Du er her
Hjem > Aktuelt > Signalen sjøbad A/S – Nødsignal for sommerservering

Signalen sjøbad A/S – Nødsignal for sommerservering

Nesodden kommune negative til container og tilbygg på taket. Søknad skal behandles. Skjenkebevilling gis når hele bygget har fått brukstillatelse. Dispensasjon er tvilsomt. Om, og når, det blir sommerservering er uvisst.

Det er ikke gitt tillatelse til container og tilbygg på taket. Sannsynligvis trenger container og tilbygg politisk behandling og første møte i plankomitéen er 20. august og kommunestyret møter først 28 august.

Søknad behandles. Mye gjenstår
Nesoddposten har spurt kommunikasjonsansvarlig i kommunen Stein Bjørnbekk og tiltakshaver Dag Tjersland om hva innbyggerne kan forvente seg.

Nesoddposten:

» -Er container med tilbygg på taket bli gokjent eller vil det måtte rives, alternativt: Er det godkjent?»

Bjørnbekk skriver at

» -Signalen sjøbad as har sendt inn en søknad om permanent godkjenning av container på taket. Tilbakemeldingen fra kommunen er at søknaden nå er til behandling og at den må være svært godt begrunnet dersom det ikke skal innstilles på avslag, men at de har rett til å søke.»

» -Administrasjonen vil sannsynligvis innstille på at en slik dispensasjon ikke gis. Hva som blir resultatet avgjøres når saken kommer til politisk behandling, mest sannsynlig i august.»

Alt må være i orden
Nesoddposten: » -Vil skjenkebevilling bli gitt uavhengig av eller avhengig av at hele tiltaket med Signalenbygget er lovlig?»

Bjørnbekk påpeker da at

» -En forutsetning for å få skjenkebevilling er at man har brukstillatelse til bygget man skal skjenke i. Brukstillatelse kan søkes når bygget er lovlig satt opp og tilfredsstiller alle arbeidstilsynets krav med videre.»

Nesoddposten spør om det er andre hindringer som forsinker en eventuell åpning?

Bjørnbekk svarer at

» -Dersom Signalen sjøbad A/S sørger for å ha alt i orden når det kommer til lover, forskrifter og tillatelser knyttet til bygget samt servering og skjenking, er det ingen hindringer.»

Dag Tjersland har ikke besvart henvendelsen.

Inger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: