Du er her
Hjem > Aktuelt > Foreslått budsjettkutt ved Nesoddtunet sykehjem på 2.5 mill utsatt!

Foreslått budsjettkutt ved Nesoddtunet sykehjem på 2.5 mill utsatt!

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Kommunalsjef Anita Nilsen svarer på spørsmål fra Nesoddposten den 26.4.2019:  « I budsjettet ble kuttet på sykehjemmet redusert fra 5 millioner kroner på Nesoddtunets driftsbudsjett til kr 2,5 mill med virkning fra 01.07.19. Dette med bakgrunn i at vi etablerte heldøgnsomsorg på Fjellstrand.  Vi legger frem kvartalsrapport til kommunestyret i mai, og der vil dette, som alle andre tiltak bli vurdert.»

I intervju med  virksomhetsleder Sølvi Bruflat ved Nesoddtunet sykehjem svarer hun følgende på spørsmål, om hun har gjort seg noen tanker om hvordan kuttet på eventuelt 2.5 mill, skal kunne dekkes inn per 01.07.19 :

-Planlagte nedleggelser av senger på Nesoddtunet er det ikke realistisk å gjennomføre per nå. Vi har allerede overligger-døgn på sykehuset pga at vi ikke har plasser nok til å ta i mot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Noe som også har medført at personer i behov av langtidsplass har blitt liggende på kortidsavdeling.https://www.nesoddposten.no/2019/06/07/solvi-bruflat-ny-virksomhetsleder-ved-nesodden-sykehjem/

Kommunalsjef Anita Nilsen svarer den 12.6.2019 på henvendelse fra Nesoddposten at:

» Kuttet vil ikke bli gjennomført fra 1.7.19. I første kvartalsrapportering ble følgende beskrevet. Så langt er det lite som tyder på at det vil være realistisk å klare kuttet på 2,5 millioner kr. Rådmannen foreslår og ikke budsjettjustere i første kvartal, men se på muligheten av å dekke merforbruket innen helse og omsorg i andre kvartal.»

Så da gjenstår det å se om kuttet på Nesodddtunet  vil bli gjennomført i andre kvartal. Kommunevalget er da over.

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: