Du er her
Hjem > Aktuelt > Ungdom vil høres og sier fra om Storskole – Hva mener ungdomsskolelevene

Ungdom vil høres og sier fra om Storskole – Hva mener ungdomsskolelevene

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

AUF, Rød Ungdom (RU), Sosialistisk Ungdom (SU) og Elevorganisasjonen i Akershus har gjennomført undersøkelse om hva skoleelvene sjøl mener om storskole og framtidas skolestruktur. Elever er overveiende negative til storskole.

Den som har skoen på er ungdommen
Syver Kleve Kolstadfra RU har tatt kontakt og forteller at AUF, Elevorganisasjonen i Akershus, RU og SU har besøkt ungdomsskolene og snakket med elevene.Motivasjonen var at ungdommen bør høres i saken. På den bakgrunn har Nesoddposten fått tilsendt besøksreferatene.

Ungdom spør ungdom
Undersøkelseen har blitt gjort likt på alle skolene og det redegjøres for at ..

«.. -referatet er ført ved å spørre elevene om de har noen meninger om storskolen. Det har vært stilt oppfølgingsspørsmål, og man har prøvd å få elevene til å utdype så mye som mulig i hvorfor de mener det de mener. I de tilfeller hvor elevene har blitt informert om sider av saken, har kilder vært oppgitt (f.eks. ‘ifølge rådmannens innstilling…’, ‘flere lærere har gått ut og sagt at…’). Elevene har kun hørt referenters personlige meninger dersom de har spurt spesifikt etter dem.»

Referat Skolebesøk Alværn

Alværn Ungdomsskole, 11. juni kl. 11.50 – 12.20

Referert av: Syver (RU), Tyr (AUF) og Isak (SU)

Overordnet inntrykk: De fleste elever var imot en sammenslåing av Alværn og Tangen, men mellom 10% og 20% var for.

Fordeler med storskole:

-Flere har mange venner på begge

-Det blir et større miljø

-Man blir aldri lei av folk fordi det er så mange av dem

-Alværn er slitt

-Alværn er ekkel

Ulemper med storskole:

-Man kaster bort skolene vi har

-Det blir færre steder å bytte til p.g.a. mobbing eller andre ting

-Det blir dårligere miljø

-Flere synes allerede Alværn er for stor

-Det blir mer mobbing

-Det blir mer utestenging

-Det blir mer press på elever

-Det er dumt

-Det blir lang reisevei

-Det blir mindre oversikt

-Det blir store avstander mellom lærere og elever

-Bør ikke være inntil Steinerskolen

-Nei til storskole

-Mer ensomt

-Veldig forskjellige miljøer på Alværn og Tangen

-Man bør heller rive Alværn og bygge en ny på Alværn

Referat fra skolebesøk på Tangenåsen

Tangenåsen Ungdomsskole, 12. juni kl. 11.40 – 12.10.

Referert av: Syver (RU), Tristan (SU), Jonatan (SU) og Isak (SU)

Overordnet inntrykk: De fleste elever var imot en sammenslåing av Alværn og Tangen, men i underkant av 10% var for.


Fordeler med storskole:

-Det er bra

-Man blir kjent med flere

-Man får bedre mulighet til å være med venner

-Kjedelig med de samme elevene på trinnet på barne- og ungdomsskolen

-Folk kan samarbeide

-Mange elever på VGS også

-«Hvorfor ikke? Det blir morsomt»


Ulemper med storskole:

-Det blir for mange elever

-Det er bullshit

-Dårlig å samle så mange elever på ett sted

-Mange vil ikke ha den

-Det er for forskjellige miljøer

-Helst ikke bygge ny

-Miljøutslipp under byggeprosessen

-Mange får lang reisevei

-Skolestørrelsen er koselig som den er

-Lærerne nå kjenner alle. Det blir vanskelig på storskole

-Mange sier nei til sammenslått skole

-Flere vil ikke ha noe med Alværn å gjøre

-Det er allerede for mange elever på Tangen

.Det er idiotisk

-Elevene får mindre oppmerksomhet fra lærerne

-Tangen er en dårlig plassering

-Det er dumt å blande klasser

-Det er et problem med busskjøring

-Det blir for mange elever på ett sted

-Det er teit

-Kommunen har dårlig råd allerede

Referat fra skolebesøk på Bakkeløkka

Bakkeløkka Ungdomsskole, 12. juni kl. 12.00 – 12.30

Referert av: Syver (RU), Tyr (AUF), Fabian (AUF) og Isak (SU)

Overordnet inntrykk: Ingen positive til å slå sammen Tangenåsen og Alværn uttalte seg om temaet.

 

Fordeler med storskole:

 • Mulighet for å skaffe et stort samlingsrom
 • Det blir lettere å bli kjent


Ulemper med storskole:

 • Det kan bli mer mobbing
 • Det er dårlig for miljøet å bygge og drifte
 • Det er viktig med flere små skoler
 • Dårlig grunn til å samle så mange på ett sted
 • Det blir langt å dra
 • Det blir alt for mange elever
 • “Blir ikke det veldig stort?”
 • Det blir veldig stort
 • Bør bygge ut Tangen for å passe skolegrensene som er nå – ikke slå sammen

Undersøkelsen er gjennomført av Elevorganisasjonen i Akershus, Nesodden Sosialistisk Ungdom, Nesodden AUF og Nesodden Rød Ungdom.

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: