Du er her
Hjem > Dokumentar > Sølvi Bruflat – ny virksomhetsleder ved Nesodden sykehjem

Sølvi Bruflat – ny virksomhetsleder ved Nesodden sykehjem

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

-Sølvi kommer raskt inn i cafeen. Vi hilser og intervjueren registrerer en behagelig stemme og en vennlig utstråling. Og tenker at dette er en person det er lett å like og få tiltro til. Vi går på Sølvis kontor, Nesoddens utsendte får kaffe, og intervjuet  kan begynne.

-Jeg er 35 år, og bor i Hølen i Vestby kommune med mann og tre barn, sier Sølvi. – Er utdannet sykepleier med videreutdannelse i ledelse. Har stort sett jobbet i ambulansetjenesten og på legevakt, men har også hatt gleden av å stifte bekjentskap med både sykehjem og hjemmesykepleie. Har alltid satt stor pris på eldre mennesker, og er ydmyk ovenfor det ansvaret vi har for å ta vare på våre eldre. Så det er ingen overraskelse for meg at jeg landet på et sykehjem,

Du kommer på jobb og så skal du plutselig hjem. Noe som tyder på at du trives, selv om du kan være trett. Jeg elsker jobben min.

-Hva var det som gjorde at du søkte akkurat denne jobben på Nesodden?

-Litt tilfeldig. Jeg hadde stilling i Spydeberg kommune. Så ble det en omorganisering der som jeg ikke visste utfallet av. Så jeg hevet blikket for å se etter tilsvarende stillinger i andre kommuner og sendte inn 4-5 søknader. Ble så innkalt til intervju på Nesodden, der kommunen fremsto som ryddig å jobbe i. Det virket som de har ting på stell her. Fikk et godt inntrykk av både rådmann, kommunalsjef og ansattes representant som var med på intervjuet. Etter intervjuet satt jeg igjen med følelsen av at her vil jeg jobbe.

-Forventninger til jobben?

-Det er viktig for meg å få være med å sette mitt preg på sykehjemmet. Både i forhold til fagutvikling generelt og kvaliteten på fagkompetansen til de som jobber her.  Jeg har et sterkt ønske om at Nesodden sykehjem skal være et godt sted å bo og å komme til.

-Hvilke kvaliteter er det du merker deg ved Nesoddtunet sykehjem?

-Veldig mange flinke mennesker som jobber her. Gode avdelingsledere, de som daglig jobber med pasientene har hele mennesket i fokus. En kveld gikk jeg på alle avdelingene. Opplevde da at det å gå inn på den enkelte avdeling var som å gå inn et privat hjem. Jeg møtte gode samtaler og sang. Kunne lukte kaffe og vafler. Det var en hjemmekoselig ro over avdelingene og det kan man takke de ansatte for. Den evnen de har til å lage gode dager.

-Hva betyr det frivillighetsarbeidet som Nesoddtunets venner gjør for Nesoddtunet?

-Nesoddtunets venner er sykehjemmets venner, i ordets rette forstand. I en travel hverdag er det lite rom for de ansatte til å arrangere  sammenkomster, konserter osv. Nesoddtunets venner gir det store ekstra som lager glede og mening i hverdagene, noe å glede seg til. Enten det er Elvis-konsert eller en runde med den populære vintralla. Det får frem smilene. 

-Hvor mange pasienter har nå fast plass/kortidsplass på Nesoddtunet? Og hvordan fungerer dobbeltrom på korttids avdelingen?

-Vi har nå 122 pasienter fordelt på langtid, demens og kortidsavdeling. Det varierer hvilke type opphold som er hva, fordi en langtidspasient  trenger et rom på korttidsavdelingen fordi det er fullt på de andre avdelingene. I perioder må vi ta i bruk dobbeltrom på kortidsavdelingen. Ingen pasienter med vedtak om langtidsplass bor på dobbeltrom. 

-Hvor mange ansatte i hele/halve årsverk er i 2019 satt til å gi pasientene den gode omsorg pasientene fortjener. Og hvor mange fagudannede sykepleiere er det per dags dato på Nesoddtunet?

-På Nesoddtunet helse og omsorgssenter er det 265 ansatte fordelt på 150 årsverk, Det er for tiden ca.20 fast ansatte sykepleiere. Det har vært utfordrende å rekruttere sykepleiere, noe det gjerne er innen kommunehelsetjenesten. Men vi tar grep og har mange ideer for hvordan vi skal lokke denne faggruppen til oss. I tillegg må vi ikke glemme å løfte frem våre flinke helsefagarbeidere. De har solid kompetanse og tar mye ansvar. Vi har også dyktige assistenter og fagledere. Og avdelingsledere som jobber tett mot alle gruppene for å sikre at vi leverer kvalitetsmessig pleie, omsorg og behandling til våre pasienter. 

-De som i 2019 søker og har behov for en sykehjemsplass får de et tilbud om det? 

 -Det er en konstant etterspørsel og behov for sykehjemsplasser. For etter samhandlingsreformen har vi fått overført oppgaver som tidligere var forbeholt spesialhelsetjenesten. Flere blir derfor tidligere utskrevet til kommunen. Tilbudet kommunen kan gi er begrenset av antall plasser på sykehjemmet og tilbudet hjemme-sykepleien kan gi.

-Hvor menge er på venteliste til kortids/langtidsplass per dags dato? 

-For tiden er det ingen hjemmeboende på venteliste for plass på Nesoddtunet. Mitt inntrykk er at hjemmesykepleien her på Nesodden strekker seg langt for at pasienter kan bo hjemme så lenge det er forsvarlig. Tre pasienter på kortidsavdelingen har fått innvilget langtidsplass, men de blir jo ivaretatt siden de er innenfor våre vegger.

-Har det hendt at dere ikke har hatt noen plasser å tilby for de som blir utskrevet fra sykehuset,? Og hva koster det i så tilfelle kommunen per døgn at de må fortsette å være på sykehuset?

Ja, det har hendt. I de tilfellene vi ikke har plass på sykehjemmet koster det kommunen nesten kr. 5000 per døgn. En annen viktig ting å tenke på er stresset for pasientene som blir liggende på sykehuset, så langt hjemmefra. Og de pårørende som får lang reisevei når de skal besøke sine kjære. 

-Fra hele landet kommer det meldinger om at mange er engstelige for at stadig flere pasienter vil dø alene. Og at årsaken er mangel på personell. I 2012 gjennomførte NRK Forbrukerinspektørene og Fagforbundet en spørreundersøkelse blant ansatte på sykehjem. Halvparten av de spurte fortalte at det er pasienter som dør alene hos dem. Det er ikke nok ekstravakter som kan sitte hos de døende. – De som ikke har pårørende dør ofte alene, svarte en anonym ansatt. Nesoddposten har tatt opp saken i en tidligere artikkel,   Døden på Nesoddtunet. To versjoner

-Er det slik at du som leder for Nesoddtunet har mulighet for å kunne leie inn ekstra tilsyn til døende når det er behov for det?

 -Vi har fastvakter til alvorlig syke og døende, spesielt på natten.

-Da går vi over til budsjettet for Nesoddtunet, sier intervjueren. – Kommunalsjef Anita Nilsen svarer på spørsmål fra Nesoddposten den 26.4.2019:  « I budsjettet ble kuttet på sykehjemmet redusert fra 5 millioner kroner på Nesoddtunets driftsbudsjett til kr 2,5 mill med virkning fra 01.07.19. Dette med bakgrunn i at vi etablerte heldøgnsomsorg på Fjellstrand.  Vi legger frem kvartalsrapport til kommunestyret i mai, og der vil dette, som alle andre tiltak bli vurdert.» Og Nesoddpostens utsendte spør Sølvi om hun har du gjort seg noen tanker om hvordan dette kuttet skal dekkes inn?

-Planlagte nedleggelser av senger på Nesoddtunet er det ikke realistisk å gjennomføre per nå. Vi har allerede overligger-døgn på sykehuset pga at vi ikke har plasser nok til å ta i mot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Noe som også har medført at personer i behov av langtidsplass har blitt liggende på kortidsavdeling.

I 2019 er kommunens virksomhetsområder planlagt å gå i pluss med til sammen fire millioner kroner. Og det ligger en gladmelding på kommunens hjemmesider: Kommunens netto driftsresultat for 2018 ble på hele 44,7 millioner kroner. Det er nesten en dobling av resultatet i 2017. Hovedårsaken er økte skatteinntekter på 20 millioner kroner.

-Da er vi kommet til kosespørsmålene, sier intervjueren. Har du noen hobbyer?

-Jeg løper sammen med hunden min.

-Hva synes du er bra med Nesodden? 

-Jeg synes at utsikten er fantastisk, for hvor du enn ser så ser du havet her. Og opplever Nesodden som et sted med mye farger og kultur og med et stort mangfold.

-Det viktigste i livet ditt?

-Familien min, med jobben på en god andre plass.

-Tror du på TRUE LOVE?

-Jeg lever i det hver dag. Føler meg heldig som kan våkne hver dag og være glad for alt jeg har.

Oppslag:

«Utover i perioden har rådmannen ikke foreslått å innarbeide økte behov basert på økningen i den eldre befolkningen. Rådmannen ser at det er en risiko ved ikke å ta høyde for dette, men ønsker å se nærmere på behovet i nye omsorgsboliger og hvordan dette vil påvirke de andre områdene.» (Utdrag fra rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 side 62 -65. 3,72.2.2 sykehjem.)

Oppslag:

Hva forteller dette triste utvalg av oppslag i Nesoddposten om mangelen på sykehjemsplasser fra tiden 2002 til 2018?

https://www.nesoddposten.no/?s=varslet+katastrofe

https://www.nesoddposten.no/2015/09/04/intervju-med-jorunn-toje-ohme-en-kriger-for-en-verdig-eldreomsorg/

https://www.nesoddposten.no/2016/06/17/hva-skjer-nar-det-ikke-lenger-er-noen-ledige-rom-pa-nesoddtunet-sykehjem/

La det, i den forbindelse, være sagt at disse oppslagene ikke er ment som noen form for kritikk av de som jobber på Nesoddtunet/ innen Helse-og sosialsektoren.

https://sykepleien.no/2019/04/folk-etterlyser-tilstrekkelig-og-riktig-kompetanse-i-eldreomsorgen?fbclid=IwAR3gDRAz87i6PmtrcB-Zdie5ZnVfuIcSqA74p9hSXBkm2Gsabll7WPZE-MU

 

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

One thought on “Sølvi Bruflat – ny virksomhetsleder ved Nesodden sykehjem

  1. Jeg syntes det nå må være på sin plass å snakke om arbeidsmiljøet på nesoddtunet, sett i lys av ledelseskulturen. Siden desember 2016 har det sluttet 28 sykepleiere, og det er 7 av disse 28 som nå går i oppsigelsestiden. For ikke å snakke om det antall som er sykemeldte. Det er derfor helt utrolig å lese at virksomhetslederen ser så lett på det, og kaller det et rekruteringsproblem. Ikke bare det, men hun klarer til og med å blande inn helsefag arbeiderne som om de skulle kunne dekke jobben til en sykepleier. Noe de verken skal eller kan. Nesoddtunet er vel å regne som et B sykehus, da mange av pasientene er i stort behov for helsehjelp. Hun klarer også å lire av seg at hun har så flinke avdelingsledere, men det er INGEN av dem som jobber på gulvet. De vet snaut hva som skjer på gulvet. De er også en del av ledelsesproblemet.
    Nesoddtunet har et alvorlig lederproblem, og før de får fikset det, vil det være ytterst vanskelig å beholde sine hardtarbeidende sykepleiere, og når ryktet virkelig får ben å gå på, vil det også bli vanskelig å få nye som er villige til å stå i dette.
    Jeg har fått mange eksempler på hvordan ledelsen agerer på varslere, og det burde vel vært skrevet litt om hvorfor siste virksomhetsleder, samt en avdelingsleder fant ut at de ønsket ny jobb. Det hadde vært stort om det offentlige hadde fått litt innsyn i hvordan ledelseskulturen i kommunen og på nesoddtunet er.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: