Du er her
Hjem > Aktuelt > Kommunen og veivesenet sprer planter fra svartelista

Kommunen og veivesenet sprer planter fra svartelista

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Det må være lov til å spørre seg om kommunen og veivesenet har kontroll over den jorden som deres underleverandør bruker langs våre veier. Det ser pent ut i begynnelsen, det sås gress, men så etter noe tid tar ugresset og planter på svartelista over.

Jeg bor i Løkkeveien, hvor kommunen la vann og kloakk for noen år siden. Den første tiden så det noenlunde normalt ut i veikanten, men i fjor så vi de første tegnene til den flerårige hageplanten Fagerfredløs. Den må ha ligget i jorden i små biter, brukt litt tid på å etablere et rotsystem for å så springe ut i full blomst. I år kommer det til å bli mange store, gule grupper i veikanten.

Det er derfor positivt at Nesodden kommune nå har inngått et samarbeid med Nesodden hagelag for å bidra til at svartlistede planter holdes borte fra Nesoddens fauna. Da bør kvaliteten på jorden som benyttes langs våre veier være et sted å starte.

Fagerfredløs
Fagerfredløs er en dekorativ hageplante som raskt danner store grupper. Den kan bli opptil 70 cm høy. Den har gule blomster, som kommer i juli. Den trives som hageplante og i fuktig jord i skogsbryn og på myr og eng. Den vokser hovedsakelig på Østlandet, hvor den sprer seg med rotskudd. Det at en plante befinner seg på svarteliste betyr ikke at det er forbudt å ha den i hagen, men det frarådes. Fagerfredløs sprer seg svært lett rundt i naturen og danner så tette bestander at annen vegetasjon forsvinner. Den er satt i kategorien ”Svært høy risiko”.

Svartelista
Artsdatabankens svarteliste for karplanter fra 2012 omfatter 135 fremmede plantearter med høy eller svært høy økologisk risiko. Dette er innførte arter med stort spredningspotensiale som står i fare for å utkonkurrere vår stedegne flora. Som hageeier bør du være klar over hvilke svartelistearter du har i hagen, slik at du kan ta hensyn til dette for å begrense spredning. Dette betyr at du må være ekstra påpasselig med hvordan du håndterer hageavfall fra disse plantene. Kaster du det fra deg i skogkanten, er det stor fare for at plantene kan etablere seg der og vandre videre.

Nesodden hagelag anbefaler alle å levere avfall fra hagen til Teigen. For egen del, pass i hvert fall på å ikke legge avfall fra disse spesielle plantene i komposten din.

Her er noen kjente planter fra svartelista: Rynkerose, hagelupin, kjempebjønnkjeks, kjempespringfrø, rødhyll, krypmistel, parkslirekne, gravmyrt, gullregn og fagerfredløs.

Arild Drolsum

Foto: Jørgen Schyberg

Publisert under Creative Commons Lisens:  Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: