Du er her
Hjem > Aktuelt > Tangenten A/S -Gjennomgang av eiendomsportefølje

Tangenten A/S -Gjennomgang av eiendomsportefølje

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Administrasjonen arbeider med eiendomsporteføljen i det kommunale eiendomsselskapet. Formålsbygg og skolebygg skal ikke omfattes. Kanskje Linaro.

Kommunalsjef Anne Dybevold i Nesodden kommune melder at det skal gjøres en gjennomgang av kommunens eiendommer.

Nesoddposten har spurt hvilke bygg og eiendommer som er aktuelle for å legge inn i eiendomsselskapet Tangenten A/S. Nesoddposten har også ønsket å få en liste over kommunale bygg og eiendommer.

Dybevold svarer gjennom kommunikasjonssjef Stein Bjørnbekk:

» -Vi skal ha en gjennomgang av dette.

Formålsbyggene og boliger skal i hvert fall ikke med i as-et.

Linaro kan være en aktuell kandidat for å være med.

Tomta til Nesoddtangen gård er kjøpt i en samkjøpsavtale mellom staten og Nesodden kommune innenfor ordningen «statlig sikring». Det innebærer at den må brukes til allmennhetens beste.

Vi har oversikter over anlegg vi eier, men disse er ikke delt inn etter brygge, skog etc.

Det vil bli foretatt en helhetlig vurdering av hvilke eiendommer/ bygg som skal inngå i AS’et. Det er ikke satt opp en endelig fremdriftsplan for dette.»

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: