Du er her
Hjem > Aktuelt > Partiprogrammene og lovfestet vern av Nesoddmarka

Partiprogrammene og lovfestet vern av Nesoddmarka

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Markaloven trådte i kraft 1. september 2009. Den gjelder naturområder i Oslo og nærliggende kommuner. Flere ganger er det kommet opp forslag i kommunestyret om også å legge Nesoddmarka under Markaloven, men det har hver gang blitt nedstemt.

Markaloven

Formålet med Markaloven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelser og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt, variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Markaloven omfatter ikke skogbruket i Marka. Arealet for Markaloven i dag er rundt 1.700 kvadratkilometer.

Hva medfører Markaloven for kommunene som er med? Den:

  • slår fast at bygge- og anleggstiltak i utgangspunktet er forbudt i Marka, med unntak av landbrukstiltak.
  • påpeker at anlegging av større stier og løyper krever tillatelse fra kommunen.
  • angir begrensninger for motorisert ferdsel.
  • gir hjemmel til særskilt vern av friluftsområder

Miljøverndepartementet er øverste forvaltningsmyndighet, og de ga fylkesmannen i Oslo og Akershus i oppdrag å sette i gang arbeid med vern av spesielle friluftsområder. Fylkesmannen mottok i alt 174 forslag til verneområder innenfor markagrensen. Hittil er 12 av disse gitt spesielt vern.

Klart og uklart i partiprogrammene for 2019-2023

Både Miljøpartiet De Grønne og Rødt er klare i at de vil legge Nesoddmarka under Markaloven og gi den et juridisk bindende vern. Fremskrittspartiet må vel også betegnes som klare, ved at de ikke har berørt temaet i det hele tatt.

Så til de uklare. Venstre sier de vil ta vare på naturmangfoldet ved vern av myr og redusere andre trusler mot naturmangfoldet. Krf ønsker å ta vare på og sikre Nesoddens særpreg med Nesoddmarka og lang kystlinje. Senterpartiet mener det må defineres en byggegrense mot Nesoddens skoger. SV vil bevare Nesoddmarka og sammenhengende skogsområder på tvers. Arbeiderpartiet vil ikke at det skal skje bolig- og næringsutbygging på dyrkbar mark eller i Nesoddmarka. Og Høyre ønsker å verne deler av Nesoddmarka for å bevare mangfoldet og det gode naturtilbudet, og at den forvaltes i samarbeid med grunneierne.

Om dette gir signaler om at Nesoddmarka i den kommende perioden vil få et lovfestet vern, er jeg usikker på. Men, hvem vet.

Arild Drolsum

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: