Du er her
Hjem > Aktuelt > Børs eller katedral -Åpent spørsmål om framtida for kommunale eiendommer. Høyre styrer usikre politikerne

Børs eller katedral -Åpent spørsmål om framtida for kommunale eiendommer. Høyre styrer usikre politikerne

Kommunens eiendommer skal inn i konkurransemarkedet. Flertallet vet ikke helt hvilke eiendommer som skal brukes til offentlig tjenesteyting. Eiendomsselskapet er vedtatt opprettet. Høyre skiller seg ut som partiet med styringa i saken.

Nesoddposten skriver om opprettelse av eiendomsselskap og næringsutvikling.

Tangenten A/S
Eiendomsselskapet er vedtatt opprettet etter forslag fra Høyre 19. desember i fjor. Alle partier stemte for bortsett fra Rødt og SV, som stemte mot. Barnet er døpt «Tangenten A/S». Kommunen har mange eiendommer og spørsmålet er hvilke som vil bli omfattet av porteføljen til eiendomsselskapet. Formålsbygg, så som skole, tekniske anlegg, skal holdes utenfor selskapet, men om resten hersker stor usikkerhet.

Høyre og Delouitte er tydelige
Konsulenten Delouitte har lagt fram dokument hvor de anbefaler alle andre eiendommer tas inn i konkurransemarkedet gjennom eiendomssselskapet. Hva det vil ha å si for de enkellte eiendommer og framtidig utvikling er ikke belyst i saksgrunnlaget foreløpig. Administrasjonen jobber med saken og har ikke kunnet svare før sommeren.

Politikerne skal vedta hvilke eiendommer som skal legges inn i eiendomsselskapet. Forslagsstillerne, Høyre, har klar politikk, SV og Rødt er i mot uten tydelig politikk, AP har stemt for Høyres forslag men har ikke svar, MdG er nølende. De andre partiene sier ingenting eller svarer ikke på henvendelsen. Høyre har styringa. FrP, KrF og Venstre svarer ikke.

Høyre er klar og ideolgisk
Ved å opprette et eiendomsselskap ønsker Høyre å » -Skille drift fra politikere og administrasjonens daglige virke», forteller Høyres gruppeleder i kommunestyret, Jørn G Bertelsen.

Formålet med TangentenA/S er å » -Profesjonalisere virksomheten». Bertelsen skriver at fordelene ved et eiendomsselskap i forhold til kommunal drift er at man kan » -Stille krav og mål til virksomheten for å levere målbare resultater.»

Hva mener politikerne.
Nesoddposten vil belyse politikernes syn på og planer om framtida for næring i f.eks. kunstnerkomunnen og hvilke bygg og anlegg som skal inn i konkurransemarkedet gjennom eiendomsselskapet Tangenten A/S.

Nesoddposten sendte alle gruppelederne spørsmål om hvilke bygg og eiendommer som tenkes lagt inn i Tangenten A/S. Det skilles mellom formålsbygg og andre bygg. Andre bygg, hvilke bygg og eiendommer dreier det seg om?

SV ved Claudia Behrens:

«- Vi ønsker ikke Tangenten AS som det framstår nå. Vi ønsker et kommunalt eid selskap som kjøper og bygger ut tomter til sosial boligbygging.»

AP ved Tone Frønes:

» -Siden dette ikke er satt på dagsorden til formannskapet, har vi ikke diskutert det i partiet.»

Frønes ble spurt om begrunnelsen til å stemme for Høyres forslag, hun skulle sjekke det med andre men har ikke svart når Nesoddposten publiserer.

Høyre ved Jørn G Bertelsen:

» – Formålsbygg er definert som barnehager, skoler, omsorgsboliger og sykehjem samt bygg som huser kommunens lovpålagte tjenester.»

MdG ved Øyvind Solum skriver blant annet:

» -Vi vil avvente forslag og begrunnelser fra rådmannen før vi tar stilling til hva vi vil støtte. Konkurranseutsetting i seg selv vil ikke være noe mål for oss. Det bør heller ikke være automatikk at andre bygg, som altså ikke er formålsbygg, skal legges inn under Tangenten eiendom, med mindre det kan sansynliggjøres at det er gunstig for kommunen og innbyggerne våre.»

Rødt ved fungerende gruppeleder Geir Christensen:

» -Vi var mot hele opplegget. Vi vil ikke at kommunale eiendommer skal vurderes ut fra aksjeloven om hvordan du oppnår best profitt, men ut fra kommunens oppgave som felleskapsorganisator og hva som er bra for innbyggerne. (jfr pågående skoledebatt) Vi vil, når det nå blir opprettet, gå mot å legge vesentlige verdier inn i selskapet.»

Næringsutvikling i kunstnerkommunen
Nesoddposten ser på næringsutvikling i kunstnerkommunen og spør politikerne om deres tanker for framtidige visningsarenaer.

Nesoddposten: » -Visningsarenaer for utøvende kunst, kultur, kunsthåndverk mm, tenkes det som formålsbygg eller andre bygg som legges inn i Tangenten A/S?»

SV ved Caludia Behrens:

» -Det må i så fall bli formålsbygg»

Høyre ved Jørn G Bertelsen:

» -Visningsarenaer er i utgangspunkt ikke formålsbygg.»

Rødt ved Geir Christensen:

» -Vi ønsker ikke bygg som er til nytte og glede for innbyggerne inn i Tangenten a/s. Heller ikke visningsarenaer.»

AP har ikke besvart og MdG har ikke svart konkret men ønsker å svare i neste runde.

Legges svømmehall under offentlig drift eller selskap?
Nesoddposten spør om framtidens bygg og anlegg som for eksempel et svømmebasseng for befolkningen legges som formålsbygg eller annet bygg i konkurransemarkedet til Tangenten A/S.

SV ved Claudia Behrens:

» -Det må bli formålsbygg»

Høyre ved Jørn G Bertelsen:

» -Svømmebasseng og flerbrukshall ligger i grensen mellom mot å ikke være formålsbygg»

Rødt ved Geir Christensen:

» -Svømmebaseng er til for folkehelse og glede, ikke profitt.»

AP har ikke besvart og MdG har ikke svart konkret men ønsker å svare i neste runde.

Sosial bolibygging uten grunnmur
SV og MdG hevder de vil ha et kommunalt boligselskap for sosial bolibygging. På spørsmål til SV rettes selskap fra A/S til foretak, det er kommunalt foretak SV vil ha.

På spørsmål om både kommunale foretak og kommunale selskap bruker regnskapsføring som er uforenlig med sosial boligbygging har ikke SV svar, partiet står ved kommunalt foretak.

Offentlige foretak og A/S for offentlige bygg styres som regel etter forretningsmessige, regnskapsøkonomiske prinsipper. Når sykehusene ble foretak og Rikshospitalet var nybygg er det kanskje noen som husker at resultatet året etter viste at det nye Rikshospitalet hadde et kjempeunderskudd. Bygget hadde falt i markedsverdi etter et års bruk.

Det er mulig å legge til side forretningsøkonomiske regnskapsprinsipper i kommunale foretak.

Begrunnelsen for valg av foretaksmodellen eller selskapsmodellen for sosial boligbygging er ikke lagt fram. Heller ikke hvorfor det skal være bedre enn kommunal forvaltning og styring.

Kommunale eiendommer og bruksverdi
Nesoddposten  vil forfølge problemstilligen med formålsbygg og andre bygg. Det er, et halvt år etter vedtak, fortsatt usikkert hvilke bygg og anlegg som vil fortsette å ha status som formålsbygg. Like usikkert er det hvilke bygg og anlegg som vil bli lagt inn i Tangenten A/S med selskapsregnskap og konkurransemarked.

Hvilke bygg og eiendommer dreier det seg om? Nesoddposten vil følge med på hva vil skje med framtidas svømmehall, kommunale brygger, eiendommen Linaro, Vanntårnet og framtidas visningsarenaer, eller To gård.

Nesoddpostens tidligere artikler om næring og eiendomsselskap:

https://www.nesoddposten.no/2019/05/17/naering-mer-enn-100-profesjonelle-kunst-og-kunsthandverkere-uten-fast-salgssted-pa-nesodden/

https://www.nesoddposten.no/2019/05/03/naering-pa-nesodden-valget-mellom-styring-og-vekst-uten-politisk-retning/

Inger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: