt Fremskrittspartiets ordførerkandidat John Brungot

1.Hva var det som gjorde at du valgte å bli medlem av Fremskrittspartiet? En enkelt sak, familiebakgrunn eller….? Har du alltid stemt på samme parti? Stemt forskjellig ved kommune og stortingsvalg? Alder? Utdannelse? Politisk engasjement?  

-Valg av parti var ikke pga familiebakgrunn, hvor det var Senterpartiet som gjaldt (bondesønn). Saker har avgjort valg av parti, bl.a innvandring, skatt, avgiftspolitikk, klimasaken med mer. Verdiene i FRP tiltaler meg, spesielt friheten til å foreta egne valg og ytre seg fritt. Har stemt Frp de siste to valgene, tidligere Høyre. Ingen forskjell på Stortings- og lokalvalg. Alder 70 år. Utdannelse: sivilingeniør Teknisk fysikk fra NTH (nå NTNU), bedriftsøkonom fra BI og operasanger fra Statens Operahøgskole, med tilleggsstudier i russisk ved UiO. Politisk engasjement hele livet.

2.Klimautfordringene vi nå står ovenfor er store for å si det forsiktig. Hvilke tiltak ser du for deg på det lokale plan?  

-Helt uenig. Klimautfordringene er ikke verre enn før, og de skyldes i hvert fall ikke utslipp av kulldioksid, selve livets gass. Påstanden om at denne gassen er en drivhusgass har aldri blitt bevist, rett og slett fordi den ikke er sann. Teorier som ikke kan bevises, skal forkastes. For øvrig er jeg selvfølgelig for å anvende fornybare energiressurser – av ren ressurstenkning. Har selv en oppfinnelse for utnyttelse av f.eks biogass og havbølger.

3.Private kontra kommunale barnehager?

-Er tilhenger av private barnehager, som erfaringsmessig er blant de beste, ikke minst sett fra brukernes ståsted.

4.Er du fornøyd med den måten Signal-saken har blitt håndtert på?  Det har tatt år siden denne saken dukket opp i Nesoddposten, Amta og på sosiale media.

-Signalen-saken er en skandale

5.Mange unge og enslige kommer ikke inn på boligmarkedet. Hvilke løsninger har ditt parti på det lokale/rikspolitiske plan?

-Nesodden FRP mener det må bli rimeligere og enklere å bygge nye boliger, spesielt for ungdom. Kommunen må aktivt sørge for å frigjøre og regulere tomter, og vise en positiv holdning til utbyggernes planer. Saksbehandlingen må være så rask og effektiv som mulig.

6.Vil du og ditt parti gå inn for at utbygging av barnehager og skoler bør ligge i det område der familiene bor? Definer hva du mener med store kontra små barnehager /skoler. Og vil du på det rikspolitiske plan nå gå inn for at skole- og barnehagesektoren får øremerkede tilskudd?

-Nærhet til barnehage og skole anses som en stor fordel. Uten å kjenne til dagens normer, vil jeg anta at barnehager med under 50 barn er å anse som små, tilsvarende for skoler. Om nødvendig må øremerkede tilskudd benyttes.

7.Vil ditt parti gå inn for bygging av nytt sykehjem og på rikspolitiske plan gå inn for øremerkede tilskudd til drift og utbygging av sykehjem? Max 3 linjer.

-FRP ønsker å bygge nytt sykehjem og omsorgsboliger på Fagerstrand. På landsplan har FRP kjørt en prøveordning med statlig finansiert eldreomsorg i noen kommuner, med gode resultater. Vi ønsker at Nesodden kommune søker om å bli med på denne ordningen.

8.Vil ditt parti gå inn for brøyting og vedlikehold av private veier?

-Ja, Nesodden FRP ønsker kommunalt vedlikehold og brøyting av velveier.

9.Mange har reagert på den kommuneplan som nå er vedtatt. Nesoddposten spør i den forbindelse om hva ditt parti mener er Nesoddens egenart? Hva partiet i denne saken mener det innebærer å tenke nytt?

-Nesodden FRP støtter kommunens plan om å konsentrere utbyggingen til Tangen og Fagerstrand. Dette vil medvirke til å bevare en øvrig karakteristisk, spredt bebyggelse og mye friarealer.

10.Ved kommunevalget i 2015 var ditt parti klar på at dere ville gå inn for å få tilbake Døgnlegevakten her på Nesodden. Hva mener du og ditt parti ved dette kommunevalget?

-Partiet vil ha døgnåpen legevakt på Nesodden.

11.Hvilket enkelttema har vært viktigst for ditt parti i inneværende periode og hvilke resultat er oppnådd?

-For Nesodden FRP var det viktig å fjerne eiendomsbeskatning av havner for fritidsbåter på Fagerstrand og Oksval. Det ble oppnådd.

12.Hvilken sak vil være den viktigste i kommende periode. Max 2 linjer som skal inneholde svar og begrunnelse.

-Ut fra dagens ståsted antas kommuneplanen for utbygging å bli viktigste sak, rett og slett fordi resultatet vil medvirke sterkt til å endre Nesoddens karakter.

fremskrittspartiet

Gunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: