Du er her
Hjem > Aktuelt > Nesodden Kunstnere. Profesjonelle kunstnere innenfor det visuelle kunstfeltet organiserer seg i en forening

Nesodden Kunstnere. Profesjonelle kunstnere innenfor det visuelle kunstfeltet organiserer seg i en forening

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Nesoddens kunstnere har dannet interesseforening for tilrettelegging, synliggjøring og kunnskap på kunstfeltet.

Formål
» -Formålet til Nesodden Kunstnere er å ivareta kunstnernes interesser, og legge til rette for visning av kunst. Hovedvirksomheten består i å styre nettportalen Nesodden Kunstnere. Denne siden skal gjennom bilder og tekst synliggjøre profesjonelle samtidige kunstneriske praksiser og bidra til en utvidet kontaktflate,» forteller kontaktpersonen for foreningen, Anne Line Sund.

Kunstnerne skapte «Kunstnerkommunen»
Som «kunstnerkommune» med størst antall kunstnere pr innbygger skiller ikke Nesodden seg ut som en kommune med satsing på kunstnæring eller med næringspolitikk for kultur. Navnet «kunstnerkommune» er fortjent fordi kunstnerene finnes og arbeider i kommunen.

Ta kunstnæring på alvor
Kunstnerne ønsker å bli tatt på alvor. Arbeid med kunst er nettopp dét, arbeid, og ikke fritidssyssel. Nesoddposten har fokus på næringspolitikk og spør hva den nye foreningen ønsker seg.

Anne Line Sund, som sjøl er kunstner og førsteamanuensis i keramisk kunst, forteller:

«- I diskusjonen om kultur og næring er det på høy tid at den kommunale kunst- og kulturpolitikken blir vurdert i et næringspolitisk perspektiv. Et perspektiv som er på høyde med dét denne politikken faktisk kan bidra med, og ikke blir betraktet som en utgiftspost tilhørende fritidssektoren.

Vi ønsker et næringspolitisk samarbeid mellom Nesodden Kulturråd og andre kompetansemiljøer som evner å ta materiell og immateriell kulturarv på alvor. Kulturarven er plattformen samfunnet står på.

Uavhengig av hvilken form for organisering denne satsingen skal ha, bør et viktig premiss være at virksomheten kobles tett opp mot de skapende og utøvende miljøene selv. Bare slik kan både kultur- og næringslivet gå inn i et offensivt og konstruktivt samarbeid der begge parters perspektiver blir ivaretatt.»

108 profesjonelle Kunstnere
» -Det er 108 kunstnere og kunsthåndverkere på Nesodden som er registrerte ifølge Katrine Geards bok og lister fra kunstnerorganisasjonene. Verken kunstner eller kunsthåndverker er noen beskyttet tittel. Disse 108 regnes som profesjonelle fordi de er medlem i en av kunstnerorganisasjonene tilhørende «Kunstnernettverket».

Grensene mellom en billedkunstner og kunsthåndverker er først og fremst at kunsthåndverkeren fordyper seg i et spesifikt materialområde gjennom tiår, mens andre som arbeider innen det visuelle området jobber idèbasert uten at det materialbaserte og håndverksprosessen står like sentralt. Men her finnes alle slags overganger! Kunsten kan være gjenstandsbasert, men like gjerne ta form av handlinger, hendelser og situasjoner.
Enkelte kunsthåndverkere arbeider med funksjonelle objekter, og flere av kunsthåndverkerne på Nesodden har dobbelt medlemskap, dvs de er medlem både i Norske Billedkunstnere og i Norske Kunsthåndverkere.»

Har ikke profesjonelle arenaer
NP: » -Mangler profesjonell salgs- og visningsarena på Nesodden?»
Sund: » -Ja… Kunstnerne fra Nesodden viser sin kunst i utenbygds gallerier og utsalgssteder som formidler arbeidene på en god – og kanskje kan man si verdig – måte.

Profesjonelt visningssted gir inntekt
Sund fortsetter: » -Stedene som regnes som seriøse ligger i Oslo og andre steder. Mange ønsker først og fremst å stille ut i gallerier eller kunstsentre som gir vederlag. Dette er honorar til kunstneren, for at utstillingsstedet får lov til å disponere verket over en viss tid. Mange arbeider jo gjennom et år eller to imot en separatutstilling. Å stille ut de stedene som tar kunsten og formidlingen på alvor er derfor viktig. Kunstnerne vurderer utstillingsstedets seriøsitet før de stiller ut. Vi har et behov for å bli tatt på alvor, hvilket styrker selvtilliten og genererer til ytterligere god kunstnerisk innsats.

Dette kan igjen være positivt medvirkende årsak til oppnåelse av langvarige statlige stipend, som jo er svært interessant for kunstnerne. Stipendene gir rom for å kunne eksperimentere innenfor de kunstneriske problemstillingene, uten å ta komersielle hensyn. Paradoksalt nok har de seriøse visningsstedene i Oslo ofte også kontaktnett utenlands, hvilket fører til økt salg, foruten at nasjonale innkjøpskomiteer handler fra disse stedene. Det gjør de i tillegg også fra små enkle verkstedutsalg, som viser godt kunsthåndverk.»

» -Kanskje er det den tredimensjonale, eksperimentelle og undringens kunst som trenger visningsplass på Nesodden? Det finnes veggplass i kafèer og resturanter på Nesodden, – og dyktige kunstnere stiller ut der. Vanntårnet er en skatt, som dessverre kun har åpent enkelte helger. Det er synd at byggets forfatning gjør at tekstiler og bilder bøyer seg etter krumningen på veggen, men å oppleve lydkunst med det rommets akustikk er ganske fantastisk.

Galleri Agnor og Steilene har vi også, under sommeren.

Nesoddparken har et rom der det vises utstillinger og Wildlife skulpturpark, og der kommer visningsarealer på 120 kvadratmeter til høsten, det er jo særdeles positivt.»

Kommunens muligheter
Sund forteller:

» -Det er ikke først og fremst kunstnerne som behøver utstillings- og salgslokale her, det er Nesodden kommune selv. Både publikum, kunsten og kunstnerne trenger å bli tatt på alvor.
Alle Nesoddens innbyggere fortjener oppleve god kunst. Ikke bare barna til de som har kunstinteresserte foreldre og som tar dem med til byen, eller har råd til å reise utenlands. Unge, gamle, du og jeg, i vårt nærmiljø. Fremtiden er kortreist, og vi ønsker leve hele liv i vår kommune. Det behøves et eller flere rom, helst bør det bygges nettopp med tanke på å skulle oppleve visuell kunst, slik at innholdet kan formidles, bli vist og informert om, og eventuelt solgt, på best mulig måte.

Sentrale møteplasser for kommunens innbyggere er viktige for kommunens identitet og for gode relasjoner innbyggerne imellom.

Kunstnerstyrt -la de profesjonelle styre
Sund forteller at: » -Stortingspolitikeren som nettopp var på besøk vektla det «kunstnerstyrte». Se til Akershus Kunstsenter! Vil Nesoddparken med sine nye visningslokaler bidra i å spre informasjon om de samtidige kunstneriske praksisene som finner sted her, eller spre informasjon om de tidligere kulturskattene som har eksistert i kommunen mon tro?

Det spirer i kommunen nå, med oppstart og utvikling av en kunstplan innenfor kulturplanen, Nesodden Kulturråd og kunstnerorganiseringen som nylig er etablert. Konkret kanskje det bør opprettes et visningssted etter verkstedutsalgmodellen, der publikum til enhver tid er garantert å treffe en profesjonell kunstner eller kunsthåndverker? Slikt kan – foruten å bli klingende mynt i kommunekassen – medvirke til å opparbeide en slags stolthet rundt noe av hva kommunen tilbyr. Hva med et enkelt, moderat tilbygg til oppusset Vanntårn, et verdens vakreste rom i det nye Kulturhuset driftet ved nasjonale midler, Viken verkstedutsalg nede ved Tangenbrygge-området ev. i samarbeid med Tangen gård, eller rett og slett utsøkt visningsrom på hjul, som ved sin mobliltet kan plasseres der det er ønskelig? Det er spennende tider vi går inn i på Nesodden nå!»

«…Man kan opleve at det er diktet, der

bærer en. Man får adgang til et univers,

der begynder at bære én. Det bærer èn

ind i noget, som man ellers ikke ville have

kunnet se eller skrive.»

Av Inger Christensen

Hva er visuell kunst?
Kunstfeltet rommer fagområdene billedkunst, arkitektur, design og kunsthåndverk. Dagens kunstfelt omfatter maleri, skulptur, fotografi, kunsthåndverk, tegning, grafikk, skulptur video/film/dokumentar, installasjoner, stedsspesifikke- og relasjonelle uttrykk, lydkunst, performance, nettkunst, streetart, grafitti, tegneserier, artists’ books, bruk av uterom og offentlige rom med mer.

Se også:

https://www.nesoddenkunstnere.no/

https://www.nesodden.kommune.no/kultur-fritid/kultur/

[Bilde: «Åpninger og Utganger III» Kunstner og fotograf Lise Steingrim]

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: