Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Et retningsvalg for Nesodden og verden

Et retningsvalg for Nesodden og verden

Menneskeheten har faktisk bare én klode på deling. Det har konsekvenser for hvordan vi lever – og for kommunepolitikken på Nesodden. For overforbruket forsterker naturødeleggelsene og svekker neste generasjons muligheter til å oppleve samme trygghet, velferd og valgfrihet som oss.

Klimautslippene globalt bør halveres de nærmeste 10 årene, og gå ned mot null senest innen 2050. Strengt tatt mye raskere, siden vi ser at klimaendringene skjer langt raskere enn de fleste forskere har regnet med. Vi må dermed uansett forberede oss på svært endrete samfunnsforhold i vår egen levetid. I tillegg har FNs naturpanel dokumentert at dyrearter og annet naturmangfold forsvinner i langt raskere tempo enn vi har fått med oss. Menneskeheten sager bokstavelig talt over den grenen vi selv sitter på. Klimaendringer, inkludert mat- og vannmangel forsterker selvfølgelig sosial og global uro.

I en slik situasjon er det åpenbart at også kommuner som Nesodden må gjøre sitt, og at vi bør ligge i forkant av det vi er anbefalt fra nasjonalt hold. Ikke for at våre lokale utslipp i seg selv vil stoppe klimaendringene. Til sammen kan vi likevel bidra til at andre kommuner og fylkeskommuner gjør mer. «Alle» føler at det ikke spiller noen rolle hvis man bidrar alene. Til gjengjeld har det stor betydning å gå foran og få med oss flere. Fattige land blir hardere rammet av klimaendringene enn oss, men om ikke vi er villige til å gjøre noe her, så vil man også prioritere egne ressurser til mer kortsiktig nytte andre steder.

Her på Nesodden bør det dessuten ikke bare handle om kommunens egne bygninger og virksomhet, men hva vi kan gjøre for å inspirere og få med oss næringsliv, frivillighet, borettslag og flest mulige andre her på halvøya. Ved siste budsjettforhandlinger fikk vi gjennom at det nå er ansatt en miljøkonsulent nr 2, som skal ha til oppgave nettopp å bidra med dette. Det er ikke til å komme i fra at vi også må tåle å bli utfordret på vårt forbruk og livsstil, selv om hovedsaken må være at det offentlige på bedre måter legger til rette for en mer klimasmart og bærekraftig livsstil.

Også vi i MDG tvinges til kompromisser med andre partier, siden verken vi eller noen andre har flertall alene. Det er likevel denne type spørsmål vi kjemper hardest for både her i kommunen, på fylkestinget og nasjonalt. Så håper vi at Nesoddens velgere lar oss vokse slik at vi kan bidra til et betydelig større skifte enn det vi har sett hittil, for det trengs, også for å bidra til å sikre den langsiktige velferden og tryggheten til Nesoddens befolkning.

I kommunestyreperioden frem til nå hadde Høyre og Ap flertall alene, og kunne i prinsippet gjøre nesten hva de ville. I lys av det mener vi at vi har fått gjennom en betydelig grønndreining på mange felt. Nå håper og tror vi at de to partiene etter valget ikke vil kunne få flertall alene. Vi tror heller ikke det er heldig at de sitter både på ordfører og varaordfører og de fleste utvalgslederne, så vi ønsker å bryte den konstellasjonen så sant vi kan. Om Nesoddens velgere gir oss forsterket tillit, og forhandlingene etter valget gjør det mulig, så håper vi i stedet at det kan bli en grønn ordfører, og stiller oss til disposisjon for det eller de rollene lokalvalget åpner opp for.

Vi må også bygge en mer robust kommune, så vi bedre tåler de klimaendringene som uansett kommer. Det inkluderer en betydelig satsning på bedre infrastruktur for vann, men fortrinnsvis også mer parsellhager og annet som gir trivsel, er bra for insekter og naturmangfoldet, og er et bidrag til matauken. Vi vil ha økt fokus på livskvalitet og samarbeid mellom frivillighet, kommunen og andre aktuelle aktører. Vi ønsker å tenke både solidaritet og mangfold. Vi som er lokalpolitikere har riktignok antakelig mer begrenset makt enn en del tror. Vi kan likevel bidra så godt vi kan, og få til mer enn i dag.

Nesodden kommune har vedtatt at FNs bærekraftmål skal være førende for kommunen. Det er bra. Uten riktig oppfølging så kan det likevel lett bli fagre ord og med begrenset innhold. Vi vil derfor så godt vi kan følge opp dette, slik at dette faktisk blir et bidrag til å tenke globalt og handle lokalt. Vi må utvikle et lokalsamfunn som både oppleves mer bærekraftig for oss som bor her, men som også er det i lys av den globale ressursbruken. Et samfunn som egentlig forutsetter at vi har flere jordkloder, som dagens, vil aldri kunne bli bærekraftig. Det må inn i samfunnsplanleggingen, og det vil være opptil det kommunestyret som trer sammen til høsten hva som blir realiteten.

Øyvind Solum, ordførerkandidat for Nesodden Miljøpartiet De Grønne

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: