Du er her
Hjem > Aktuelt > Après nous le déluge

Après nous le déluge

Av Tor Fagerland, redaktør i Foreningsnytt

Dette franske ordtaket er blitt benyttet i mange sammenhenger opp gjennom historien, men skal visstnok for første gang ha blitt uttalt gjennom de velformede leppene til Ludvig den fjortendes elskerinne Madame le Pompadur: «Etter oss kommer syndefloden».

Mange vil nok synes at uttrykket er høyst relevant også i dag, ikke minst når det gjelder økologisk ansvarsfraskrivelse. I forrige Fokus lovet vi at denne spalten utover høsten i stor grad kommer til å dreie seg om de unge og deres bekymring for at de skal arve en klode som i deres levetid rammes av «syndefloden», gjennom forgjengernes økologiske misbruk.

At de unges rettigheter i større og større grad blir satt på dagsorden er både gledelig og naturlig – ikke minst når det gjelder framtiden, burde jo det være en selvfølge. De voksnes dominans over sine etterkommere, kan vel kanskje illustreres best ved et begrep som jeg husker godt fra egen barndom: «Dere er jo BARE unger!»

Natur og ungdom er en organisasjon vi skal komme tilbake til i løpet av høsten. I tillegg skal vi utforske Ungt Entreprenørskap, prosjektet SunBlock fra elever ved Nesodden vgs, samt en rekke andre grupperinger av unge mennesker som er aktive i forhold til å tenke nytt.

Nesodden kommune og Nesodden Næringsråd arrangerte sitt årlige frokostmøte i Ungdomsarenaen på Tangenten 4. juni. Dette skulle vise seg å bli et spennende møte, bl.a. med kreative tanker omkring hvordan de unge i større og større grad skal få innflytelse over de voksnes dominans.

Foto: Monika Kjendalen
Foto: Monika Kjendalen

Det er gledelig at vår egen kommune synes å ha et betydelig fokus på ungdommens utviklingsmuligheter og innflytelse. At ordfører Truls Wickholm selv hadde en klar og tydelig rolle i gjennomføringen av prosjektet, må vurderes både som positivt og løfterikt og til betydelig inspirasjon for de unge.

Noen viktige elementer som ble belyst under møtet var viktigheten av tverrfaglighet, bl.a gjennom nært samarbeid mellom de unge og andre aktører. Som noen suksessfaktorer ift samarbeid kan bl.a nevnes fra virksomheten til Ungt Entreprenørskap – noen stikkord: Lærernes kompetanse. Skoleledernes holdning og medvirkning. Samarbeid med lokalsamfunn og lokalt arbeidsliv.

Hva som imidlertid synes å mangle er en koordinerende instans, med eneste oppgave å samle alle gode ideer og skape nye, spennende synergier! En slags idekokk som er mester i å lage gourmetretter ut av de mest uensartede råstoffer. Kanskje den kommunale ledelsen har en god idé? Ordfører – rådmann – kultursjef …

Med dette ønsker Foreningsnytt og Nesodden Folkeopplysningsrådere alle en fin sommer! Vi gleder oss til en meningsfull dialog med bygdas unge utover høsten!

 

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: