Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Et grønt skifte er nødvendig, også på Nesodden

Et grønt skifte er nødvendig, også på Nesodden

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Rapporten til FNs naturpanel dokumenterte utvetydig at menneskeheten nå er i ferd med å utrydde store deler av verdens dyreliv og naturmangfold. Mesteparten av dagens dyreliv, utenom oss mennesker, er dyr vi holder fanget som en del av vår kjøttproduksjon, hvorav mye i fabrikker. Mye av vår dyrkbare mark går med til å dyrke fôr til disse, mens vi andre steder ødelegger stadig mer skog eller annen villmark for å støtte opp under et kosthold og et forbruk som ikke er bærekraftig. I Norge blir selvforsyningsgraden stadig lavere. Mye av det som selges som «norsk» fôres opp på importert fôr, og hvis importen svikter så vil også slik «norsk» mat bli usikker. Både for å få ned energiforbruket, for å minske arealødeleggelser og for å øke selvforsyningsgraden bør vi dermed kutte ned på kjøttforbruket.

Vi vet at klimakrisen forsterker krisene knyttet til matforsyninger, eget jordbruk og vår egen natur. Og vi vet at forventningen om økt forbruk, som har vært vedtatt politikk både under dagens blå regjering og den forrige rød-grønne, gjør det stadig vanskeligere å skape en bærekraftig verden.

Vi forbruker og forurenser i dag langt mer enn denne kloden kan produsere og absorbere, noe som gjør det stadig vanskeligere å sikre velferd og trygghet i fremtiden. Det forsterker sosiale og globale forskjeller og skaper en stadig mer ustabil og sårbar verden. Det hjelper lite å kritisere kapitalisme, om vi fortsatt har en forventning om økt forbruk, og en livsstil som krever flere jordkloder, selv om vi ønsker at fordelingen skal være noe annerledes enn i dag.

I dette ligger at den grønne bølgen går dypere enn rødt og blått. Vi kjemper ikke bare for en mer rettferdig verden, men peker på det som burde være grunnleggende for alle, nemlig at det primære må være å skape en verden som ikke går ut over det jorden faktisk klarer å produsere og absorbere. I dag ville vi trengt flere jordkloder. En «rød» politikk som ikke har med seg dette, undergraver dermed jorden og fremtiden like mye som en blå, selv om vi kan være enige om at større grad av rettferdighet er nødvendig. Man må gjerne like røde eller blå løsninger best, og ha gode grunner til det, men om ikke det grønne ligger som premiss først, så er man uansett med på å forsterke problemene og gjøre det mer krevende for oss alle i årene fremover.

Dette er også kommunepolitikk. Rundt 2/3 av alle tiltakene som trengs for å skape en mer bærekraftig verden er lokale eller regionale. Det nytter lite å bare peke på nasjonal eller internasjonal politikk om vi ikke også gjør det vi kan i egen kommune. Derfor mener vi at et virkelig grønt skifte er nødvendig på Nesodden i neste kommunestyreperiode. Dessverre er nok vi på Nesodden bare sånn midt på treet i dag, selv om vi har en befolkning som burde ha alle forutsetninger for å tenke mer helhetlig og langsiktig.

Endelig er kommuneadministrasjonen i gang med å lage klimaregnskap og klimabudsjett. Det er helt nødvendig. Klima- og miljømål i seg selv er ikke godt nok, om vi ikke også holder oversikt over hvordan utviklingen går, hvor langt vi er fra å nå målene, og hvordan økonomibudsjetter og ulike planer enten støtter opp om målene eller undergraver dem. Så må det selvfølgelig også være politisk vilje til å prioritere. Vi får satse på at vi sørger for at den styrkes gjennom kommunevalget. Tidligere klimamål for 2020 ga kommunestyret opp. Desto viktigere å få opp satsningen frem mot 2030, som FN har definert som en slags deadline for mulighetene til at verdenssamfunnet skal lykkes.

Vi fikk også inn på årets budsjett at en ny miljøkonsulent skulle ansettes, og at den skal ha hovedfokus på tiltak som involverer næringsliv, borettslag, foreningsliv og øvrige innbyggere. Dette er nødvendig om vi skal komme i mål. Både må kommunen endre sin virksomhet, og gjøre de vedtak som er nødvendig når det gjelder bygg, areal, infrastruktur og annet. Vi må likevel i større grad involvere hele Nesoddsamfunnet for å komme i mål. Så er det selvfølgelig krevende å endre alt fra bygging til innkjøp og forbruk. Desto viktigere å ta fatt, og helst før bier og mye annet blir borte. Vi skal dessuten ikke bare skape et samfunn med lavere forbruk og mindre utslipp, men også et som er mer robust overfor klimaendringer og andre utfordringer som uansett ligger an til å forsterke seg i årene fremover.

Da er det strengt tatt mange ulike grep som trengs, men én viktig ting er i hvert fall god vanntilførsel også om sommeren. Grunnleggende i seg selv, men også viktig for vanning til glede både for planter og naturmangfold, og for vår egen livskvalitet og matsikkerhet. For vi gjør nok lurt i å oppmuntre til mer kjøkkenhager og parseller, samtidig som vi sørger for grønne tak og annet som heldigvis både er hyggelig og lurt.

Det er ikke ett tiltak som redder verden eller det gode samfunn, men en lang rekke store og små. Men hvor alle bør ha som overordnet utgangspunkt hvordan vi på best mulig måte kan skape best mulig lokalsamfunn i en verden hvor vi ikke forbruker eller forurenser mer enn jorden faktisk produserer eller absorberer, uten at vi tapper den for ressurser eller ødelegger mer. Og hvor vi sørger for mest mulig rettferdighet, frihet og mangfold innenfor de rammene. I en sånn bestrebelse bør Nesodden gjøre sitt beste for å gå foran, både for vår egen skyld, og for å bidra til at kommuner, sivilsamfunn og oss alle til sammen klarer å inspirere og støtte hverandre nok til at vi faktisk, etter hvert, virkelig skaper en verden som med større rett kan kalles bærekraftig. Jeg vil i hvert fall forsøke å gjøre mitt.

Øyvind Solum, kommunestyrerepresentant og ordførerkandidat, Nesodden Miljøpartiet De Grønne

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: