Du er her
Hjem > Fokus > Til ungdommen

Til ungdommen

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

=Av Tor Fagerland, redaktør for Foreningsnytt=

For noen uker siden markerte vi det ufattelige som skjedde 22. juli 2011. Også her på Nesodden ble dette tragiske 8-årsminnet markert. Vi mistet jo to av våre egne unge, Bano og Didrik. Med dette bakteppet er det naturlig at man gjør seg sine refleksjoner; ikke bare i forhold til at en forvirret og livsfarlig person dreper mange uskyldige mennesker, men også på hvilken måte vi voksne som foreldre, rollemodeller og omsorgspersoner, ivaretar våre barn og unge i dagliglivet.

Er vi våkne nok? Kjenner vi faresignalene? Våger vi de vanskelige samtalene?

 

I vinter ble det gjennomført en landsomfattende undersøkelse om ungdomskoleelevenes vurdering av egen tilværelse. Resultatene forelå rett før sommerferien. Undersøkelsen ble gjennomført av Ungdata, og finansiert av Helsedirektoratet. Hver enkelt kommunes resultater er dokumentert. For Nesoddens del er dette tankevekkende, ja nærmest ganske alarmerende lesning:

611 ungdomsskoleelever deltok og svarprosenten var 88. Stort sett avviker ikke Nesoddens resultater nevneverdig fra landsgjennomsnittet, bortsett fra når det gjelder så alvorlige tilstander som depresjon, ensomhet, alkohol- og stoffbruk, voldstrusler og regelbrudd. Når det gjelder bruk av narkotiske stoffer, vet vi at denne type rusmidler omsettes mer eller mindre åpent flere steder på Nesodden.

Undersøkelsen viser også at skolemotiveringen synker år for år, for begge kjønn. Statistiske undersøkelser vil jo alltid kunne inneholde feil, men det er ingen tvil om at Nesodden-resultatene bør mane til ettertanke for alle samfunnsbevisste innbyggere. Ikke minst våre folkevalgte. (Google: Ungdata 2019)

Hva ligger bak dette ytterst betenkelige resultatet? Hva/hvem har sviktet? Skolen? Hjemmene? Kommunen? Mangler det offentlige tiltak? Vi tror vel ikke at Nesodden kommune er dårligst i klassen, nasjonalt sett. Det finnes jo en rekke positive tiltak rettet mot barn og unge, både av temporær og permanent karakter.

24.august arrangeres KULTURISTEN JUNIOR for de yngste

31.august arrangeres den store ungdomsfestivalen HALVØYA. (Se Nesodden kommunes hjemmesider for detaljerte programmer)

I løpet av høsten starter FRIVILLIGSENTRALEN et prosjekt for unge, enslige forsørgere.

Så skal vi selvsagt ikke glemme helårsprosjektet UNGDOM OG FRITID. Denne virksomheten er svært omfattende, og av programmer som har vært, eller som skal gjennomføres, kan vi nevne:

  • Musikkverksted med låt– og tekstskriving, stemmebruk og innspillinger.
  • Fotografering, dataspill og mobilfotokurs.
  • Mekkeverksted for de teknisk interesserte.
  • Karriereveiledningskurs / søknadsskriving / jobbsamtalekurs.
  • Utlån av fritidsutstyr.

Den desidert største organiserte barne- og ungdomsvirksomheten er imidlertid NESODDEN IDRETTSFORENING (NIF). Denne virksomheten organiserer ikke mindre enn 2500 av våre innbyggere, hvorav ca 2000 er barn og unge. Disse representerer mer enn 10% av den totale befolkningen.

Etter samtaler med flere unge, er det tydelig at det likevel er mangel på organiserte, attraktive treffsteder. Steder hvor man kan skape gode møter, hvor man kan utfordre tankene sine i positiv dialog med andre, gjerne også i møte med eldre generasjoner. Kanskje et eget ungdommens kultursenter tilknyttet bibliotek og et påtenkt, nytt kulturhus kunne være en tanke? I Ungdata-undersøkelsen poengteres forøvrig kommunenes ansvar for tilrettelegging av slike aktiviteter.

De fleste av oss kjenner til at en sentral minnetekst i forbindelse med 22/7-markeringene, er Nordahl Griegs dikt ”Til Ungdommen”, skrevet i 1936.
Diktet har mange vers, men la oss sitere ett – nemlig vers nummer 9. Et vers som kanskje nettopp er rettet mot de søkende unge:

Edelt er mennesket,
jorden er rik.
Finnes det nød og sult
skyldes det svik.

I våre dager er det vel naturlig å erstatte nød og sult med mangel på trygghet og kontakt. Og svik kan jo være så mangt – ikke minst det å unnlate å varsle – ikke å bry seg – å se en annen vei …

Lederen for Nesodden Teaterfabrikk, Margrete Bratberg, er i år også prosjektleder for KULTURISTEN JUNIOR. Vi har mottatt linjene under fra henne – tankevekkende ord vi gjerne deler med våre lesere:

«Det er gjennom de ulike kulturaktivitetene i kommunen vår vi skaper morgendagens publikum og utøvere. Dersom vi ønsker å beholde kulturglade
barn og unge, må kulturaktivitetene i kommunen bli tatt på alvor av våre politikere. Musikk, sang, dans og teater skaper samhold og identitet i hele
lokalsamfunnet – barn, unge og voksne. Nesodden som kulturkommune må legge til rette for det.
Det er våre barn og unge som skal arve det miljøet vi voksne etterlater oss.»

Noen dager etter at Kulturisten er avsluttet, er det kommune– og fylkestingsvalg. Av erfaring vet vi at valgflesket kommer til å boble i sitt eget fett. Uansett det politiske utfallet i vår egen kommune, tror vi vel at intet politisk parti velger å se en annen vei når våre dokumenterte ungdomsutfordringer står på agendaen i tiden framover.

I neste utgave av Fokus skal de unge selv få uttale seg om hvordan det er å være ung nesodding i 2019, og hva de ønsker seg i framtiden.

 

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: