Du er her
Hjem > Kommentar > Partiprogrammer og en effektiv administrasjon

Partiprogrammer og en effektiv administrasjon

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

Det blir et spennende kommunevalg på Nesodden. Vil det nye rødgrønne samarbeidet kunne få et flertall? Det er jo absolutt en mulighet for det.

Et av spørsmålene i en slik situasjon vil være om de, som flertallspartiene de to siste periodene, vil ta lederrollen i alle de politiske utvalgene. Eller være så demokratiske at de også vurderer styrken til utenforstående partier. Men en ting er nok helt sikkert, og det er at de vil ha utvalgslederen i plan- og teknikkutvalget. Det er i dette utvalget det blant annet kommer opp saker hvor innbyggerne har kjempet en lang, frustrerende og ofte kostbar kamp med administrasjonen. Men vil dette endre seg med en annen sammensetning av utvalget? Ut i fra alle partienes programmer er det lite som tyder på at de vil gjøre grep som vil medføre klare endringer i administrasjonens muligheter til behandling av byggesaker. Saker hvor det blant annet søkes om å få bygge, rive, endre og dele.

I partiprogrammene er det ingen ende på hvor mye man på alle områder skal sikre at, vektlegge, lytte til, sørge for, støtte, jobbe for, satse på, ta vare på, føre, øke, kreve, osv, osv. Men i flere av programmene er ikke styrking av administrasjonen på sentrale områder, som byggesaker, nevnt med et ord. Det gjelder SV, MDG, Krf. og Senterpartiet. Høyre og AP har noen svært uklare formuleringer, som kanskje kan tolkes i riktig retning. Litt klarere er det hos Venstre. De vil sørge for at Nesodden blir en Ja-kommune, og at kommunen skal ha god service og spille på lag med innbyggerne. Men klarest er uten tvil FRP og Rødt.

I FRPs korte og klare valgbrosjyre står det: Ja til å redusere byråkratiet i kommunen. Nesodden kommune skal drives så rasjonelt og rimelig som mulig. FRP vil legge vekt på en effektiv saksbehandling og en generell ja-holdning til innbyggernes ulike henvendelser og initiativ.

Rødt skriver etter å ha tatt opp befolkningens engasjement: Like viktig er hvordan den enkelte daglig møter kommunens administrasjon, når folk har spørsmål av ulike slag. Ofte tar det for lang tid å få svar. Dette passiviserer folk og skaper ikke engasjerte innbyggere. Dette skyldes ikke de ansatte, men at kommunen ikke prioriterer dette førstelinjearbeidet. Forvaltningsloven må følges, særlig når det gjelder midlertidige svar.

Det var altså det hele. Så får vi se om en eventuell ny gruppering av AP, SV og MDG og en ny gruppeleder i Plan- og teknikkutvalgt fra ett av disse partiene, vil kunne gi administrasjonen innspill med nye måter å arbeide på, og om nødvendig tilføre flere kvalifiserte saksbehandlere.

Arild Drolsum

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: