Du er her
Hjem > Aktuelt > Brudd på likestillings og -diskrimineringsloven på Signalen Sjøbads takterrasse

Brudd på likestillings og -diskrimineringsloven på Signalen Sjøbads takterrasse

Lovbrudd og diskriminering på nybygd utested: «Det første jeg tenkte var at det går sikkert an å rulle opp, Det falt meg ikke inn at det ikke skulle gå an,» sier gjest John Estdahl.

Lettere å diskriminere enn å forsere
Hvordan følger Nesodden kommune og tiltakshaver opp likestillings- og diskrimineringsloven? Det går nemlig ikke an å rulle opp på takserveringen på Signalen Sjøbad A/S. Det går heller ikke an å gå på do hvis man er avhengig av rullende hjelpemiddel. Etter Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) som trådte i kraft 1.1.2018 er dette direkte forskjellsbehandling og dermed forbudt. Er det for lett for kommuner å diskriminere når det er så vanskelig for innbyggere å forsere samfunnskapte hindringer? Samfunnskapte hindringer er forbudte. Se faktaboks.

Flott takterrasse
Takterrasssen er nydelig og som sådan en opplevelse, men ikke for alle. Rampe på sørsida er bratt når man må rulle opp eller ned, men mulig å forsere med hjelp hvis trinnene fjernes. På takserveringen finnes tre toalett, men ingen med plass til rullestol eller rullator.

Om sommeren er takserveringen hovedatraksjonen. Det er ingenting som en deilig kald pils på taket i sol og bris, med adgang til servering og toalett. Taket er derfor det som i Likestillings- og tilgjenngelighetsloven beskrives som «virksomhetens alminnelige funksjoner».

John Estdahl koser seg på takterrassen.

Takserveringen er midt i naturelementene og påvirkes av dem. Som en opplevelsesarena med helårsservering er den en unik erstatning for innbyggere med funksjonsnedsettelse. Måneskinnsettermiddager om vinteren og stjernekvelder med en rødvinstoddy? Kan det tenkes en bedre oppmuntring for pasienter på Sunnaas?

Derfor er det ekstra trist at det er en utilgjengelig takservering med utilgjengelige toalettforhold. En direkte forskjellsbehandling og som sådan forbudt.Hvordan er dette mulig i 2019?

Peanøtter, – og ikke vanskelig.
Estdahl sier at det ikke er vanskelig å tilrettelegge.

» -Hvorfor kan ikke en så fin og radikal kommune som Nesodden ha dette i orden? Dette er jo peanøtter, det er ikke vanskelig i det hele tatt. Og renommémessig vil det være kred å ha det i orden.»

Estdahl har ankommet på el-scooter som han måtte parkere utenfor bygningen nede. Han har erfaring med hvordan framkommelighet fungerer, eller ikke fungerer. Han har med mye strev kommet seg opp trappa til takterrassen.

Estdahl sier at rampa er for bratt for vanlig rullestol sjøl om trinnene fjernes,

» -det er ufyselig å skyve seg opp der på hjul. De kunne lage rampe med repoter.»

» -Det er pussig. Vi ligger bare 2 kilometer fra Sunnaas. -Skulle ikke de som er der ha behov? Men de som er nysyke, og selv de erfarne brukerne, vil ha problemer med rampas stigning.»

Uenighet om universell utforming (UU)
Kelneren kan fortelle at Signalens ansatte hadde møte om universell utforming 15. juli og at Nesodden kommune har pålagt serveringen å anlegge trinn i rampe opp til takterrassen.

Pålegget om trinn tilbakevises av kommunalsjef Anne Dybevold. Dybevold har sendt full oversikt over alle tillatelser. Se faktaboks.

Dag Tjersland bekrefter kommunens pålegg da Nesoddposten spør hvorfor det ikke er tilgjengelighet til takterrassen for de som må benytte rullestol.

» -Kommunen vil ha rampe som rømningsvei og har pålagt oss å lage trinn. Rampa er omsøkt midlertidig som rømningsvei. Vi må gjøre noen forbedringer og vi må søke. Jeg har uttrykt overfor kommunen at vi ønsker skinner i rampa, og da vil jeg gjerne bygge et handicaptoalett. Jeg håper å kunne lage noe permanent løsning der oppe som alle kan være fornøyde med. Det er nødvendig både for arbeiderne som bærer ting opp og ned og for å få universell utforming.»

» -Hvorfor er det ikke HC-toalett på takterrassen?»

» -Tenkte de kunne sitte nede og vi har tilpasset terrassen nede, det er bedre enn noe annnet sted enn jeg kan tenke meg,» sier Tjersland.

» -Vil disse to tingene komme i orden?»

Tjersland forteller at » -jeg har fått mye skryt av rullestolbeukerne som har brukt Kysstien foran serveringen nede hvor jeg har lagt finmasket pukk av hensyn nettop til de rullende.»

Ikke-tema: Universell utforming på takterrassen
Kommunen og tiltakshaver er ikke enige i framstillingen om trinn i rømningsveien. Realiteten i dag er at tilgjengeligheten til takterrassen ikke er der.

Tilgjengelighet til takterrassen er heller ikke tema i tillatelser fra kommunens side. Kommunen påpeker tiltakshavers plikter etter byggeforskriften TEK 10. Kommunen har derimot ikke brukt muligheten til å minne om likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder takterrassen. Hvordan er det mulig i 2019?

Spørsmål til kommunen
Nesoddposten har stilt følgende spørsmål til kommunen:
1. Kommunen har gitt midlertidig skjenking eller drift på bygget. Hvilke tillatelser er gitt, med hvilke frister og hvilke krav er stilt?

2. Hva er grunnen til midlertidigheten, finnes det et pålegg om UU for adkomst og tilgjengelige toalettforhold.??

3. Eller hvilke andre grunner er det som gjør at tillatelsen er midlertidig? Hva mangler i hht kommunen?

4. Signalen Sjøbad hevder at kommunen har pålagt trinn i rampa, er det riktig? Begrunnelse?

Kommunalsjef Anne Dybevold har på spørsmål sendt kronologisk liste over alle tillatelser. Se faktaboks.

 

Lenke til Likestillings- og diskrimineringsloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51

 


Faktaboks

Kommunens oversikt over tillatelser
Spm 1. Kommunen har gitt midlertidig skjenking eller drift på bygget. Hvilke tillatelser er gitt, med hvilke frister og hvilke krav er stilt?

Dybevold skriver: Følgende tillatelser er gitt i saken:

 • Vedtak (232/17) datert 16.08.17: Dispensasjon fra TEK10 om krav til varmeisolering i betonggulv i hovedhallen og rammetillatelse til oppføring av næringsbygg.
 • Vedtak (053/18) datert 02.02.18: Tillatelse til endring av gitt tillatelse. Endringen omfattet: Fjerning av modulen med bakerovn på bakkeplan. Fjerning av modulen på taket på hovedhallen. Omstrukturering og minimering av hovedhallen. Rotering av næringsbygget med 90 grader, slik at det åpnes opp for bevegelse forbi næringsbygget og langs kyststien. Minimering av glass i fasaden på hovedhallen, slik at den passer bedre inn i området. Oppføring av en lagerbygning sør/vest på eiendommen.
 • Vedtak (123/18) datert 12.03.18: Tillatelse til tilkobling til offentlig vann- og avløpsnett og påslipp av fettholdige væsker, samt sanitærabonnement.
 • Vedtak datert 01.06.18: Igangsettingstillatelse til grunnarbeider.
 • Vedtak datert 05.06.18: Samtykke fra Arbeidstilsynet.
 • Vedtak datert 13.06.18: Igangsettingstillatelse til resterende arbeider.
 • Vedtak (419/18) datert 30.11.18: Tillatelse til endring av gitt tillatelse. Endringen omfattet: Rotering av næringsbygget ved at det vris ca. 1 meter mot sør, slik at det blir liggende parallelt med muren mot sjøen. Omgjøring av deler av næringsbyggets utendørsareal til innendørsareal.
 • Vedtak datert 25.06.19: Samtykke fra Arbeidstilsynet.
 • Vedtak (293/19) datert 26.06.19: Tillatelse til endring av gitt tillatelse. Endringen omfattet: Plassering av en container på takterrassen på næringsbygget, som skal inneholde toalett. Etablering av en gangbro fra takterrassen til kollen i bakkant av næringsbygget. Gangbroen skal sperres av og kun brukes som rømningsvei.
 • Vedtak datert 10.07.19: Midlertidig brukstillatelse for deler av tiltak godkjent i vedtak (232/17) datert 16.08.17, sist endret i vedtak (293/19) datert 26.06.19. Delene av tiltaket som det ble gitt midlertidig brukstillatelse for er takterrassen på næringsbygget for publikum, samt personaltoaletter og skifterom for ansatte på plan 1.
 • Vedtak datert 17.07.19: Midlertidig brukstillatelse for hele tiltaket godkjent i vedtak (232/17) datert 16.08.17, sist endret i vedtak (293/19) datert 26.06.19.

Frist for å søke om ferdigattest er 15.08.19.

Følgende arbeider må ferdigstilles før ferdigattest kan gis:

 • Sluttkontroll og merking el. (uke 29)
 • Skifte glass hvor det ene laget har revnet (uke 30)
 • Kjøre i gang gulvvarmeanlegg (uke 32)
 • Montere permanent trapp i stål mellom 1. plan i næringsbygget og takterrassen på næringsbygget (uke 33)

Følgende må vedlegges søknad om ferdigattest:

 • Oppdatert gjennomføringsplan.
 • Kontrollerklæringer fra Follo Prosjekt AS om uavhengig kontroll av ansvarsområdene våtrom, lufttetthet, bygningsfysikk og geoteknikk.
 • Sluttrapport avfallsplan.
 • Ny målsatt VA-plan med inntegnet stoppeventil, stoppekranskilt og tilkoblingspunkt. Tilkoblingspunkt skal være nøyaktig målsatt.
 • Stoppekranskiltet på næringsbygget må monteres i skulderhøyde. Nytt bilde av stoppekranskilt montert i skulderhøyde må vedlegges søknad om ferdigattest. Bildet må vise hvor på bygningen stoppekranskiltet er montert og omgivelsene rundt.

Spm. 2. Hva er grunnen til midlertidigheten, finnes det et pålegg om UU for adkomst og tilgjengelige toalettforhold.?

Dybevold skriver:

 • Midlertidighet: Grunnen til at det er gitt midlertidige tillatelser til tiltak på Signalentomten er at kommunen v/virksomhet eiendom har inngått en leieavtale av Signalentomten med Signalen Sjøbad med en varighet på noen år.
 • UU: Det er trappefri adkomst til plan 1 i restauranten på Signalentomten, og det er HC WC i plan 1 i restauranten. Kommunen understreker at det er ansvarlig søker og tiltakshaver (Signalen Sjøbad) sitt ansvar å prosjektere restauranten etter TEK10, og ikke kommunens ansvar.

Spm.3. Eller hvilke andre grunner er det som gjør at tillatelsen er midlertidig? Hva mangler i hht kommunen?

Dybevold skriver:

 • Grunnen til at det er gitt midlertidige tillatelser til tiltak på Signalentomten er besvart ovenfor.
 • Grunnen til at det ikke er gitt ferdigattest til tiltak på Signalentomten er besvart ovenfor.

Spm. 4. SS hevder at kommunen har pålagt trinn i rampa, er det riktig? Begrunnelse?

Dybevold skriver:

 • Kommunen har ikke pålagt trinn i gangbroen fra takterrassen til kollen i bakkant av restauranten på Signalentomten. Gangbroen er imidlertid en rømningsvei og må da prosjekteres i samsvar med krav til utforming av en rømningsvei i TEK10. Kommunen understreker igjen at det er ansvarlig søker og tiltakshaver (Signalen Sjøbad) sitt ansvar å prosjektere restauranten etter TEK10, og ikke kommunens ansvar.

Lovverket: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51

 • 1.Formål
 • Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person.
 • Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging.
 • Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Loven skal bidra til å bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer, og hindre at nye skapes.
 • 6.Forbud mot å diskriminere
 • Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt. Med etnisitet menes blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk.
 • 7.Direkte forskjellsbehandling
 • Med direkte forskjellsbehandling menes at en person behandles dårligere enn andre blir, har blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon, på grunn av forhold som nevnt i § 6 første ledd
 • 17.Universell utforming
 • Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner.
Inger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: