Du er her
Hjem > Aktuelt > Sørbyskogen vernes

Sørbyskogen vernes

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

Fylkesmannen i Oslo og Viken har sendt på høring forslag om vern av ni skogsområder i Akershus. Sørbyskogen på Nesodden er ett av dem.

Over tre timer på reise førte til at jeg fikk finlest Aftenposten. Selv kunngjøringer ble lest, og der sto det: ”Høring av verneforslag for skog i Akershus”. Høringsfrist innen 31. juli og mer informasjon på Fylkesmannens hjemmeside, www.fylkesmannen.no/ov under Høringer.

Verneområde Sørbyskogen. Klikk for stort kart.

Sørbyskogen
Verneforslaget omfatter et areal på ca. 208 mål, vesentlig skog, som strekker seg fra RV 156 i vest og helt ned til Bunnefjorden. Strandlinjen langs Bunnefjorden er inkludert i forslaget. Arealet er eid av Sørby gård og er lagt ut til frivillig vern. Innenfor avgrensningen går bekken fra Røertjern gjennom hele området. I tillegg finnes en mindre bekk som går sammen med denne. I tilknytning til bekken finnes en dam, Sørbydammen. Området er ganske kupert og variert topografisk, og høydeforskjellen fra Bunnefjorden og opp mot riksveien er på litt over 100 meter.

Innefor verneforslaget er 6 kjerneomåder avgrenset. Det viktigste, området langs bekkene, er gitt verdi som svært viktig naturtype. Tre kjerneområder er gitt verdi som viktig naturtype og to er gitt verdi som lokalt viktig. Samlet sett har området god økologisk variasjon.

Innefor verneforslaget er det gjort en rekke interessante artsfunn. 12 rødlistearter er registrert i tillegg till flere signalarter. Enkelte er sjeldne på Nesodden. Totalt sett blir området vurdert til å være regionalt verneverdig.

Arild Drolsum

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: