Du er her
Hjem > Aktuelt > Det blir da ingen klimakrise her hos oss, – for vi plukker plast og kildesorterer søppel

Det blir da ingen klimakrise her hos oss, – for vi plukker plast og kildesorterer søppel

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

Vi kan ikke unngå klimakrisen. Vi står midt i den. Alt vi kan gjøre er å forsøke å begrense skadene mest mulig. Det kommende tiåret blir svært viktig. La oss håpe vi får ansvarlige politikere som kan iverksette sterke og gode tiltak. Vi trenger ikke bare bevissthet, – vi trenger handling. Hvis ikke vi lykkes, vil våre barn og barnebarn rammes av store naturkatastrofer.

Er det en krise som truer?
Vi står midt i en rar situasjon der noen roper høyt om krise. Dette opprører andre som mener at å snakke om krise er alt for sterkt. En stor gruppe mennesker går motvillig med på at det ser truende ut, men at vi, du og jeg på Nesodden, ikke kan gjøre så mye. Dette må løses internasjonalt, mener de.

Politikere har reist rundt i verden i flere tiår for å bli enige om hvordan verden skal kunne unngå krisen. Mange taler er holdt, mange dokumenter er skrevet. Avtaler er inngått, og avtaler er brutt. Noen enkeltpersoner forsøker å gjøre en del, andre gjør litt, men de fleste gjør ingenting.

Hva er en krise?
Ordet krise stammer fra det greske ordet krisis, som kan oversettes med plutselig forandring, avgjørende vending eller skjebnesvanger forstyrrelse, ifølge Wikipedia.

Noen snakker om at jorden står i brann. Det må vel kunne kalles en skjebnesvanger forstyrrelse? Altså en krise.

Skogbrannene raser over hele verden

Den svenske ungjenta Greta Thunberg er en av dem som er fortvilet over at vi ikke forstår hva som skjer. Hun mener vi må gjøre mye mer, mye hurtigere og med langt større målsettinger.

Klimakrisen er her nå
– Vi må få panikk, mener Greta. Hun mener at vi ikke kan unngå klimakrisen. Vi står midt i den.

Alt vi kan gjøre er å forsøke å redusere skadevirkningene så mye vi kan. Det vil bli viktig for hva som vil ramme oss i de nærmeste tiårene.

Ingen partier kaller det krise
Hvis du leser programmene som de politiske partiene har lagt fram til valget 9. september, vil du ikke finne ordet klimakrise noe sted. Ingen partier på Nesodden har brukt det ordet.

Derfor gir ikke tekstene og tiltakene noe inntrykk av at politikerne er særlig engstelige. Det er ingen panikk å spore.

Men hvis jorden står i brann burde vi vel forsøke å slukke den? Da blir det tåpelig å snakke om bevissthet, miljøvennlighet og bærekraftighet?

Hva kan du og jeg gjøre for å slukke brannen?

Hva vil våre barn og barnebarn oppleve?

Svært store kutt på bare ti år
FNs klimapanel har lagt fram en rapport som viser at det er viktig at skadene begrenses så mye som mulig. Vi har ti år på oss. Hvis ikke vi lykkes, kan skadene bli store:

Store forskjeller på 1,5 og 2 grader
Ifølge rapporten, vil gevinstene ved å begrense oppvarmingen til 1,5 grader sammenlignet med 2 grader, være betydelige:

  • Mindre ekstremvær der folk bor, inkludert ekstremnedbør og hete.
  • 10 centimeter lavere havnivåstigning i 2100, som betyr 10 millioner færre mennesker utsatt for risiko fra havnivåstigning.
  • Betydelig mindre risiko for tap og utryddelse av arter på land.
  • Mindre reduksjoner i hvete-, mais- og risavlinger.
  • Opptil 50 prosent færre mennesker som vil oppleve vannmangel.
  • Flere hundre millioner færre mennesker utsatt for fattigdom og risiko fra klimaendringer.
  • Mindre fare for at kritiske vippepunkter i havet passeres. For eksempel kan 70-90 prosent av verdens varmtvannskorallrev bli ødelagt ved 1,5 grader, mens så å si alle (99 prosent) kan bli borte ved 2 grader.

En økning på mellom 1,5 og 2 grader kan trigge ustabilitet i sjøisen i Antarktis, og/eller irreversibel kollaps av Grønlandsisen. Dette kan føre til havnivåstigning på flere meter i løpet av en periode på hundre til tusen år.

Rapporten konkluderer med at menneskelig aktivitet allerede har ført til en global oppvarming på rundt 1 grad siden førindustriell tid. Verden opplever allerede konsekvenser av oppvarmingen, som mer ekstremvær, stigende havnivå og mindre is i Arktis.

I mange land og regioner er oppvarmingen høyere enn gjennomsnittet, inkludert Arktis hvor oppvarmingen er to til tre ganger over gjennomsnittet.

Vi merker forandringene allerede
Selv her i Norge merker vi ekstremvær, nye varmerekorder, skogbranner, og tørke og flom om hverandre. Dagsrevyen viser bilder av hvordan isbreene smelter utrolig raskt ned både her i landet og andre steder. Smeltevannet flommer på Grønland. Ekstremstormer gjør store skader i USA, det fjerne Østen, og her i Europa.

De politiske partiene har et stort ansvar
Etter valget får vi nye politikere på Nesodden. La oss håpe at det blir enkeltpersoner som forstår hvor alvorlig klimakrisen er. La oss tro og håpe at de klarer å samarbeide om sterke, målrettede og virkningsfulle tiltak som kan begrense klimakrisen.

Det gjelder vår fremtid.

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: