Du er her
Hjem > Aktuelt > Økolandsby er ferskvare og surreprat

Økolandsby er ferskvare og surreprat

[ Framtidas økolandsby? Bildet viser en del av området hvor det planlegges økolandsby.]

– og innholdet går ut på dato fortere enn vi rekker å nyte det
Det er rart med moderne ord som blir populære sjøl om de er innholdsløse i sin funksjon. Ord kan bli så innarbeidet at de blir som hellige kuer. Hellige kuer kan ingen røre. Ubevisst stiller vi ikke spørsmål ved ord som vi forbinder med noe positivt.

Innholdsløst
«Økolandsby» er et slikt ord. Jeg har spurt flere om definisjonen på ordet og svarene er sprikende. Både politikere, arkitekter og andre folk. Alle synes det høres fint ut. Men ingen definerer ordet eksakt eller har en definisjon som kan brukes i felles språk og forståelse. Det framstår som innholdsløst.

Politikere og reklamebransjen prater innimellom over hodet på folk eller uttrykker seg helt uforstålig når de bruker stammespråk eller framhever egenskaper ved produkt.

Og som om ikke det er nok, benyttes positivt ladede ord og formuleringer som mangler innhold. De prater uten å si noe. Amerikansk og engelsk analytisk filosofi bryr seg litt om dette temaet, de kaller temaet for forskningen for «bullshit». Gode, norske ord kan være ord som «vrøvl», «surreprat» eller «tomprat».

Surreprat, -alvorlig talt
Det er ganske irriterende med surreprat, men mer alvorlig er det at det ødelegger meningsinnholdet i politiske ord.

Når det skrevne ord eller tale ikke bryr seg om distinksjoner, det som skiller det ene fra det andre, da kan ikke lytteren eller leseren forstå budskapet. Språket blir innholdsløst og ubetydelig når det brukes uten hensyn til det som skiller det ene fra det andre: Sant og usant, relevant og irrelelvant, viktig og uviktig. Når ord blir innholdsløse mister vi felles normer som sikrer at vi alle tolker ordet på samme måte.

Vi mister den åpne og konsise debatten, den gode samtalen.

Økolandsby er bullshit
Det er et ord bygget på drømmer og illusjoner. Begrepet inneholder ikke et juridisk eller praktisk mulig innhold. Begrepet er verdiløst som plan- og styringsverktøy.

Noen tenker i riktig retning, men det er ingen garanti for at det blir sånn.

Plan- og bygningsloven (Pbl) har ingen hjemmel hvor man kan sikre framtidig økogaranti i en økolandsby.

Når boligene i økolandsbyen er overtatt av eierne, er det eierne som bestemmer. Ingen eksisterende lov eller forskrift i Norge pålegger boligeiere å sørge for økogaranti for et område. (Ingen av oss vet hva mitt nylige oppfunnede ord økogaranti betyr.) Poenget er at de framtidige eierne kan ikke forpliktes til dyrking av et visst stykke jord.

Privatretten og eiendomsretten
Å ønske at et område skal bli økolandsby er ingen garanti for at blir en økolandsby.

Om hver boenhet blir selveier, borettslag eller stiftelse har ingen betydning for framtidige økogarantier. Den dagen eieren, årsmøtet i borettslaget eller styret i stiftelsen bestemmer noe annet, blir det noe annet.

Hva som skjer på eiendommen din er privatrettslige spørsmål og styres ikke gjennom plan- og bygningsloven.

Økolandsby
En framtidig økolandsby er til enhver tid avhengig av at beboerne har tid og overskudd til økoelementet. Å oppretteholde en økolandsby krever lokal deltagende sosial, kulturell, økologisk og økonomisk beslutningsprosess Det krever en egen livsstil og blir ikke boliger for hvermansen.

En økolandsby blir fort en storstilt utbygging for spesielt interesserte. Og resultatet er avhengig av den til enhver tid sammensatte beboergruppen.

Plan- og bygningsloven (Pbl), se:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71

Økolandsby, se:

https://gen-europe.org/about-us/ecovillages/index.htm

Inger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: