Du er her
Hjem > Aktuelt > Nå må vi velge klima og natur, vi kan ikke vente i fire år til

Nå må vi velge klima og natur, vi kan ikke vente i fire år til

Høstens valg vil ha mange viktige temaer, for eksempel pleie og omsorg, skolestruktur og utbygging. Men det er to temaer som bør overskygge alle andre diskusjoner: Hva kan vi på Nesodden, – kommunen, du og jeg, gjøre for å redusere klimautslippene? Hvordan kan vi ivareta naturen og økosystemene her på halvøya? Våre lokale politikere må sette konkrete tiltak og hårete mål.

Det er trist å se at i enkelte kommuner er det bompengepartiene som fosser frem på meningsmålingene. Velgerne mener at det er det viktigste temaet for de kommende fire årene.

Bompenger? Det er kanskje det minst bærekraftige valgløftet man kan finne?

Det viser at ikke alle har oppfattet hvor truende klimakrisen og naturkrisen er. Mange klarer ikke å ta disse store spørsmålene helt på alvor. Vi kildesorterer og plukker plast. Hva mer kan vi i vår lille kommune gjøre?

Vi må gjøre mye mer, – og vi har dårlig tid, også her på halvøya.

Kommunen skal redusere klimagassutslippene med 65 % frem til 2030.

Nasjonale mål
I juni 2017 la regjeringen fram Klimameldingen. Den forklarer hvordan Norge kan oppfylle internasjonale avtaler og setter mål for arbeidet frem til 2030 og 2050. Men det er mange ord og få konkrete tiltak.

Fylkeskommunal plan
Akershus fylkeskommune vedtok en regional plan 2018. Der finner vi en rekke konkrete oppgaver som den enkelte kommune må ta ansvar for.

Kommunal plan
Nesodden la frem sin lokale plan sammen med budsjettforslaget for 2019. Der er hovedmålet:

Klimagassutslippene skal reduseres med 65 % frem til 2030.

Men spørsmålet er: Hvordan skal målene nås? Politikerne må foreslå hva som skal gjøres. Nå har vi fire år som må brukes.

Vi håper valgprogrammene er fulle av gode forslag og hårete mål. La Nesodden bli en foregangskommune! Båtene blir snart elektriske, men det er mye annet som gjenstår.

Forslag til noen tiltak:

Transport:

 • Kollektive løsninger, elektriske busser, ringbusser hvert tiende minutt, gratis reise
 • Kjøreforbud for fossile biler fra 2025, elektrisk bilpark til gratis utlån, tilbud om varetransport
 • Utbygging av ladestasjoner, sykkelveier, biogass

Bygg og anlegg:

 • Redusert utbygging, nybygg i tre
 • Elektrisk og biogass i tungtransport, maskiner og utstyr
 • Null-utslipp fra nye boliger og næringsbygg

Energi:

 • Forbud mot fossil oppvarming
 • Støtte til etterisolering
 • Utbygging av sol- og vindenergi, støtte til solcellepaneler
 • Støtte til smartteknologi i alle hus

Forbruk:

 • Tiltak for å redusere forbruk og matsvinn
 • Nye gjenbruksstasjoner og byttestasjoner, utlånsstasjoner for verktøy, redskap og utstyr
 • Forbud mot plast
 • Flykvoter for innbyggerne privat og i jobb
 • Lokale søppelløsninger

Næringsliv og service:

 • Nye arbeidsplasser, støtte til ny lokal handel og tjenester
 • Lokal legevakt, servicekontor for politi, skatt og offentlige tjenester
 • Mindre behov for å reise ut og inn av kommunen

Utbygging:

 • Prioritering av små boenheter, sosial boligpolitikk
 • Vern av LNF-områder
 • Nye lokale møteplasser
 • Mindre behov for transport internt i kommunen

Landbruk:

 • Økt karbonbinding i skog og jord
 • Skogproduksjon for tre som byggemateriale

Tenk hvilket flott samfunn dette kan bli!

 

Tormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

One thought on “Nå må vi velge klima og natur, vi kan ikke vente i fire år til

 1. Enig i mange punkter her, det blir for mye prat og for lite handling. Forbruket må ned, vekst i forbruk og økonomi er stort sett synonymt med forbruk av miljøet vårt.

  Politikere over hele landet sover i timen og igangsetter svært mange prosjekter med negative miljøregnestykker. Samtidig peker de på miljøprosjekter som skal legitimisere ett vanvittig og økende forbruk i den hellige vekstens navn. Støtter skolestreikerne fullt ut og håper det etterhvert kommer i stand en bred folkeaksjon med mange fasetter.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: