Du er her
Hjem > Kommunepolitikk > 12 spørsmål har Nesoddposten sendt ut til Nesoddens ni partier. Møt Truls Wickholm, Ap´s ordførerkandidat.

12 spørsmål har Nesoddposten sendt ut til Nesoddens ni partier. Møt Truls Wickholm, Ap´s ordførerkandidat.

1.Hva var det som gjorde at du valgte å bli medlem av Arbeiderpartiet? En enkelt sak, familiebakgrunn eller….? Har du alltid stemt på samme parti? Stemt forskjellig ved kommune og stortingsvalg? Alder? Utdannelse? Politisk engasjement? 

-Jeg ble medlem i Arbeiderpartiet fordi jeg trodde og tror, at det er det partiet som kan endre samfunnet i en retning som er best for flest mulig mennesker. Både fordi partiet representerer verdier som felleskap, rettferdighet og like muligheter for alle, men også fordi det er et parti som klarer å få gjennomslag for politikken. For meg handler politikk om å gjøre noe her og nå, for menneskene rundt oss. Jeg ble med i AUF og Arbeiderpartiet da jeg var 18 år, og det er kanskje ikke så overraskende at jeg da også alltid har stemt Arbeiderpartiet. Moren og faren min var politisk aktive da jeg var liten, og faren min jobbet på Utøya i flere år. Det var også der de traff hverandre. Engasjementet mitt for å gjøre samfunnet bedre har egentlig bare blitt sterkere med årene.

2.Klimautfordringene vi nå står ovenfor er store for å si det forsiktig. Hvilke tiltak ser du for deg på det lokale plan? 

-Klimautfordringene er vår tids største utfordring. Det betyr at alle må bidra, men jeg har tro på at vi må endre oss gjennom store grep i samfunnet. Arealplanen vi har vedtatt har fått mye skryt for å kunne bidra til å få ned klimautslippene. Vi må satse mer på sykkel, og vi må kreve at vi får bedre kollektivtrafikk også internt på Nesodden, også øst/vest. Når kommune bygger må det være bygg som bidrar positivt til klima, med blant annet solceller og grøntområder på tak. Den nye kommunale eplehagen Barnehage som bygges i heltre er først eksempel på hvordan kommunen bør tenke fremover.

3.Private kontra kommunale barnehager? 

-Private barnehager har gjort at vi fikk plasser til alle på rekordtid. Folk velger barnehage ut ifra hva som er praktisk, og omsorgen og kvaliteten skiller ikke på om det er privat eller offentlig. Det jeg ikke liker er når eiere prøver å hente for mye profitt ut, det er fellesskapets penger.

4.Er du fornøyd med den måten Signal saken har blitt håndtert på?  Det har tatt år siden denne saken dukket opp i Nesoddposten, Amta og på sosiale media. 

-Jeg synes det ser ut til at vi får et veldig flott bygg, en fin restaurant, og Dag Tjernsland er en god kokk. Jeg er imidlertid ikke særlig fornøyd med hvordan de har brutt løftene, til tross for hjelp og støtte fra kommunen.

5.Mange unge og enslige kommer ikke inn på boligmarkedet. Hvilke løsninger har ditt parti på det lokale/rikspolitiske plan? 

-Arbeiderpartiet vil at kommunen skal sikre arealer til boligbygging og styrke startlånsordningen, både gjennom økte rammer, men også slik at flere kan få. Det er imidlertid kommunene som må gjøre mye. Det var derfor trist å se at partier som sier de har en sosial profil, ikke ville stemme for arealplanen som bidro mer til boliger for ungdom, eldre, og folk med svakere økonomi.

6.Vil du og ditt parti gå inn for at utbygging av barnehager og skoler bør ligge i det område der familiene bor? Definer hva du mener med store kontra små barnehager /skoler. Og vil du på det rikspolitiske plan nå gå inn for at skole- og barnehagesektoren får øremerkede tilskudd? 

-Vi har vært med å vedta i kommunen at vi ikke skal bygge boliger uten at det først er planlagt nok, skoler og barnehager, eller sosial infrastruktur som det kalles. Dette var det også mange som dessverre stemte i mot, men jeg er glad vi fikk det på plass. Dette er også end del av klimapolitikken jeg nevnte tidligere, at man skal bo nært de behovene man har- Arbeiderpartiet er for å styrke kommunene økonomien kraftig, det betyr mer penger til barnehager.

7.Vil ditt parti gå inn for bygging av nytt sykehjem og på det rikspolitiske plan gå inn for øremerkede tilskudd til drift og utbygging av sykehjem? Max 3 linjer.

-Vi går til valg på et nytt sykehjem, og er slik vi har vært lenge, for at kommunene skal få tilskudd for å bygge sykehjemsplasser. I Nesodden trenger vi å rive og bygge nytt. Dette har dessverre blitt vanskeligere med Høyre og Frp fordi de bare vil gi støtte til helt nye plasser. Det går utover tilbudet til de eldre.

8.Vil ditt parti gå inn for brøyting og vedlikehold av private veier? Max 2 linjer.

-Arbeiderpartiet har tatt initiativ til at veilyset skiftes ut og driftes av kommunen over hele Nesodden, også i de private veiene. Vintervedlikehold mener vi det er riktig at vellene fortsatt har.           

9.Mange har reagert på den kommuneplan som nå er vedtatt. Nesoddposten spør i den forbindelse om hva ditt parti mener er Nesoddens egenart? Hva partiet i denne saken mener det innebærer å tenke nytt? Max 5 linjer.

-Vi har vedtatt en kommuneplan som bidrar til å få ned klimautslipp og som sørger for at flere skal få kortere avstand til butikker, cafeer, skole og barnehage. Vi tar vare på Nesoddens egenart ved at vi har nok vekst til at alle grendene kan ha påfyll av nye boliger, samtidig som Tangen og Fagerstrand blir styrket som sentrumsområder. Her setter vi også av plass til næring slik at flere skal kunne ha arbeidsplassen sin på Nesodden.

10.Døgnlegevakt. Ved kommunevalget i 2015 var ditt parti lysende klar på at noen døgnlegevakt ville ikke ditt parti gå inn for. Hva mener du og ditt parti ved dette kommunevalget? 

-Nesodden Arbeiderparti foreslo i fjor å utvikle døgnlegevakt og kommunale akutte døgnplasser sammen med sykehjemmet. Det er vi i ferd med å realisere. Men det er jo denne litt tendensiøse spørsmålsstillingen som gjør at jeg synes det er vanskelig å forholde meg til Nesoddposten. Nesodden har en døgnlegevakt, fra neste år og i fremtiden skal den være geografisk plassert på Nesodden, også mellom 18:00 og 07:00

11.Hvilke enkelt tema har vært viktigst for ditt parti i inneværende periode og hvilke resultat er oppnådd? 

-Det viktigste har vær å bygge Nesoddensamfunnet ved å sørge for at nesodden skal være en veldig god kommune å vokse opp i, samtidig som vi skal legge til rette for at det skapes arbeidsplasser, kulturopplevelser, og at vi tar vare på miljøet. Vi har kommet langt med å planlegge for et idrettshus i sentrum sammen med svømmehall. Vi har også kommet videre på arbeidet med kulturhus. Da  vi bygde Tangenten og biblioteket var det mange som var skeptiske. I dag er det Nesoddens mest populære samlingssted. Vi har lagt til rette for at det kan bygges kulturhus, svømmehall og idrettshus sammen med flere nye skoler. Det har vært etterlengtet.

12.Hvilken sak vil være den viktigste i kommende periode. 

-I neste periode blir det viktigste å bygge kulturhus, svømmehall og idrettshus i sentrum. Dette skal være et tilbud til hele Nesoddens befolkning i fellesskap, og vil utløse kreativitet og muligheter langt utover det vi politikere kan bestemme. Også skal vi satse på Fagerstrand som sørlig sentrum i kommunen.

Gunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: