Du er her
Hjem > Aktuelt > Hvilket parti skal du stemme på? Ideologiene har forsvunnet og kamelene har overtatt. Flertallsstyre ødelegger den politiske debatten

Hvilket parti skal du stemme på? Ideologiene har forsvunnet og kamelene har overtatt. Flertallsstyre ødelegger den politiske debatten

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

Nå handler politikk om «å svelge kameler». For å kunne få flertallsmakt, må gamle politiske skillelinjer kastes i søpla. Avtalen med velgerne er blitt verdiløs. Gir du din stemme til ett parti, går den like gjerne til ett eller to andre partier også. Samfunnsdebatten er borte. Sak etter sak vedtas uten at vi velgere får vite hvorfor.

Ideologien har forsvunnet
Politiske partier ble bygget opp på ulike grunnleggende idéer, og de har representert ulike sosiale grupper. Det har vært et skille mellom en borgerlig og en sosialistisk tradisjon. Men gjennom årene har partiene blitt mer utydelige, – de vil først og fremst finne praktiske løsninger i hver enkelt sak.  Dette har resultert i en svekkelse av partienes funksjoner, spesielt i lokalpolitikken. Partiene er ikke lenger verksteder som formulerer politiske mål. De er ikke tydelige alternativer ved valg. Og derfor får partiene ikke lenger nye medlemmer.

Dette svekker styringen av samfunnet på mange måter.

Avtaler om politisk flertall
Utviskingen av partienes ideologi er forsterket gjennom at partiene inngår avtaler med hverandre. På grunnlag av avtaletekster, «plattformer», inngår partiene koalisjoner. Tidligere var det partiene på enten borgerlig eller sosialistisk side som ønsket å samarbeide om makten. Men i de siste årene har vi sett mange avtaler på tvers av gamle politiske grenser.

På Nesodden har det i inneværende periode vært en avtale mellom Høyre, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de grønne. Avtalen har gitt de tre partiene politisk flertall i denne perioden. Som man ser i teksten, nederst i artikkelen, er det en avtale som i stor grad omhandler enkeltsaker. Det er ingen politiske eller ideologiske formuleringer. Det hadde nok vært vanskelig å få til.

Partiene inngår avtaler på tvers av politiske skillelinjer

Du gir stemme til flere partier
Nesoddposten har fått kjennskap til at partiene allerede har hatt samtaler om mulige koalisjoner etter valget i september.  Men dette får vi ikke vite noe om før etter valget. Derved er velgerkontrakten lite verdt. Stemmer du Høyre fordi du ønsker valgfrihet og private tilbud, kan en avtale mellom H og Ap medføre at det allikevel fattes vedtak om redusert valgfrihet og offentlige tilbud.

En stemme til ett parti vil også være en stemme til ett eller flere andre partier.

Avtaler om makt skader det demokratiske arbeidet. Partiene må svelge kamel etter kamel for ikke å bryte avtalen. Dette kan overraske og skuffe velgerne. Dessuten blir arbeidet med å finne gode politiske kompromisser ødelagt.

Partipolitikk er blitt tilfeldig
Når de gamle partiene svekkes, åpner man for at radikale småpartier får innflytelse. Det er partier som kan ha enkeltstående mål, slik som bompengepartiene. Men velgerne vil ikke vite hvordan disse partiene vil stemme i andre saker.

Partipolitikk er i ferd med å bli «løse kanoner på dekk». Vi vet ikke lenger hva partiene vil stemme for eller imot.

Behovet for politisk diskusjon er borte

Ingen begrunnelser
Velgerne har behov for å kunne forstå begrunnelsene for politiske vedtak. Flertallsstyret er i ferd med å ødelegge det grunnlaget for god samfunnsdebatt. Nå tar flertallspartiene avgjørelsene på kammerset, – ofte i hemmelighet. Men da forsvinner også behovet for politisk diskusjon. Velgerne får ikke vite hva som er de beste argumentene for og imot ulike alternative løsninger. Da lærer vi mindre.

Fordi flertallspartiene ikke lytter mister vi interessen for politisk debatt. Men i større og større grad oppstår det protestaksjoner i enkeltsaker. Det overleveres underskrifter for eller imot ulike synspunkter. Men slike innspill blir heller ikke alltid lyttet til. Selv folkeavstemninger har enkelte politiske partier valgt å se bort fra. Det viser hvordan maktpolitikk ødelegger de demokratiske prinsippene, se innlegget fra Sonia Muñoz Llort.

Så hvilket parti skal du stemme på i september? Det er virkelig et vanskelig spørsmål.

Avtalen mellom H, Ap og MDG i september 2015

 1. Klimaregnskap og årlige bærekraftsrapporter som danner grunnlag for politikken.
 2. Redusere klimautslipp med 40 prosent innen 2020.
 3. Forsterket vern av Nesoddmarka etter modell av Oslo, med egne verneområder.
 4. Vern av grøntstruktur i prioriterte utbyggingsområder.
 5. Utviklingen av Fagerstrand, og eventuelt Tangen brygge bør være et foregangsprosjekt innenfor miljøvennlig bygging, områdeutvikling og energibruk i bygg.
 6. El-ferge.
 7. Høyest mulige prioritet på regulering av gang og sykkelveier. Nesodden skal ligge i forkant og presse på fylkeskommunen. Forskuttering av prosjekter fra kommunens side bør vurderes.
 8. Mobbefri skole.
 9. Sikre fortsatt gode velferdstjenester i Nesodden kommune, herunder skole og eldreomsorg.
 10. Støtte opp under frivillighet og medansvar på Nesodden.
 11. Folkehelse og forebygging er en del av et godt lokalsamfunn.
 12. Bygge på og utvikle Nesoddens posisjon som Norges fremste kunstnerkommune, gjennom blant annet å legge til rette for utviklingen av kulturbaserte næringer.
 13. Nesodden skal ta sin del av ansvaret for flyktningsituasjonen.
 14. Etiske og klimavennlige innkjøp i kommunen.
 15. Partene vil overvåke den økonomiske utviklingen og bestrebe seg på å ha en buffer i de årlige budsjettene.
Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: